ประกันความรับผิดวิชาชีพแพทย์ คืออะไร ทำไมต้องทำ เคลมอะไรได้บ้าง

1261 จำนวนผู้เข้าชม  | 

วิชาชีพแพทย์

ประกันความรับผิดวิชาชีพแพทย์

ความคุ้มครองที่ครอบคลุมการประกันภัยความรับผิดสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์

 ด้วยทีมงานระดับมืออาชีพที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์และความชำนาญ
ของกรุงเทพประกันภัย จึงมั่นใจได้ว่าเราพร้อมเสมอที่จะให้ความช่วยเหลือ
ในทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่มีผู้เสียหายร้องเรียนจนกระทั่งคดีความสิ้นสุดลง

 ให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมาย อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บทางด้านร่างกายและจิตใจ ตลอดจนการสูญเสียชีวิตของผู้ป่วยซึ่งเกิดจากการรักษา หรือความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้จากการให้บริการทางการแพทย์โดยไม่ตั้งใจ ดังนี้

- คุ้มครองการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอก ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เอาประกันภัย
- คุ้มครองค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ใช้ในการต่อสู้คดี
- คุ้มครองสูงสุด 6,000,000 บาท
- ไม่มีความรับผิดส่วนแรก

- ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมย้อนหลังนับตั้งแต่วันที่เริ่มทำประกันภัยเพียงต่ออายุความคุ้มครองอย่างต่อเนื่อง

 เบี้ยประกันขึ้นกับสาขาที่แพทย์เป็นผู้เชี่ยวชาญ และวงเงินที่ต้องการ โดยประกันความรับผิดวิชาชีพแพทย์มี 2 แผน 

วงเงินความคุ้มครอง แผน 1
1,000,000 บาท /ครั้ง
3,000,000 บาท /ปี

วงเงินความคุ้มครอง แผน 2
2,000,000 บาท /ครั้ง
6,000,000 บาท/ปี

เบี้ยประกันภัยตามกลุ่มแพทย์

กลุ่มที่ 1

อายุรแพทย์ จิตแพทย์ พยาธิแพทย์ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทย์เวชศาสตร์ถุกเฉิน แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน
แผน 1 เบี้ยประกัน 10,440 ต่อปี
แผน 2 เบี้ยประกัน 14,800 ต่อปี

กลุ่มที่ 2

จักษุแพทย์ ศัลยแพทย์หรือแพทย์ผ่าตัด ทันตแพทย์ แพทย์หู คอ จมูก
แพทย์ทางรังสีวิทยา แพทย์ทางโลหิตวิทยา แพทย์ทางมะเร็งวิทยา
แพทย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์ กุมารแพทย์ แพทย์ออโธปิดิกส์
แผน 1 เบี้ยประกัน 11,600 ต่อปี
แผน 2 เบี้ยประกัน 16,440 ต่อปี

กลุ่มที่ 3

วิสัญญีแพทย์ สูตินรีแพทย์ ศัลยแพทย์ระบบประสาทและสมอง
ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก
แผน 1 เบี้ยประกัน 12,900 ต่อปี
แผน 2 เบี้ยประกัน 18,260 ต่อปี


ข้อยกเว้น
การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่คุ้มครอง
1. การให้บริการทางการแพทย์นอกเหนือขอบเขตวิชาชีพ
2. การรักษาผิดพลาดที่กระทำการก่อนทำประกันภัย
3. การฟ้องร้องนอกประเทศไทย หรือคำตัดสินที่เกิดขึ้นนอกประเทศไทย
4. การบริการเสริมความงาม รักษาสิว ผิวพรรณ ให้ยาเพื่อลดน้ำหนัก
5. การปฏิบัติการของธนาคารเลือด เว้นแต่เป็นที่ซึ่งมีการจัดหาเลือด
หรือ Blo๐d Product เพื่อการใช้ปฏิบัติการของผู้เอาประกันภัย
6. การปฏิบัติการของทันตแพทย์และทันตศัลยแพทย์เกี่ยวกับการให้ยาสลบ
และปฏิบัติการที่ดำเนินไปภายใต้การให้ยาสลบ เว้นแต่กระทำภายในโรงพยาบาล
7. ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการแผ่รังสีหรือการเปรอะเปื้อนกัมมันตภาพรังสี
8. การให้บริการขณะอยู่ภายใต้อิทธิพลของสิ่งเสพติด หรือสิ่งมึนเมา
9. การกระทำผิดโดยเจตนา ประสงค์ร้าย การกระทำผิดทางอาญา
10. ความผิดพลาดจากการทดลองทางการแพทย์


หมายเหตุ  เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมอากรและภาษีแล้ว


การสมัครขอเอาประกันภัย การประกันภัยความรับผิดสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ ติดต่อ 0849290088 หรือแอดไลน์ คลิก https://line.me/ti/p/S4ZgdTCQoS    

กรอกแบบฟอร์มใบคำขอและแนบเอกสารดังนี้

เรียน บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าประสงค์ขอรับความคุ้มครองจากการประกันภัยความรับผิดสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ และขอให้จัดส่งกรมธรรม์ประกันภัยระบุวันที่ที่กรมธรรประกันภัยมีผลบังคับและเงื่อนไขความคุ้มครอง เมื่อ บริษัทฯ ได้รับคำขอเอาประกันภัยและได้พิจารณารับประกันภัยจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ แล้ว

ข้อมูลที่ต้องแจ้งเพื่อขอเอาประกันในใบคำขอ

1. ชื่อ-นามสกุลของผู้เอาประกันภัย (นายนาง/นางสาว)
วัน/เดือน/ปีเกิด

Full Name of Proposal (MR.MRS./MS.)
2. ที่อยู่
3. ชื่อและที่อยู่สถานประกอบการ
4. ใบประกอบโรคศิลป์เลขที่
5. ท่านจบจากมหาวิทยาลัย
6. หลังจบการศึกษา ท่านได้ศึกษา / อบรม / ฝึกงานเพิ่มเติม
7. ท่านเป็นสมาชิกของสมาคมการแพทย์ใด
8. โปรดระบุความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ของท่าน
อายุรแพทย์ รังสีแพทย์ ศัลยแพทย์หรือแพทย์ผ่าตัด (โปรดระบุ)
จิตแพทย์ พยาธิแพทย์ ศัลยแพทย์ระบบประสาทและสมอง
แพทย์ทางมะเร็งวิทยา แพทย์หูตาคอจมูก ศัลยแพทย์แพทย์หัวใจและทรวงอก
จักษุแพทย์ แพทย์ออโธปีดิกซ์ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
แพทย์ทางโลหิตวิทยา แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์
กุมารแพทข์ แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน ' แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
ทันตแพทย์ แพทย์เฉพาะทาง (โปรดระบุ)
วิสัญญีแพทย์ สูตินารีแพทย์ แพทย์เวชศาสตร์ (โปรดระบุ)
อื่น ๆ (โปรดระบุ)
9. ท่านเป็นเจ้าของ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือว่าบางส่วน) หรือบริหารโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลหรือไม่ (โปรดระบุรายละเอียด).
10.จำนวนคนไข้ต่อปี
11. ข้อมูลด้านการประกันภัย
11.1 ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ท่านเคยมี หรือมีการประกันภัยสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์บ้างหรือไม่
ถ้ามี ชื่อบริษัท ระยะเวลาเอาประกันภัย วงเงินจำกัดความรับผิด
11.2 ผู้รับประกันภัยเคยยกเลิก หรือปฏิเสธการรับประกันภัย หรือ ปฏิเสธการต่ออายุกรมธรรม์ หรือ รับประกันภัย โดยมีเงื่อนไขพิเศษสำหรับการประกันภัยความรับผิดสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ของท่านหรือไม่
ถ้าเคย โปรคระบุรายละเอียด
11.3 ท่านเคยถูกเรียกร้องค่สินไหมทดแทนจากความประมาท ผิดพลาด หรือละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจเกิดการเรียกร้องหรือไม่
ถ้าเคย ระบุวันเกิดเหตุ สาเหตุ
12. เอกสารประกอบการออกกรมธรรม์ :
12.1 สำนาบัตรประชาชน
12.2 สำเนาใบประกอบโรคศิลป์


เบี้ยประกันแบ่งตามกลุ่มแพทย์ 3 กลุ่มคือ

กลุ่มที่ 1
อายุรแพทย์ จิตแพทย์ พยาธิแพทย์ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน
แผน 1  คุ้มครองวงเงิน 1,000,000 บาท /ครั้ง (3,000,000 บาท/ปี)
เบี้ยประกัน 10,440 ต่อปี
แผน 2 คุ้มครองวงเงิน 2,000,000 บาท /ครั้ง (6,000,000 บาท/ปี)
เบี้ยประกัน 14,800 ต่อปี

กลุ่มที่ 2
จักพุแพทย์ ศัลขแพทย์หรือแพทข์ผ่าตัด ทันตแพทย์ แพทย์หู คอ อมูก
แพทย์ทางรังสีวิทยา แพทย์ทางโลหิตวิทยา แพทย์ทางมะเรื่งวิทยา
แพทย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์ กุมารแพทย์ แพทข์ออโธปีดิกซ์
แผน 1  คุ้มครองวงเงิน 1,000,000 บาท /ครั้ง (3,000,000 บาท/ปี)
เบี้ยประกัน 11,600 ต่อปี
แผน 2 คุ้มครองวงเงิน 2,000,000 บาท /ครั้ง (6,000,000 บาท/ปี)
เบี้ยประกัน 16,440 ต่อปี

กลุ่มที่ 3
วิสัญญีแพทข์ สูตินารีแพทย์ ศัลยแพทย์ระบบประสาทและสมอง
ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก
แผน 1  คุ้มครองวงเงิน 1,000,000 บาท /ครั้ง (3,000,000 บาท/ปี)
เบี้ยประกัน 12,900 ต่อปี
แผน 2 คุ้มครองวงเงิน 2,000,000 บาท /ครั้ง (6,000,000 บาท/ปี)
เบี้ยประกัน 18,260 ต่อปี

===================
สอบถามเบี้ยอายุเฉพาะคุณได้ที่ ณภัชชา พงศ์วัฒนกิจกุล ตัวแทนประกันชีวิตตำแหน่งผู้จัดการ คุณวุฒิ MDRT2021-2024
ให้วางแผนดอทคอมดูแลเรื่องประกันให้คุณสิคะ เรามีบริการหลังการขายตลอดอายุสัญญา

ฟรี…บริการออกแบบประกันของคุณความความต้องการ เพียงแจ้งชื่อ อายุ เพศ แบบประกัน สามารถกำหนดเบี้ยที่จะจ่ายและเงินที่จะรับแต่ละปี ส่งมาที่
แอดไลน์ : 0849290088 หรือคลิก https://line.me/ti/p/S4ZgdTCQoS      
===================  


ประกันแบบไหนดี

สอบถาม เช็คเบี้ย หรือปรึกษาการวางแผนประกัน
ณภัชชา พงศ์วัฒนกิจกุล, CFP®, MDRT2021-2024
Tel&Line : 0849290088 หรือคลิกที่นี่ https://line.me/ti/p/S4ZgdTCQoS    

* ตัวแทนประกันชีวิต ตำแหน่งผู้จัดการขาย AAA เมืองไทยประกันชีวิต เลขที่ใบอนุญาต 5401078254
* นักวางแผนการเงิน คุณวุฒิ CFP (Certified Financial Planner) เลขที่ CFPTH190000029
* ผู้วางแผนการลงทุน IP License และ ผู้แนะนำการลงทุน IC License เลขที่ 086641

Facebook คลิก : วางแผนดอทคอม
Tiktok คลิก : www.tiktok.com/@wangpaan.com        

อย่าลืมกด Like, Follow และ Subscribe จะได้ไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากพี่แผนนะครับ...  

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้