วางแผนมรดกอย่างไรให้ประหยัดภาษี เมื่อส่งมอบทรัพย์สินให้ทายาท

1857 จำนวนผู้เข้าชม  | 

วางแผนมรดก

3 วิธีในการวางแผนมรดกเพื่อส่งมอบให้ทายาท
1. ทำพินัยกรรม
ส่งมอบโดยการทำเป็นเอกสารมอบทรัพย์สินหลังการเสียชีวิตของเจ้ามรดก ระบุชื่อผู้ที่ต้องการจะมอบทรัพย์สินให้ โดยการทำพินัยกรรมต้องทำตามวิธีที่กฎหมายกำหนด
ข้อดีของการทำพินัยกรรม คือ ทรัพย์สินที่เป็นมรดกถูกส่งมอบให้บุคคลตรงตามความต้องการของเจ้ามรดก โดยที่บุคคลผู้รับมรดกสามารถเป็นได้ทั้งทายาทหรืออาจให้บุคคลอื่น ซึ่งไม่ใช่ทายาท ไม่ใช่ญาติ หรือไม่มีความสัมพันธ์ทางกฎหมายกับเจ้ามรดก ก็สามารถรับมรดกได้
ข้อเสียของการทำพินัยกรรม คือ การทำพินัยกรรมจะต้องเสียภาษีการรับมรดก สำหรับมรดกส่วนที่เกิน 100 ล้านบาท (โดยนับรวมทรัพย์สินทุกอย่างที่สามารถระบุชื่อเจ้าของได้)
2. ทยอยส่งมอบทรัพย์สินในขณะที่เจ้าของทรัพย์ยังมีชีวิตอยู่  โดยในแต่ละปีค่อยๆ ส่งมอบในจำนวนเงินที่เหมาะสม เพื่อช่วยลดภาษีการรับมรดก ช่วยทำให้ไม่ต้องเสียภาษีมากจนเกินไป
ข้อดีของการทยอยส่งมอบ คือ ช่วยให้จำนวนเงินที่ทยอยาอบไปแล้ว ไม่ต้องเสียภาษีมรดก และหากทยอยส่งมอบในจำนวนไม่เกินกฎหมายการรับการให้ระบุว่าต้องเสียภาษี ก็จะแบ่งเบาภาระภาษีได้
ข้อเสียของการทยอยส่งมอบ คือ การมอบทรัพย์สินไปในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ อาจทำให้เจ้าของทรัพย์ลำบากได้หากทรัพย์สินถูกแบ่งแยกหรือยกให้ผู้อื่นไปแล้ว
3. เปลี่ยนทรัพย์สินที่เสียภาษีมรดก เป็นทรัพย์สินที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหรือได้รับการยกเว้นภาษีนั่นเอง เช่น การทำประกันชีวิต โดยระบุผู้รับประโยชน์ในกรมธรรม์เป็นทายาทที่เจ้าของทรัพย์สินต้องการมอบทรัพย์ส่วนที่ได้จากกรมธรรม์ไว้ให้โดยได้ในรูปของเงินสินไหมมรณกรรม
ข้อดีของการทำประกันชีวิต คือ ผู้เอาประกันจะได้รับความคุ้มครองชีวิตสูง ทำให้ทรัพย์ที่มีอยู่เกิดการเพิ่มมูลค่าขึ้นตามระยะเวลา โดยที่สินไหมมรณกรรมที่ได้จากประกันชีวิตไม่ถือเป็นทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีการรับมรดก เนื่องจากสินไหมมรณกรรมไม่ถือว่าเป็นมรดก

ภาษีมรดก

ความแตกต่างและผลประโยชน์ที่ได้จากการวางแผนส่งมอบมรดกด้วยประกันชีวิต
ตัวอย่างที่ 1 : นายเอ อายุ 70 ปี มีทรัพย์สินมูลค่ารวม 200 ล้านบาท และมีทายาท 1 คน เมื่อนายเอเสียชีวิต ทายาทจะเสียภาษีดังนี้
 กรณีไม่ได้วางแผนส่งต่อทรัพย์สินด้วยประกันชีวิต
ทายาทผู้รับมรดกตามวิธีปกติ
จะต้องเสียภาษี ในส่วนของทรัพย์สินที่เกินจาก 100 ล้าน
เสียภาษี 5% คือ เสียภาษี 5 ล้านบาท
 กรณีวางแผนส่งต่อทรัพย์สินโดยการซื้อประกันชีวิตจำนวนเงิน 100 ล้านบาท เพื่อให้ทายาทได้รับสินไหมทดแทน และไม่ต้องเสียภาษีมรดก คือ เสียภาษี 0 บาท
ภาษีมรดกภาษีมรดก


ตัวอย่างที่ 2 : นายบี อายุ 50 ปี มีทรัพย์สินมูลค่ารวม 250 ล้านบาท และมีทายาท 2 คน เมื่อนายบีเสียชีวิต ทายาทแต่ละคนจะเสียภาษีดังนี้
 กรณีไม่ได้วางแผนส่งต่อทรัพย์สินด้วยประกันชีวิต
ทายาทผู้รับมรดกตามวิธีปกติจะได้รับมรดกคนละ 125 ล้านบาทและต้องเสียภาษี ในส่วนของทรัพย์สินที่เกินจาก 100 ล้าน
เสียภาษี 5%= 25x5% คือ เสียภาษีคนละ 1.25 ล้านบาท
 กรณีวางแผนส่งต่อทรัพย์สินโดยการซื้อประกันชีวิต
วางแผนดอทคอม ขอแนะนำ เมืองไทย พรีเมียร์ เลกาซี่
ด้วยเบี้ย 50 ล้านบาท จะได้จำนวนเงินเอาประกัน 82.5 ล้านบาท เพื่อให้ทายาทแต่ละคนได้รับสินไหมทดแทนคนละ 41.25 ล้าน และไม่ต้องเสียภาษีมรดก ดังนี้จะเสียภาษี 0 บาท
- ทายาทคนที่ 1 จะได้รับมรดกตามปกติ 100 ล้าน (ไม่ต้องเสียภาษี) บวกกับได้รับผลประโยชน์เป็นสินไหมจากกรมธรรม์ประกันชีวิต 41.25 ล้าน รวมได้รับทรัพย์สินสุทธิ 141.25 ล้าน

- ทายาทคนที่ 2 จะได้รับมรดกตามปกติ 100 ล้าน (ไม่ต้องเสียภาษี) บวกกับได้รับผลประโยชน์เป็นสินไหมจากกรมธรรม์ประกันชีวิต 41.25 ล้าน รวมได้รับทรัพย์สินสุทธิ 141.25 ล้าน
***รวมทรัพย์สินที่ทายาททั้ง 2 คนได้รับคือ 182.5 ล้านบาท เสียภาษี 0 บาท

ภาษีมรดก

 มรดก

 

แบบประกันเมืองไทย พรีเมียร์ เลกาซี่ 99/10
คุ้มครองชีวิตเริ่มต้นทุนประกัน 10 ล้าน ชำระเบี้ยเพียง 10 ปี

พรีเมียร์ เลกาซี่

เมืองไทย พรีเมียร์ เลกาซี่ 99/10
เป็นแบบประกันที่มีอัตราเบี้ยปกติ (กรณีผู้เอาประกันมีสุขภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน) และ อัตราเบี้ยพิเศษ (กรณีผู้เอาประกันมีสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ดีกว่ามาตรฐาน)


ตัวอย่าง ผู้ทำประกัน ชาย อายุ 50 ปี ซื้อแบบประกันเมืองไทย พรีเมียร์ เลกาซี่ 99/10 ที่จำนวนเงินเอาประกันภัย 20 ล้านบาท
 อัตราเบี้ยปกติ (กรณีผู้เอาประกันมีสุขภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน)
ปีละ 1,211,400
รวมเบี้ยทั้งสัญญา 12,114,000
รับเงินคืนเมื่อครบสัญญา 20,000,000
 อัตราเบี้ยพิเศษ (กรณีผู้เอาประกันมีสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ดีกว่ามาตรฐาน)
ปีละ 1,068,200
รวมเบี้ยทั้งสัญญา 10,682,000
รับเงินคืนเมื่อครบสัญญา 20,000,000
(ถูกกว่าแบบเบี้ยสุขภาพปกติถึง 1,432,000 บาท)
ติดต่อเพื่อสอบถามวิธีรับสิทธิ์อัตราเบี้ยพิเศษได้ที่
 ณภัชชา พงศ์วัฒนกิจกุล ตัวแทนเมืองไทยประกันชีวิต add Line ด้วยเบอร์โทร 0849290088 

มรดก

================

ฟรี…บริการออกแบบประกันและวางแผนเกษียณให้ความความต้องการ
เพียงแจ้งชื่อ อายุ เพศ แบบประกัน/ความคุ้มครองที่ต้องการ หรือ งบประมาณเบี้ยประกันต่อปี

แอดไลน์หรือโทรคุยได้ที่ : 0849290088 
หรือแอดไลน์ที่นี่คลิก https://line.me/ti/p/S4ZgdTCQoS

วางแผนดอทคอมจะส่งแบบประกันพร้อมเบี้ยและรายละเอียดให้ทางไลน์โดยเร็วที่สุดค่ะ... 


ประกันแบบไหนดี
สอบถาม เช็คเบี้ย หรือปรึกษาการวางแผนประกัน
ณภัชชา พงศ์วัฒนกิจกุล, CFP®, MDRT 
ตัวแทนประกันชีวิต บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
นักวางแผนการเงิน คุณวุฒิ CFP (Certified Financial Planner)
ผู้วางแผนการลงทุน (IP License) และ ผู้แนะนำการลงทุน (IC License)

แอดไลน์ : 0849290088 
คลิก https://line.me/ti/p/S4ZgdTCQoS

Facebook: Wangpaan
อย่าลืมกด Like, Follow และ Subscribe จะได้ไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากพี่แผนนะครับ..

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้