ยูนิตลิ้งค์ + อีลิท เฮลท์ ชำระเบี้ยคงที่ถึงอายุ 60 ปีเท่านั้น คุ้มครองสุขภาพถึงอายุ 99 ปี

ยูนิตลิงค์+อีลิท เฮลท์ เป็นประกันควบการลงทุนที่ใช้ concept การลงทุนในกองทุนรวมทั้งกองทุนหุ้น/กองทุนพันธบัตรตราสารหนี้และกองทุนผสม บวกสัญญาสุขภาพ Elite health โดยให้ชำระเบี้ยเพื่อคุ้มครองชีวิตและแบ่งเงินเข้าลงทุนในกองทุนเป็นเงินก้อนจำนวนหนึ่งในระยะเวลาหนึ่ง เช่น ลงทุนในกองทุนเรื่อยๆจนถึงวัยเกษียณ หลังจากอายุ 60 ไม่ต้องชำระเงินอีก ก็สามารถมีประกันสุขภาพวงเงินสูงคุ้มครองไปได้ต่อเนื่อง โดยจะคุ้มครองสูงสุดถึงอายุกี่ปีขึ้นอยู่กับผลตอบแทนที่จะได้จากการลงทุน ซึ่งเราได้มีการจำลองผลตอบแทนแต่ละแบบมาให้ดูเพื่อประกอบการพิจารณาค่ะ 

โดยในบทความนี้ จะให้การชำระเบี้ยเพื่อคุ้มครองชีวิตและสุขภาพผ่านการลงทุนนี้ เป็นจำนวนเงินคงที่ตั้งแต่ปีที่เริ่มทำประกัน จนถึงอายุ 60 ปี เป็นการกันเงินไว้เป็นกองทุนสุขภาพซึ่งจะดูแลค่ารักษาไปได้ตลอดในช่วงหลังเกษียณ ทำให้จำนวนเงินที่จะชำระต่อปีของแต่ละอายุไม่เท่ากันนะคะ

ในการลงทุน ลูกค้าสามารถเลือกกองทุนที่ต้องการลงทุนได้ค่ะ ซึ่งมีทั้งกองทุนหลากหลาย บลจ. และหลากหลายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน 

ตัวอย่าง
ชาย อายุ 35 ปี โดยจะเปรียบเทียบเบี้ยที่ต้องชำระของ Elite health ของเมืองไทยประกันชีวิต กรณีซื้อประกันปกติกับซื้อควบยูนิตลิงค์ให้ดูนะคt
และเพื่อความปลอดภัยเราจะทำแบบผลตอบแทนในกองทุนความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ ซึ่งหากเราลงทุนจริงและได้ผลตอบแทนปานกลางหรือค่อนไปทางสูงก็จะได้ยอดเงินคงเหลือสูงกว่าตามที่ประมาณการด้านล่างนี้นะคะ


มีทางเลือก 2 ทาง คือ
1. การซื้ออีลิทควบในประกันปกติ
2. การซื้ออีลิทควบในยูนิตลิ้งค์
วิธีแรก
เริ่มต้นจ่ายเบี้ยตามอายุ และเบี้ยจะเพิ่มขึ้นทุกปี และรวมตามในรูปนี้เป็นการคิดเบี้ย Elite รวมตั้งแต่อายุ 35 ถึง 90 ปี อยู่ที่ประมาณ 6,949,324 บาทค่ะ
จะเห็นได้ว่ากรณีซื้อ Elite health ในประกันปกติ เบี้ยรวมตลอดโครงการจะอยู่ที่ประมาณ 7 ล้าน


วิธีที่จะลดเบี้ยสุขภาพในส่วนอีลิทได้ เราจะแนะนำทำประกันควบการลงทุน ยูนิตลิ้งค์ ตามแบบที่ 2 นี้ค่ะ 
วิธีที่ 2 
เริ่มต้นจ่ายเบี้ยคงที่ ไม่เพิ่มตามอายุ 122,000 บาทต่อปี และคาดการณ์จ่ายเบี้ยจนถึงอายุ 60 ปีเท่านั้น แล้วหยุดจ่าย เพื่อให้มี Elite Health Thai แผน 1 คุ้มครองจนถึงอายุ 99 ปี และรวมตามในรูปด้านล่างนี้ คำนวณเบี้ย Elite ตามแผนนี้ตั้งแต่อายุ 35 ถึง 99 ปี อยู่ที่ประมาณ 3,172,000 บาทค่ะแต่หากซื้อสุขภาพอีลิทเฮลท์ควบใน Unit link โดยชำระเบี้ยเพื่อคุ้มครองชีวิต, คุ้มครองสุขภาพ และเพื่อการลงทุนปีละ 122,000 บาท (ชำระตั้งแต่ปัจจุบันที่อายุ 35 จนถึงวันเกษียณที่อายุ 60 ปี หลังจากนั้นไม่ต้องชำระเบี้ยใดๆ อีก) นอกจากจะได้คุ้มครองถึงอายุ 99 แล้ว ยังมีเบี้ยรวมชำระเพียงประมาณ 3.1 ล้าน เท่านั้น ซึ่งเป็นกรณีที่จัดพอร์ตรับผลตอบแทนกับความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำคือคิดผลตอบแทนอยู่ที่เพียง 5%เท่านั้นค่ะ

แต่หากกังวลว่ากองทุนจะให้ผลตอบแทนเฉลี่ยน้อยกว่า 5% แล้วผลจะเป็นอย่างไรดูได้จากกราฟนี้ค่ะ

จากกราฟนี้แสดงให้เห็นว่าถ้าเราลงทุนได้ผลตอบแทน 5% เราจะได้ประกันสุขภาพ elite health โดยไม่ต้องชำระเบี้ยจนถึงอายุ 99 ปีค่ะ

แต่หากกังวลกรณีผลตอบแทนต่ำกว่าที่เราคาดการณ์ เช่น 
ผลตอบแทน 4% จะได้ความคุ้มครองสุขภาพฟรีถึง 89 ปี 
ผลตอบแทน 3% จะได้ความคุ้มครองสุขภาพฟรีถึงอายุ 83 ปี 
ผลตอบแทน 2% จะได้ประกันสุขภาพฟรีถึงอายุ 79 ปี 
หรือกรณีติดลบคือถ้าขาดทุน 1% ก็ยังคงได้ประกันสุขภาพฟรีถึงอายุ 71 ปีค่ะ

ยอดเบี้ยประกันที่ชำระต่อปีนี้ จะแตกต่างกันไปในแต่ละอายุ (หญิงชายเท่ากัน) ณ ปีที่เริ่มซื้อสุขภาพอีลิทเฮลท์(แผน 1 ไทย) ควบใน Unit link มีอายุเท่าใด ก็ดูค่าเบี้ยตามตารางด้านล่าง ตัวเลขนี้จะคงที่ตลอดจนถึงคุณอายุ 60 ปี ในเบี้ยที่ชำระไปนี้ จะนำไปใช้เพื่อคุ้มครองชีวิต, คุ้มครองสุขภาพ และเพื่อการลงทุน (ชำระตั้งแต่ปีที่เริ่มทำประกันนี้ จนถึงวันเกษียณที่อายุ 60 ปี หลังจากนั้นไม่ต้องชำระเบี้ยใดๆ อีก ใช้ค่าผลตอบแทนที่คาดหวังที่ 5% ค่ะ) ตามตารางนี้ค่ะ

ซึ่งถ้าเราดูตลาดหุ้นย้อนหลังไป 10 ถึง 20 ปี จะพบว่าผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีมากกว่า 5% ไปค่อนข้างมาก แต่เราเน้นอนุรักษ์นิยม จึงคาดการณ์เพียง 5% ซึ่งหากได้รับผลตอบแทนเพียง 5% ก็สามารถให้คุ้มครองสุขภาพได้ถึงอายุ 99 คือสิ้นสุดสัญญาได้ค่ะ

สรุปข้อดีของการซื้อ อีลิท ควบกับ ยูนิต ลิ้งค์
1. ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละคนได้
2. ไม่ต้องกังวลว่าตอนสูงอายุจะมีเงินมาจ่ายค่าเบี้ย Elite Health หรือไม่
3. สร้างวินัยในการออม พร้อมกับระหว่างทางมีความคุ้มครองสุขภาพวงเงินสูง
4. หากเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถถอนเงินบางส่วนไปใช้ประโยชน์ด้
5. สามารถลดเบี้ยหลักหรือหยุดพักชำระเบี้ยบางขช่วงเวลาได้
6. สามารถเติมเงินเข้าไปเพื่อให้จ่ายเบี้ยสั้นลงได้เขียนโดย ณภัชชา พงศ์วัฒนกิจกุล, CFP®  นักวางแผนการเงินคุณวุฒิวิชาชีพ Certified Financial Planner™ รับรองโดยสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

หากใครมีข้อสงสัย ต้องการสอบถามหรือปรึกษาเพิ่มเติม

ติดต่อ และ ติดตามอัพเดตเรื่องน่ารู้ทางการเงินกับพี่แผน ได้ทาง

วางแผน.com (wangpaan.com)
Line: @Wangpaan
Facebook: Wangpaan
Twitter: @Wangpaan
Youtube: Wangpaan

อย่าลืมกด Like, Follow และ Subscript จะได้ไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากพี่แผนนะครับ

บทความแนะนำ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้