ออกกำลังกายรับส่วนลดเบี้ยปีต่ออายุได้สูงสุด 15% ผ่านแอป MTL FIT เพียงโหลดผลตรวจสุขภาพ หรือ เชื่อมต่อการออกกำลังกาย

1200 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ส่วนลดเบี้ย

โครงการ MTL Fit Rewards

คือโครงการมอบส่วนลดเบี้ยประกันแด่ลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิต ซึ่งได้รับจากการดูแลสุขภาพผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านแอปพลิเคชัน MTL Fit และให้ลูกค้าได้มีสุขภาพดีแถมจ่ายเบี้ยถูกลง รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยปีต่ออายุสูงสุด 15%

คุณสมบัติ

1. เป็นสมาชิกแอปพลิเคชัน MTL Fit
2. มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป
3. ถือกรมธรรม์ที่มีผลิตภัณฑ์ตามที่โครงการกำหนด
(รวมเบี้ยประกันในทุกผลิตภัณฑ์ที่เข้าโครงการ าไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท/ปี)

***ลูกค้าจะต้องผ่านเกณฑ์ของโครงการฯ และมีบัญชีผู้ใช้ MTL Fit ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำกัดไม่เกิน 10,000 ท่าน
หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง***

เพียงโหลด Application MTL Fit เพื่อรับส่วนลดเบี้ยสูงสุด 15%

ส่วนลดเบี้ย

ในแอปจะมีการแบ่งเป็น Club ต่างๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการออกกำลังกาย และแบ่งปันความสำเร็จนี้กับเพื่อนๆ รวมทั้งนำมาเป็นส่วนลดเบี้ยประกันตามแบบประกันที่รับสิทธิ์นี้

ส่วนลดเบี้ยแข่งขันด้วยการออกกำลังกายผ่านแอป MTL Fit
ถ้าคุณทำได้รับรางวัลไปเลย ตามประเภทของการแข่งขัน:
ㆍสะสมก้าวเดิน (Step Challenge)
ㆍสะสมนาทีออกกำลังกาย (Exercise Minutes Challenge)
ㆍสะสมระยะทางวิ่ง (Running Challenge)

รูปแบบการแข่งขัน :
เลือกได้ ว่าต้องการแบบสาธารณะ, เฉพาะลูกค้าประกันกลุ่ม หรือ เฉพาะลูกค้าของเมืองไทยประกันชีวิต

MTL Fit Rewards เหมาะกับใคร?

สิทธิประโยชน์ส่วนลดค่าเบี้ยปีต่ออายุนี้ เหมาะสำหรับลูกค้าที่ดูแลสุขภาพ ทั้งลูกค้าเดิม และลูกค้าใหม่ของเมืองไทยประกันชีวิต ที่ดูแลสุขภาพแบบหลายช่องทาง ดังนี้
การตรวจเช็คสุขภาพ 
ㆍการติดตามกิจกรรมการเดิน
ㆍการออกกำลังกาย

ขอเชิญลูกค้าทุกท่านที่มีการตรวจสุขภาพสม่ำเสมอ หรือมีนาฬิกานับก้าว/จับกิจกรรม  มาโหลดแอป แล้วร่วมกิจกรรมใน MTL Fit เพื่อเก็บแต้มส่วนลด 

 

ส่วนลดเบี้ย


ประกันที่เข้าร่วมโครงการ ในกรมธรรม์ที่เป็นประกันแบบสามัญ (ยูนิตลิ้งค์-ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ ไม่ร่วมโครงการนี้)

  กลุ่มสัญญาเพิ่มเติมประกันภัยสุขภาพ
ㆍสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ ดี เฮลท์
ㆍสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ ดี เฮลท์ (แบบมาตรฐานใหม่)
ㆍสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ ดี เฮลท์ พลัส

  กลุ่มสัญญาเพิ่มเติมประกันโรคร้ายแรง
ㆍสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง ดี แคร์
ㆍสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง มัลติเพิล ซีไอ
ㆍสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง ซีไอ เพอร์เฟค แคร์
ㆍสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง แฮปปี้ ลีพวิ่ง
ㆍสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง สมาร์ท ลีฟวิ่ง
ㆍสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคมะเร็ง
ㆍสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง เพียว แคนเชอร์
ㆍสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง แฮปปี้ เลดี้
ㆍสัญญาเพิ่มเดิมโรคร้ายแรง แฮปปี้ เลดี้ พลัส
ㆍสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคเบาหวาน
ㆍสัญญาเพิ่มเติมแคร์ พลัส

หมายเหตุ : ปัจจุบันยังไม่รวมกรมธรรม์ประกันชีวิดควบการลงทุน (mDesign) และแบบยูนิเวอร์แซลโลฟ์ (UL Plus)

 

ส่วนลดเบี้ย


ตัวอย่าง

คุณ A มีเบี้ยประกันในโครงการ 2,000 บาท จะได้ตัวคูณ 1
คุณ B มีเบี้ยประกันในโครงการ 4,000 บาท จะได้ตัวคูณ 2
คุณ C มีเบี้ยประกันในโครงการ 50,000 บาท จะได้ตัวคูณ 25

ㆍ ตัวคูณมีตั้งแต่ 1 - 25 เท่า
ㆍ ตัวคูณเป็นรายสัปดาห์ หรือ รายปี ขึ้นอยู่กับประเภทของ
กิจกรรมนั้นๆ
ㆍ ตัวคูณจะมีการอัปเดตรายสัปดาห์ (กรณีที่มีการซื้อผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติม)


คะแนนสูงสุดที่จะได้รับ

ㆍ กรณีตัวคูณสูงสุด 25 เท่า จะได้รับแต้ม 150,000 แต้ม/ปี หรือคิดเป็นมูลค่า 7,500 บาท/ปีกรมธรรม์
ㆍ กรณีตัวคูณ 1 เท่า จะได้รับแต้ม 6,000 แต้ม/ ปี หรือคิด
เป็นมูลค่า 300 บาท/ปีกรมธรรม์
 

ตัวคูณ คืออะไร?

ยิ่งลูกค้ามีเบี้ยประกันของผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วม
โครงการมากเท่าไหร่ ก็จะทำให้การสะสมแต้มทุกกิจกรรมของลูกค้าสามารถรับแต้มสะสมมากขึ้น
(ขั้นต่ำของเบี้ยคือ 2,000 บาท) 


วิธีการคำนวณ

ตัวคูณ = มูลค่ารวมเบี้ยประกันของผลิตภัณฑ์ในโครงการ (ไม่เกิน 50,000 บาท/1) หารด้วย
2,000 (มูลค่าเบี้ยประกันขั้นต่ำที่โครงการกำหนด)

ส่วนลดเบี้ย

 

ส่วนลดเบี้ย

หมายเหตุ

กรณีส่วนลดสูงสุด หมายถึง ส่วนลดของสมาชิกโครงการตั้งแต่ปีที่ 6 เป็นต้นไป

 

กิจกรรมการส่งผลตรวจสุขภาพ
ส่วนลดเบี้ย

 
ผลตรวจสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์

  BMI  หรือ Weight (kg)/height (m?) : 18.5-25
  Fasting Blood Sugar : 50 - 99 mg/dl
  Blood Pressure (Systolic & Diastolic blood pressure) 
ㆍSystolic น้อยกว่าหรือเท่ากับ 120 mmHg
ㆍDiastolic น้อยกว่าหรือเท่ากับ 80 mmHg
  Cholesterol Ratio คือ Total cholesterol/HDL น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3.5

 

กิจกรรมการสะสมนาทีออกกำลังกาย

ส่วนลดเบี้ย
กิจกรรมอื่นๆ (แต้มสูงสุด 50,000 แต้ม/ปี*)

ตัวอย่าง 
ㆍเข้าร่วม Challenge ในแอป MTL Fit จะได้รับ  50 แต้ม
ㆍเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเกี่ยวกับสุขภาพ จะได้รับ 50 แต้ม
ㆍเข้าร่วมกิจกรรมงานวิ่ง หรือ งานกีฬาอื่นๆ จะได้รับ 100 แต้ม
ㆍกิจกรรม City Run โดย MTL Fit จะได้รับ 100 แต้ม

===================
สอบถามเบี้ยอายุเฉพาะคุณได้ที่ ณภัชชา พงศ์วัฒนกิจกุล ตัวแทนประกันชีวิตตำแหน่งผู้จัดการ คุณวุฒิ MDRT
ให้วางแผนดอทคอมดูแลเรื่องประกันให้คุณสิคะ เรามีบริการหลังการขายตลอดอายุสัญญา
ฟรี…บริการออกแบบประกันของคุณความความต้องการ เพียงแจ้งชื่อ อายุ เพศ แบบประกัน สามารถกำหนดเบี้ยที่จะจ่ายและเงินที่จะรับแต่ละปี ส่งมาที่
แอดไลน์ : 0849290088 หรือคลิก https://line.me/ti/p/S4ZgdTCQoS   

===================

ส่วนลดเบี้ย


เงื่อนไขการใช้คะแนนแต้มสะสม

ㆍ แต้มสะสมจะมีอายุ 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแต้ม แจ้งให้ทราบผ่าน MTL Fit
ㆍแต้มสะสมจะนำไปลดเบี้ยปีต่ออายุเฉพาะสัญญาเพิ่มเติมที่เป็นผลิตภัณฑ์ในโครงการไม่รวมกับแบบประกันหลัก
ส่วนลดเบี้ยตัวอย่าง

คุณมีกรมธรรม์ประกันชีวิต 99/20 แนบกับ D Health Plus และ CI Perfect Care
ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ที่จะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยคือ D Health Plus, CI perfect Care เท่านั้น

ㆍ แต้มที่สมาชิกสะสมจะเปลี่ยนเป็นส่วนลดเบี้ยประกันภัยปีต่ออายุ ไม่เกินส่วนลดสูงสุด
- ปีสมาชิกที่ 1 ส่วนลดสูงสุดคือ 10% ของเบี้ยประกันรวมของผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการ
- ปีสมาชิกที่ 2 ส่วนลดสูงสุดคือ 11% ของเบี้ยประกันรวมของผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการ
- ปีสมาชิกที่ 3,4,5 ส่วนลดสูงสุดคือ 12%, 13%, 14% ตามลำดับ
- ปีสมาชิกที่ 6 เป็นตันไป ส่วนลดสูงสุดคือ 15% ของเบี้ยประกันรวมของผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการ
ㆍ แต้มสะสมจะถูกสรุปเป็นส่วนลดตามรอบปีกรมธรรม์ และจะปรับปรุงเบี้ยประกันกับทุกโหมดชำระ (รายเดือน/ ราย 3 เดือน/ ราย 6 เดือน/ รายปี)
ㆍ ระบบจะสรุปยอดที่ลูกค้าจะได้รับส่วนลดเบี้ยกรมธรรม์โดยอัตโนมัติ และแจ้งให้ทราบก่อนหน้าวันกำหนดครบรอบปีกรมธรรม์ 32 วัน (วันสรุปส่วนลต: Cutoff date)

ตัวอย่าง วันครบรอบปีกรมธรรม์ 23 ธ.ค. 65 วันที่ MTL Fit จะสรุปแต้มสะสมเพื่อนำไปเป็นส่วนลดเบี้ยกรมธรรม์ในวันที่ 21 พ.ย. 65 

 

ส่วนลดเบี้ย

ส่วนลดเบี้ย

ส่วนลดเบี้ย

 

สอบถาม เช็คเบี้ย หรือปรึกษาการวางแผนประกัน
ณภัชชา พงศ์วัฒนกิจกุล, CFP®, MDRT2021-2023
Tel&Line : 0849290088 หรือคลิกที่นี่ https://line.me/ti/p/S4ZgdTCQoS         

ตัวแทนประกันชีวิต ตำแหน่งผู้จัดการขาย AAA เมืองไทยประกันชีวิต เลขที่ใบอนุญาต 5401078254
นักวางแผนการเงิน คุณวุฒิ CFP (Certified Financial Planner) เลขที่ CFPTH190000029
ผู้วางแผนการลงทุน IP License และ ผู้แนะนำการลงทุน IC License เลขที่ 086641
Facebook คลิก : วางแผนดอทคอม
Tiktok คลิก : www.tiktok.com/@wangpaan.com         

อย่าลืมกด Like, Follow และ Subscribe จะได้ไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากพี่แผนนะครับ...

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้