ประกันตะกาฟุลอิสลาม

ตะกาฟุล หมายถึง รูปแบบของการประกันที่ศาสนาอิสลามให้การยอมรับจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และร่วมมือระหว่างกัน

หลักการตะกาฟุล เปรียบเทียบเสมือนสัญญาระหว่างสมาชิกในกลุ่มหรือผู้เข้าร่วมโครงการที่ตกลงจะร่วมแบ่งเบาภาระจากความสูญเสียหรือเสียหาย ที่เกิดขึ้นกับสมาชิก เมื่อสมาชิกท่านใดในกลุ่มได้รับความเสียหายหรือสูญเสียตามที่กำหนดไว้ในสัญญา สมาชิกท่านนั้นจะได้รับเงินจำนวนหนึ่งจากกองทุน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากความเสียหายนั้น หรือเป็นการออมเงินร่วมกันในกิจกรรมกิจการที่ศาสนาอิสลามส่งเสริม

สัญญาตะกาฟุล หมายถึง เงื่อนไขและข้อกำหนดของสัญญา ตารางสัญญาตะกาฟุลที่ออกโดยบริษัท สัญญาเพิ่มเติมใด ๆ เอกสารแนบท้าย บันทึกสลักหลัง ใบคำของสมัครสมาชิกตะกาฟุล ใบรายงานการตรวจสุขภาพของแพทย์ ใบแถลงสุขภาพ หนังสือคำร้องขอเปลี่ยนแปลง และถ้อยแถลงอื่นใด ที่ผู้สมัครเป็นสมาชิกตะกาฟุลได้ลงนามไว้ ทั้งหมดนี้ให้ถือเป็นสัญญาตะกาฟุลระหว่างสมาชิกและบริษัท

สมาชิกตะกาฟุล  หมายถึง ผู้เอาประกันภัย

ตารางสัญญาตะกาฟุล  หมายถึง ตารางแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาตะกาฟุลที่ออกโดย บริษัท เพื่อเป็นเอกสารประกอบสัญญาตะกาฟุล และถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาตะกาฟุลนี้

ปีสัญญาตะกาฟุล หมายถึง ระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่สัญญาตะกาฟุลมีผลบังคับ หรือนับแต่วันครบรอบปีของสัญญาปีต่อ ๆ ไป

เงินสมทบตะกาฟุล หมายถึง เงินที่สมาชิกตะกาฟุลชำระให้บริษัท เพื่อหลักประกันตะกาฟุล

เงินค่าเวนคืนสัญญาตะกาฟุล หมายถึง มูลค่าส่วนหนึ่งของเงินสมทบตะกาฟุลที่เกิดขึ้นเมือสมาชิกตะกาฟุลชำระมาระยะหนึ่งหลังจากหักค่าคุ้มครอง และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ซึ่งเป็นสิทธิของสมาชิกตะกาฟุล และสามารถใช้สิทธิได้ ตามที่ระบุไว้ใน สัญญาตะกาฟุล

ผลประโยชน์ หมายถึง จำนวนเงินที่บริษัทจ่ายให้ตามเงื่อนไขของสัญญาตะกาฟุล ตามที่ระบุไว้ในตารางสัญญาตะกาฟุล

ฮิบะห์ (Hibah) หมายถึง เงินที่มอบให้สมาชิกตะกาฟุล หรือผู้รับผลประโยชน์
รีตะกาฟล (Retakaful) หมายถึง การรับประกันภัยต่อตามหลักของตะกาฟุล
วะกาละห์ (Wakalah) หมายถึง หลักการมอบอำนาจ
ระยะเวลาของสัญญาตะกาฟุล หมายถึง ระยะเวลาเอาประกันภัย 
ระยะเวลาชำระเงินสมทบตะกาฟุล หมายถึง ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

ประกันฮาลาล ตะกาฟุลฮิฟาซ 10/10 (มีเงินปันผลพิเศษ)
ชำระเงินสมทบฯไม่แพง คุ้มครองชีวิตในระยะเวลา 10 ปี สร้างหลักประกันให้คนข้างหลังหากจากไปก่อนวัยอันควร กรณีมีชีวิตอยู่จนครบสัญญา รับเงินปันผลพิเศษ (ถ้ามี)

ประกันตามหลักศาสนา ตะกาฟุลอิห์ซาน (ปลดหนี้)
ชำระเงินสมทบเพียงงวดเดียว สามารถเลือกระยะเวลาคุ้มครองได้ตามต้องการ 2-20 ปี คุ้มครองทั้งกรณีเสียชีวิตและทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

ตะกาฟุล ออมทรัพย์ 20/15 ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม
คลิกเช็คเงินสมทบตะกาฟุลรายเดือนของคุณได้ด้วยตัวเองทันที ระบุเพศ อายุ และจำนวนฮิบะห์ที่ต้องการรับเมื่อครบสัญญา จำนวนเงินสมทบ จะเปลี่ยนไปตามข้อมูลที่คุณเลือก(ชำระแบบรายปีมีส่วนลด)
บทความแนะนำ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้