เปรียบเทียบประกันโรคร้ายแรงยอดนิยม 3 อันดับแรก ของเมืองไทยประกันชีวิต

1393 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โรคร้ายแรง

ประกันโรคร้ายแรง (Critical Illness)

 เป็นสัญญาเพิ่มเติม ซึ่งต้องทำคู่กับสัญญาหลักคือประกันชีวิต
 เบี้ยประกันกลุ่มโรคร้ายแรง ส่วนใหญ่จะเพิ่มขึ้นตามอายุ โดยอาจเพิ่มทุกปี หรือ เพิ่มทุก 5 ปี แล้วแต่แบบ
 บางแบบคุ้มครองทั้งชีวิตและโรคร้าย บางแบบคุ้มครองแต่โรคร้ายเท่านั้นโดยผู้ทำประกันจะได้รับเงินสดเมื่อตรวจพบโรคตามระยะที่กำหนดเหมือนเจอจ่ายจบ แต่บางแบบก็ให้เป็นค่ารักษาเมื่อมีการรักษาโรคร้าย


แบบประกันโรคร้ายแรงขายดี

อันดับที่ 1 ซีไอ เพอร์เฟค แคร์ ดูรายละเอียดที่นี่ https://www.wangpaan.com/insurance-02 
อันดับที่ 2 มัลติเพิล ซีไอ ดูรายละเอียดที่นี่ https://www.wangpaan.com/insurance-01 
อันดับที่ 3 แคร์พลัส ดูรายละเอียดที่นี่ https://www.wangpaan.com/content/14773/care-plus
 

โรคร้ายแรง

 


จุดเด่นของแบบประกัน ชีไอ เพอร์เฟค แคร์ (CI Perfect Care)

  ดูแลครอบคลุมเข้าถึงทุกระยะของโรคร้าย
  คุ้มครองโรค 36 ร้าย และคุ้มครองโรคร้ายแรงระยะสุดท้ายของทุกโรค เพราะ โรคที่ 36 คือการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย 
  ครอบคลุมตั้งแต่ระยะเริ่มต้นมากถึง 36 โรคร้ายแรง สูงสุด 100%*
  รับความคุ้มครองกรณี เสียชีวิต ทั้งจากเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ สูงสุด 100%*
  รับผลประโยชน์เพิ่มเติม หาก
- เจ็บป่วยด้วยโรคแทรกซ้อนของเบาหวาน รับความคุ้มครองเพิ่ม 10%*
- ผ่าตัดขยายหลอดเลือดแดงหัวใจ รับความคุ้มครองเพิ่ม 10%*
 ทำได้ตั้งแต่ อายุ 30 วัน - 65 ปี (คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี)
หมายเหตุ  % คือ % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
 

โรคร้ายแรง

 

สมมติทำซีไอ เพอร์เฟค แคร์ ทุนประกัน 1,000,000

1. คุ้มครองเสียชีวิต 1,000,000 (หักเงินที่เคยเคลมไปก่อนหน้า)
2. ตรวจพบโรคร้ายแรง เจอจ่าย แต่จะจบเมื่อเคลมครบ 100%
   2.1 ตรวจพบโรคร้ายแรงระยะเริ่มต้น : รับเงิน 250,000
   2.2 ตรวจพบโรคร้ายแรงระยะกลาง : รับเงิน 500,000 (หักยอดเงินที่เคลมระยะเริ่มต้นของโรคเดียวกัน (ถ้ามี))
   2.3 ตรวจพบโรคร้ายแรงระยะรุนแรง : รับเงิน 1,000,000 (หักยอดเงินที่เคลมโรคร้ายแรงระยะเริ่มต้น และ/หรือ ระยะกลางของโรคร้ายแรงใดๆ (ถ้ามี))
3. ผลประโยชน์เพิ่มเติม (จ่ายแล้วจบ)
   3.1 กรณีเข้ารับผ่าตัดขยายหลอดเลือดแดงหัวใจ 100,000
   3.2 กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคแทรกซ้อนของเบาหวาน 100,000
 

โรคร้ายแรง

 
ตัวอย่างการเคลมผลประโยชน์ ซีไอ เพอร์เฟค แคร์ ที่ทำทุน 1,000,000

เคสที่ 1 มีการเคลมผลประโยชน์เพิ่มเติม
เริ่มด้วยการเคลมผลประโยชน์เพิ่มเติม
ㆍ ผ่าตัดขยายหลอดเลือดแดงหัวใจ : รับ 100,000
ㆍ เป็นโรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน : รับ 100,000
ㆍ จากนั้น มีการสูญเสียการได้ยิน เข้ารับการผ่าตัดปลูกถ่ายประสาทหูเทียม : ถือเป็นระยะกลาง รับ 500,000
ㆍ จากนั้นป่วยเป็นไตวายเรื้อรัง ระยะกลาง : รับ 500,000
ㆍ ถือว่าเคลมครบตามทุนที่ทำ กรมธรรม์จึงสิ้นสุดผลบังคับของสัญญา

  รวมผลประโยชน์ที่ได้รับ 1,200,000 จากการทำซีไอ เพอร์เฟค แคร์ ทุน 1,000,000

 

เคสที่ 2 ป่วยหลายโรคระยะเริ่มต้น
ㆍ เริ่มด้วยป่วยเป็นมะเร็งระยะไม่ลุกลาม ถือเป็นระยะเริ่มต้น รับเงินสด 250,000
ㆍ จากนั้นป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจ - รักษาโดยการตัดเยื่อหุ้มหัวใจ ถือเป็นระยะเริ่มต้น รับเงินสด 250,000
ㆍ จากนั้นตับวาย - รักษาด้วยการผ่าตัดตับบางส่วน ถือเป็นระยะเริ่มต้น รับเงินสด 250,000
ㆍ จากนั้นป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน ถือเป็นระยะเริ่มต้น รับเงินสด 250,000
ㆍ ถือว่าเคลมครบตามทุนที่ทำ กรมธรรม์จึงสิ้นสุดผลบังคับของสัญญา

   รวมผลประโยชน์ที่ได้รับ 1,000,000 จากการทำซีไอ เพอร์เฟค แคร์ ทุน 1,000,000เคสที่ 3 ป่วยโรคเดียว แต่ต่างระยะ
ㆍ เริ่มด้วยป่วยเป็นไตวายเรื้อรัง - รักษาโดยการผ่าตัดไตออกหนึ่งข้าง ถือเป็นระยะเริ่มต้น รับเงินสด 250,000
ㆍ จากนั้นป่วยไตวายเรื้อรัง ระยะกลาง : รับเงินสด 250,000 (50% - 25% = 25%) เนื่องจากได้รับเงินจากการเคลมระยะแรกในโรคเดียวกันไปแล้ว 250,000 จึงรับที่เหลืออีก 250,000 
ㆍ จากนั้นเป็นไตวายเรื้อรังระยะรุนแรง : รับ 500,000 
(100% - 25% - 25% = 50%) เนื่องจากได้รับเงินจากการเคลมระยะแรกและระยะกลางในโรคเดียวกันไปแล้ว 500,000 จึงรับที่เหลืออีก 500,000 
ㆍ ถือว่าเคลมครบตามทุนที่ทำ กรมธรรม์จึงสิ้นสุดผลบังคับของสัญญา
 รวมผลประโยชน์ที่ได้รับ 1,000,000 จากการทำซีไอ เพอร์เฟค แคร์ ทุน 1,000,000เคสที่ 4 ป่วยหลายโรค ต่างระยะ
ㆍ เริ่มด้วยป่วยเป็นกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด - รักษาด้วยการใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ ถือเป็นระยะเริ่มต้น รับเงินสด 250,000
ㆍ จากนั้นเกิดการสูญเสียการได้ยิน - รักษาด้วยการผ่าตัดปลูกถ่ายประสาทหูเทียม : ถือเป็นระยะกลาง รับเงินสด 500,000
ㆍ จากนั้นป่วยเป็นตับวายระยะสุดท้าย : รับ 250,000 
(100% - 25% - 50% = 25%) เนื่องจากได้รับผลประโยชน์ในครั้งที่ 1 และ 2 ไปแล้ว จึงรับส่วนที่เหลือ อีก 250,000
ㆍ ถือว่าเคลมครบตามทุนที่ทำ กรมธรรม์จึงสิ้นสุดผลบังคับของสัญญา

  รวมผลประโยชน์ที่ได้รับ 1,000,000 จากการทำซีไอ เพอร์เฟค แคร์ ทุน 1,000,000 

หมายเหตุ : การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

โรคร้ายแรง
จุดเด่นของแบบประกัน มัลติเพิล ซีไอ (Multiple CI)
รับมือโรคร้ายได้อย่างสบายใจในราคาสบายกระเป๋า
ㆍครอบคลุมโรคร้ายแรงถึง 4 กลุ่ม 35 โรคร้ายแรง
ㆍรับทันที 100%* เมื่อตรวจพบว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงระยะรุนแรง กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
ㆍคุ้มครองสูงสุด 400%* ถ้าทำทุนประกัน 1,000,000 เคลมได้สูงสุด 4,000,000
หยุดจ่ายเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ เมื่อรับผลประโยชน์ครั้งที่ 1 แต่ยังได้รับความคุ้มครองกลุ่มโรคร้ายแรงอื่นที่เหลืออีก 10 ปี โดยรับผลประโยชน์ กลุ่มละ 1 ครั้ง
ㆍจ่ายเบี้ยสบายๆ เบี้ยไม่สูง
ㆍทำได้ตั้งแต่ อายุ 7 - 65 ปี (คุ้มครองถึงอายุ 80 ปี)

โรคร้ายแรง

 
กลุ่มที่ 1 กลุ่มโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดและหัวใจ

ㆍ การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ
ㆍ กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด
 ·  โรคกล้ามเนื้อหัวใจเสื่อม
ㆍ การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ
ㆍ การผ่าตัดหลอดเลือดใหญ่ เอออร์ต้า
ㆍ โรคแรงดันในหลอดเลือดแดงปอดสูงแบบปฐมภูมิ
ㆍ การผ่าตัดลิ้นหัวใจโดยวิธีการเปิดหัวใจ
ㆍ โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน

กลุ่มที่ 2 กลุ่มโรคมะเร็ง
ㆍ มะเร็งระยะลุกลาม
ㆍ เนื้องอกในสมองชนิดที่ไม่ใช่มะเร็ง

กลุ่มที่ 3 กลุ่มการเปลี่ยนอวัยวะสำคัญ และโรค
ที่มีภาวะรุนแรงขั้นสุดท้ายของตับ ปอด และไต
ㆍการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก
 · โรคถุงน้ำในไต
 · โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง / โรคปอดระยะสุดท้าย
 · ตับวาย
ㆍไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง
ㆍไตวายเรื้อรัง

กลุ่มที่ 4 กลุ่มโรคร้ายแรงอื่นๆ
ㆍภาวะอะแพลลิก
ㆍโรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์
ㆍโรคโลหิตจางจากไขกระดูกไม่สร้างเม็ดโลหิต
ㆍโรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย
ㆍตาบอด
ㆍภาวะโคม่า
ㆍการสูญเสียการได้ยิน
ㆍสมองอักเสบ
ㆍการสูญเสียความสามารถในการพูด
ㆍแผลไหม้ฉกรรจ์
ㆍโรคของเชลล์ประสาทควบคุมการเคลื่อนไหว
ㆍโรคระบบประสาทมัลติเพิล สะเคลอโรสิส
ㆍโรคกล้ามเนื้อเสื่อม
ㆍอัมพาตของกล้ามเนื้อแขนหรือขา
ㆍโรคพาร์กินสัน
ㆍโรคโปลิโอ
ㆍการบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง
ㆍโรคหนังแข็งชนิดลุกลาม
ㆍโรคอิสเต็มมิค ลูปูส อิริเธมาโตยูส มีภาวะไตอักเสบร่วมด้วย

โรคร้ายแรง

หมายเหตุ เนื่องจากวางแผนดอทคอมเป็นตัวแทนของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จึงขอเปรียบเทียบประกันโรคร้ายแรงของเมืองไทยประกันชีวิต

===================
สอบถามเบี้ยอายุเฉพาะคุณได้ที่ ณภัชชา พงศ์วัฒนกิจกุล ตัวแทนประกันชีวิตตำแหน่งผู้จัดการ คุณวุฒิ MDRT2021-2024

ฟรี…บริการออกแบบประกันของคุณความความต้องการ เพียงแจ้งชื่อ อายุ เพศ แบบประกัน สามารถกำหนดเบี้ยที่จะจ่ายและเงินที่จะรับแต่ละปี ส่งมาที่
แอดไลน์ : 0849290088 หรือคลิก https://line.me/ti/p/S4ZgdTCQoS     
===================

เปรียบเทียบ ชีไอ เพอร์เฟค แคร์ (CI Perfect Care) VS มัลติเพิล ซีไอ (Multiple CI)

โรคร้ายแรง

 

 

โรคร้ายแรง

 
สอบถาม เช็คเบี้ย หรือปรึกษาการวางแผนประกัน
ณภัชชา พงศ์วัฒนกิจกุล, CFP®, MDRT2021-2023
Tel&Line : 0849290088 หรือคลิกที่นี่ https://line.me/ti/p/S4ZgdTCQoS           

ตัวแทนประกันชีวิต ตำแหน่งผู้จัดการขาย AAA เมืองไทยประกันชีวิต เลขที่ใบอนุญาต 5401078254
นักวางแผนการเงิน คุณวุฒิ CFP (Certified Financial Planner) เลขที่ CFPTH190000029
ผู้วางแผนการลงทุน IP License และ ผู้แนะนำการลงทุน IC License เลขที่ 086641
Facebook คลิก : วางแผนดอทคอม
Tiktok คลิก : www.tiktok.com/@wangpaan.com           

อย่าลืมกด Like, Follow และ Subscribe จะได้ไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากพี่แผนนะครับ...

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้