ประกันสุขภาพแบบคุ้มๆ สำหรับพนักงานที่มีสวัสดิการไม่เพียงพอ สามารถ Top up ตามต้องการ

617 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย ดีเฮลท์ พลัส 
 ประหยัดเบี้ยประกันด้วยการทำประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายที่เลือกจ่ายด้วยประกันกลุ่มหรือประกันอื่นที่มีอยู่ก่อนหน้าในค่ารักษา 30,000 บาทแรก เพื่อรับส่วนลดค่าเบี้ยตั้งแต่ 50% ขึ้นไป เบี้ยลดลงครึ่งนึง แต่ความคุ้มครองครอบคลุมเมื่อใช้สวัสดิการที่มีอยู่ นอนห้องเดี่ยวมาตรฐานราคาเท่าไหร่ก็ได้
 เมื่อเกษียณจากการทำงาน สามารถรับสิทธิ์การปรับแผนเป็นแบบไม่มีจ่ายเองส่วนแรกหรือแบบไม่ใช้สวัสดิการร่วมเคลมได้แบบไม่ต้องตรวจสุขภาพใหม่ และไม่ต้องนับระยะรอคอยใหม่​ โดยไม่นำประวัติการรักษาหรือการเคลมที่ผ่านมาในการพิจารณา

 คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่าย สูงถึง 5,000,000 บาทต่อการรักษาตัวหนึ่งครั้ง (ถ้าโรคเดียวกัน เข้า รพ.ห่างกันไม่ถึง 90 วันถือว่าอยู่ในวงเงินเดิม)
 คุ้มครองตั้งแต่ก่อนแอดมิท จนถึงออกจาก รพ. ก็ยังคุ้มครองต่อเนื่องทั้งค่าตรวจวินิจฉัยก่อนและหลังแอดมิท 30 วัน, ทั้งค่า follow up อาการ ค่ายาค่าหมอ, ทั้งการรักษาฟื้นฟูสภาพหลังออกจาก รพ.ที่ไม่จำกัดจำนวนวัน ให้คุณทำกายภาพจนกว่าจะหายเป็นปกติ
 ค่าห้องเป็นแบบห้องเดี่ยวมาตรฐาน นอนคนเดียว รพ.ไหนก็ได้ในประเทศไทย ราคาเท่าไหร่ก็เคลมได้
 กรณีอุบัติเหตุสามารถรักษาได้ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก โดยแบบผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุคุ้มครองภายใน 24 ชม.นับจากเกิดเหตุ
 ผ่าตัดใหญ่แบบไม่นอน รพ. เคลมได้ เช่น การส่องกล้องกระเพาะ เจาะชิ้นเนื้อเพื่อตรวจวินิจฉัย ส่องกล้องลำไส้ใหญ่ ส่องกล้องผ่าตัด
 การผ่าตัดเล็กซึ่งเป็นการผ่าตัดระดับชั้นในผิวหนังและมีการใช้ยาชาเฉพาะที่ สามารถเคลมได้โดยไม่ต้องนอน รพ. และไม่ต้องดูว่าอยู่ รพ. ถึง 6 ชม.หรือไม่
 คุ้มครองการรักษาครอบคลุม ทั้งโรคมะเร็ง โรคไต โรคร้ายแรง โรคไม่ร้ายแรง โรคทั่วไป โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ และอุบัติเหตุเล็กใหญ่ไม่ว่าจะรถเฉี่ยวชน หมากัด แมวข่วน ตกบันได

ไม่ต้องกลัวค่าห้องเพิ่มในอนาคต เพราะเราให้เคลมเพิ่มได้เท่าค่าห้องที่เพิ่มขึ้น เหมาจ่ายตามจริง ห้องเดี่ยวมาตรฐานของโรงพยาบาล ไม่ต้องกลัวมีส่วนต่างค่าห้อง
เหมาจ่ายตามจริง ค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยใน ค่าแพทย์ตรวจรักษาค่าแพทย์ผ่าตัด ค่าพยาบาล ค่าผ่าตัด ค่าอุปกรณ์ผ่าตัดและหัตถการ ค่าผ่าตัดใหญ่แบบไม่ต้องนอนโรงพยาบาล เช่น ส่องกล้องกระเพาะ, ส่องกล้องลำไส้, เจาะชิ้นเนื้อไปตรวจวินิจฉัย ฯลฯ ค่าตรวจวินิจฉัยก่อนและหลังเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (ก่อนแอดมิท 30วัน และ หลังแอดมิท 30 วัน) ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกต่อเนื่องจากการนอนโรงพยาบาล (30 วัน)
เหมาจ่ายตามจริง ค่ารถพยาบาลฉุกเฉินตามความจำเป็นทางการแพทย์
ค่ายากลับบ้านทานได้ 7 วันวงเงินค่ายา 20,000 บาทต่อครั้ง หลังออกจาก รพ. กลับมา follow up ได้ใน 30 วันจะคุ้มครองค่าแพทย์และค่ายาตามแพทย์สั่งไม่มีกำหนดจำนวนวันที่ทานยาโดยได้วงเงินตามจริง
* เมื่อเป็นพนักงานที่มีประกันกลุ่มหรือมีสวัสดิการค่ารักษาอยู่แล้ว หรือเคยทำประกันสุขภาพเดี่ยวของตนเองแล้ว สามารถนำมาร่วมเคลมเพื่อเป็นการจ่ายส่วนแรก 30,000 นี้ได้ (การจ่ายเองส่วนแรกทุกครั้งที่ได้รับวงเงินรักษาครั้งใหม่ ก็สามารถใช้ประกันอื่นเคลมมาจ่ายแทนได้ทุกครั้ง) เพื่อรับส่วนลดค่าเบี้ยประกัน
 ในแพคเกจนี้มีประกันอุบัติเหตุเสริมแบบไม่ต้องจ่ายเองส่วนแรก ในแผน 200,000 จะมีค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ 30,000 ต่อการเกิดเหตุหนึ่งครั้ง ทำให้เมื่อเกิดอุบัติเหตุสามารถรักษาแบบไม่ต้องใช้ประกันอื่นได้เลย
 ในแพคเกจนี้มี Care Plus แคร์พลัส - ประกันค่ารักษามะเร็งและไตแบบผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน คุ้มครองวงเงินค่ารักษามะเร็งปีละ 5,000,000 รักษาไตวายเรื้อรังปีละ 5,000,000 และได้ค่ารักษาทางจิตเวชเนื่องจากป่วยเป็นมะเร็งหรือไตวายอย่างละ 50,000 
 หากมีสวัสดิการประกันกลุ่มมากกว่า 30,000 สามารถเลือกจ่ายเองส่วนแรก 50,000 หรือ 100,000 ก็จะได้ส่วนลดเบี้ยที่มากกว่าตารางเบี้ยนี้ สอบถามได้ที่ 0849290088

 

ตารางเบี้ย
ตารางนี้เป็นการรวมเบี้ยทั้งประกันสุขภาพ ประกันโรคร้าย ประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุไว้อย่างครอบคลุมแล้ว (ดีเฮลท์ พลัส แบบมีจ่ายเองส่วนแรก 30,000)
 การรักษามะเร็งและไตของแคร์พลัส แบบไม่ต้องจ่ายเองส่วนแรก
 การรักษาอุบัติเหตุไม่ต้องจ่ายเองส่วนแรก
 แต่ดีเฮลท์พลัส จะเป็นแบบจ่ายเองส่วนแรก 30,000 โดยสามารถใช้ประกันอื่น หรือสวัสดิการอะไรก็ได้มาร่วมเคลม
 ตารางเบี้ยนี้ได้หักค่าส่วนลดเบี้ยประมาณ 50%เนื่องจากการจ่ายเองส่วนแรกนี้เรียบร้อยแล้ว


ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ

ประกันอุบัติเหตุ


เลือกเสริมเพิ่มเบี้ยเพิ่มความคุ้มครองได้หลากหลาย เช่น 
* Maternity Plus - คุ้มครองค่าคลอดบุตร ค่าฝากครรภ์ ค่ายา ค่าอัลตร้าซาวน์ ค่ารักษาอาการแทรกซ้อนทั้งก่อนและหลังคลอด ภาวะผิดปกติต่าง ๆ เช่น ภาวะแท้งคุกคาม ท้องนอกมดลูก ตกเลือด เบาหวานระหว่างตั้งครรภ์ คุ้มครองภาวะแท้ง (บันทึกสลักหลังที่ให้สิทธิ์ทำได้เฉพาะผู้ที่ทำประกันดีเฮลท์ พลัส หรือ อีลิท เฮลท์ พลัส เท่านั้น)
* Well-Being Plus - คุ้มครองค่าตรวจสุขภาพประจำปี ค่าฉีดวัคซีน ค่าทำฟัน ทันตกรรม ค่าตรวจวัดสายตาประกอบแว่นโดยจักษุแพทย์ (บันทึกสลักหลังที่ให้สิทธิ์ทำได้เฉพาะผู้ที่ทำประกันดีเฮลท์ พลัส หรือ อีลิท เฮลท์ พลัส เท่านั้น) 
* OPD - ประกันผู้ป่วยนอก กรณีเจ็บป่วยไม่มาก หาหมอ รับยากลับบ้าน ตรวจเลือด ตรวจวินิจฉัยทั่วไป
* ชดเชยรายได้ - คุ้มครองรายได้ ตามจำนวนวันที่เข้านอนใน รพ. 


===================
สอบถามเบี้ยอายุเฉพาะคุณได้ที่ ณภัชชา พงศ์วัฒนกิจกุล ตัวแทนประกันชีวิตตำแหน่งผู้จัดการ คุณวุฒิ MDRT
ให้วางแผนดอทคอมดูแลเรื่องประกันให้คุณสิคะ เรามีบริการหลังการขายตลอดอายุสัญญาค่ะ

ฟรี…บริการออกแบบประกันของคุณความความต้องการ เพียงแจ้งชื่อ อายุ เพศ แบบประกัน สามารถกำหนดเบี้ยที่จะจ่ายและเงินที่จะรับแต่ละปี ส่งมาที่
แอดไลน์ : 0849290088 หรือคลิก https://line.me/ti/p/S4ZgdTCQoS

 

สอบถาม เช็คเบี้ย หรือปรึกษาการวางแผนประกัน
ณภัชชา พงศ์วัฒนกิจกุล, CFP®, MDRT2021-2023
Tel&Line : 0849290088 หรือคลิกที่นี่ https://line.me/ti/p/S4ZgdTCQoS

ตัวแทนประกันชีวิต ตำแหน่งผู้จัดการขาย AAA เมืองไทยประกันชีวิต เลขที่ใบอนุญาต 5401078254
นักวางแผนการเงิน คุณวุฒิ CFP (Certified Financial Planner) เลขที่ CFPTH190000029
ผู้วางแผนการลงทุน IP License และ ผู้แนะนำการลงทุน IC License เลขที่ 086641

Facebook คลิก : วางแผนดอทคอม
Tiktok คลิก : www.tiktok.com/@wangpaan.com

อย่าลืมกด Like, Follow และ Subscribe จะได้ไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากพี่แผนนะครับ... 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้