คลอดลูกก็เคลมได้ Maternity plus บวกอีลิท เฮลท์ พลัส หรือ ดีเฮลท์ พลัส

ประกันเคลมคลอด
ประกันเคลมคลอดบุตร Maternity plus
สำหรับผู้ที่กำลังมีแผนจะตั้งครรภ์ ประกันคุ้มครองสุขภาพ Elite Health Plus หรือ D Health Plus ควบเคลมการคลอดบุตรได้ด้วย เป็นอะไรที่ว่าที่คุณแม่ให้ความสนใจกันมากๆ ค่ะ
ประกันคลอดบุตร


คลอดบุตรก็เคลมได้ สุขภาพก็เคลมดี
นอกจากสามารถเคลมเรื่องการคลอดบุตรได้แล้ว ยังมีความคุ้มครองสุขภาพด้านอื่นๆ อีกมากมาย คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดการประกันอีลิทเฮลท์พลัส ประกันสุขภาพที่ดีที่สุดแบบหนึ่งได้ค่ะ
 
เงื่อนไขเคลมคลอดบุตร
ในที่นี้ เราจะมุ่งเน้นเรื่องการเคลมคลอด สำหรับว่าที่คุณพ่อคุณแม่จะมีข้อระวังหรือมีเงื่อนไขหลักที่ต้องคำนึงถึง 3 เรื่อง คือ
1. จะต้องมีระยะเวลารอคอยนะคะ หมายความว่า ตั้งแต่วันที่กรมธรรม์อนุมัติจนถึงวันคลอด จะต้องมากกว่า 280 วัน โดยไม่สนใจว่าจะเริ่มตั้งครรภ์วันไหน หรือตั้งครรภ์ด้วยวิธีอะไร แต่จะดูวันคลอดเป็นหลัก
2.การเคลมคลอดมี 2 แบบ คือ คลอดธรรมชาติกับคลอดแบบผ่า ซึ่งมีวงเงินไม่เท่ากัน
จุดที่ต้องระวังก็คือ **การเคลมแบบผ่าคลอด จะต้องเป็นการผ่าโดยคุณหมอวินิจฉัยและเห็นว่ามีเหตุบ่งชี้ทางการแพทย์ให้ต้องผ่าเท่านั้น มิฉะนั้นถึงผ่าคลอดก็จะเคลมได้ในวงเงินคลอดธรรมชาติค่ะ**
กรณีที่คุณพ่อคุณแม่จะดูฤกษ์วันผ่าหรือเลือกวิธีคลอดเองว่าอยากจะผ่าท้องคลอดแล้วนัดวันผ่ากับคุณหมอเอง จะเคลมได้แบบคลอดธรรมชาติเท่านั้นค่ะ ไม่สามารถเคลมแบบผ่าคลอดได้นะคะ
3. ไม่สนใจว่าจะตั้งครรภ์ด้วยวิธีอะไร จะให้หมอทำ หรือจะใช้วิธีธรรมชาติ ก็สามารถเคลมได้ค่ะ
 
 
ระยะเวลารอคอย
นอกจากวันคลอดต้องพ้นจากวันอนุมัติกรมธรรม์อย่างน้อย 280 วันแล้ว เหตุอื่นๆ ที่อาจพบเจอระหว่างตั้งครรภ์และสามารถเคลมได้คือ
1. การถ่างขยายปากมดลูก มีระยะเวลารอคอย 90 วัน
2. การขูดมดลูกกรณีแท้งบุตร มีระยะเวลารอคอย 90 วัน
3. ภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ มีระยะเวลารอคอย 280 วัน
 
ตัวอย่างเบี้ย หญิง อายุ 27

เบี้ยที่แนะนำจะมีทั้งหมด 4 แบบ
คือทำคู่ อีลิทเฮลท์พลัส หรือทำคู่ ดีเฮลท์พลัสก็ได้
จับคู่กับแผนเคลมคลอด แบบวงเงิน 2 ล้านกับ 4 ล้าน

โดยเบี้ยแต่ละแบบจะทำกับประกันชีวิตแบบคุ้มครองตลอดชีพ 99/99 ทุนขั้นต่ำ 50,000 (หากต้องการประกันชีวิตมากกว่านี้สามารถทำได้ค่ะ)

แบบที่ 1 เบี้ย 64,988
ชีวิตแบบ 99/99 ทุนน้อยสุด 50,000
D health plus วงเงิน 5 ล้าน/ครั้ง d100,000
Maternity plus แผน 1 วงเงิน 2 ล้าน/ท้อง

แบบที่ 2 เบี้ย 100,435
ชีวิตแบบ 99/99 ทุนน้อยสุด 50,000
D health plus วงเงิน 5 ล้าน/ครั้ง d100,000
Maternity plus แผน 2 วงเงิน 4 ล้าน/ท้อง

แบบที่ 3 เบี้ย 87,584
ชีวิตแบบ 99/99 ทุนน้อยสุด 50,000
Elite health plus วงเงิน 20 ล้าน/ปี
Maternity plus แผน 1 วงเงิน 2 ล้าน/ท้อง

แบบที่ 4 เบี้ย 122,971
ชีวิตแบบ 99/99 ทุนน้อยสุด 50,000
Elite health plus วงเงิน 20 ล้าน/ปี
Maternity plus แผน 2 วงเงิน 4 ล้าน/ท้อง
 
ประกันคลอดบุตร
 ประกันคลอดบุตร
 
ความคุ้มครองอีลิทเฮลท์พลัส Maternity Plus ได้ทั้งด้านสุขภาพ และ คลอดบุตร
กรณีเจ็บป่วย-คลอดบุตร คุ้มครองเฉพาะประเทศไทย 
กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน คุ้มครองทั่วโลก
  
จุดเด่นเรื่อง OPD บางกรณีในอีลิทเฮลท์พลัส
เนื่องจากอีลิทเฮลท์พลัสทุกแผน มีความคุ้มครองกรณีผู้ป่วยนอกในกรณีล้างไตฟอกไต หรือคีไมฉายแสง รับยาฆ่าเซลล์มะเร็งหรือยา Target แบบออกฤทธิ์เฉพาะเจาะจง ซึ่งเป็นการรักษาแนวใหม่ที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงด้วย นอกจากนี้ยังทำ MRI, CT Scan, PET Scan แบบไม่ต้องแอดมิทก็เคลมได้ด้วย รวมทั้งอุบัติเหตุผู้ป่วยนอกภายใน 24 ชม. ค่ะ จ่ายตามจริงในวงเงิน 20-100 ล้าน  แล้วแต่แผนที่ทำค่ะ 

ประกันสุขภาพ
 ประกันสุขภาพ

ผังเตรียมการตั้งครรภ์
ตัวอย่าง หากยื่นเอกสารให้บริษัททำประกันวันที่ 26 มิ.ย.2565 และสมมติได้รับการอนุมัติ วันที่ 1 ก.ค.2565 นับไปอีก 280 วัน จะสามารถเริ่มเคลมคลอดบุตรได้เมื่อเลยระยะเวลารอคอย 280 วันไปแล้ว คือ วันที่ 7 เม.ย. 2566 ไปแล้ว

นการตั้งครรภ์ โดยทั่วไปควรตั้งครรภ์อย่างน้อย 30 สัปดาห์หรือ 7 เดือน (210 วัน) นับย้อนจากวันที่ 7 เม.ย.2566 ไป 210 วัน จะได้วันที่ควรตั้งครรภ์คือหลังวันที่ 11 ก.ย.2565
แต่ในกรณีที่เกรงจะมีการคลอดก่อนกำหนดมากๆ อาจกำหนดวันเริ่มตั้งครรภ์หลังจาก 11 ก.ย. 2565 ไปอีกระยะหนึ่ง ซึ่งแล้วแต่ดุลยพินิจของแต่ละท่านค่ะ
ผลประโยชน์การคลอดบุตร Maternity plus แผน 1
คลอดธรรมชาติ 60,000 ต่อการคลอด 1 ครั้ง
ผ่าคลอด 180,000 ต่อการคลอด 1 ครั้ง
หากต้องการเพิ่มวงเงิน สามาถเลือกเป็น Maternity plus แผน 2 ได้ค่ะ
คลอดธรรมชาติ 150,000 ต่อการคลอด 1 ครั้ง
ผ่าคลอด 200,000 ต่อการคลอด 1 ครั้ง
 
คำถามน่ารู้ Q&A โดยทีม Health
ถาม  ทำ Maternity Plus แผน 1 ท้องแรกผ่าคลอดเพราะคุณหมอแจ้งว่าคลอดธรรมชาติไม่ได้ แต่แม่ต้องการกำหนดฤกษ์หรือเวลาคลอด จะได้รับความคุ้มครอง 60,000 หรือ 80,000
ตอบ  คุ้มครองแบบ 80,000 ค่ะ เนื่องจากมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
 
ถาม  ค่าฝากครรภ์ที่ไปหาคุณหมอทุกเดือนระหว่างตั้งครรภ์ จะอยู่ในแพคเกจ 60,000 ด้วยไหมคะ
ตอบ  คุ้มครองตามกรมธรรม์วงเงินไม่เกิน 60,000 (เมื่อเลยระยะเวลารอคอย 280 วันนับจากกรมธรรม์มีผลบังคับแล้ว)
 
ถาม  กรณีทำอัลตร้าซาวน์เด็กในท้อง ไม่ว่าจะเป็นแบบ 2 มิติ หรือ 3 มิติ ค่าอัลตร้าซาวน์รวมอยู่ในแพคเกจคลอดบุตรหรือไม่
ตอบ  อยู่ในคุ้มครองผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตรตามที่ระบุในตารางผลประโยชน์ แต่ต้องสำรองจ่ายก่อนและนำใบรับรองแพทย์พร้อมใบเสร็จรับเงินตัวจริงส่งเบิกเคลมตามหลัง โดยมีระยะรอคอย 280 วันค่ะ
 
ถาม  ค่าเครื่องวัดหดรัดตัวของมดลูก ค่ายากระตุ้นการทำงานของปอดทารก ค่าระงับการบีดรัดตัวของมดลูก รวมเบิกได้ด้วยไหมคะ
ตอบ  อยู่ในคุ้มครองผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตรตามที่ระบุในตารางผลประโยชน์
 
ถาม  ค่าใช้จ่ายในการ Admit หากเกิดภาวะครรภ์เป็นพิษ รวมอยู่ในกลุ่มหัวข้อค่าใช้จ่ายกรณีเกิดภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์และหลังคลอดบุตรใช่ไหมคะ
ตอบ  หากมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจน ค่าใช้จ่ายจะอยู่ในคุ้มครองตามกรมธรรม์ค่ะ 
 
ถาม  อัลตร้าซาวน์ท่อน้ำนมอุดตัน ค่าบีบน้ำนมออก เป็นเต้าอักเสบ โดยไม่นอนโรงพยาบาล (ไม่ Admit) รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายกรณีเกิดภาวะแทรกซ้อนในขณะตั้งครรภ์และหลังคลอดบุตร ข้อ 4.3 ใช่ไหมคะ
ตอบ  หากมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจน ค่าใช้จ่ายจะอยู่ในคุ้มครองตามกรมธรรม์ค่ะ  
 
ถาม  ค่าฉีดยา Anti-D ซึ่งฉีดตอนท้อง 28 สัปดาห์กับหลังคลอดภายใน 24 ชั่วโมง สำหรับแม่ที่เลือดเป็น Rh- ฉีดเพื่อป้องกันไม่ใ้ห้เลือดแม่รู้จักกับเลือดลูกที่เป็น Rh+ รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายกรณีเกิดภาวะแทรกซ้อนในขณะตั้งครรภ์และหลังคลอดบุตรใช่ไหมคะ
ตอบ  ไม่คุ้มครองค่ะ เพราะถือว่า เป็นโรคทางพันธุกรรม ซึ่งตรงกับข้อยกเว้นทั่วไปข้อที่ 1 โรคเรื่องรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรมค่ะ
 
ถาม  ค่าแพคเกจคลอดลูกที่โรงพยาบาล สามารถทำการ fax claim (ไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน) ได้เลยไหมคะ
ตอบ  สามารถให้ทางโรงพยาบาลทำการใช้สิทธิ์ Fax Claim ได้ค่ะ (คือหากอยู่ในวงเงินคุ้มครองก็ไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน)
 
หากสนใจข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการทราบเบี้ยประกันตามอายุของคุณ เพียงแจ้งรายละเอียดของคุณพร้อมอายุและสถานที่ที่ต้องการความคุ้มครองมาทาง LINE : 0849290088


เขียนโดย ณภัชชา พงศ์วัฒนกิจกุล ผู้จัดการเมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่
Line: https://line.me/ti/p/S4ZgdTCQoS
หากใครมีข้อสงสัย ต้องการสอบถามหรือปรึกษาเพิ่มเติม
ติดต่อ และ ติดตามอัพเดตเรื่องน่ารู้ทางการเงินกับพี่แผน ได้ทาง
วางแผน.com (www.wangpaan.com)
Line: @Wangpaan
Facebook: Wangpaan
Youtube: Wangpaan

อย่าลืมกด Like, Follow และ Subscript จะได้ไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากพี่แผนนะครับ
 

บทความแนะนำ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้