ประกันสุขภาพแบบไหน ใช้บริการ Best Doctors (MTL Health Buddy) ปรึกษาหมอฟรี

4286 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันสุขภาพ

"Best Doctors” (MTL Health Buddy) เป็นบริการความคิดเห็นที่ 2 ทางการแพทย์สำหรับลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตที่ทำประกันสุขภาพและโรคร้ายแรงตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยการส่งประวัติการตรวจรักษาไปให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในต่างประเทศ

(หมายเหตุ : ปัจจุบันปรับเปลี่ยนเป็นการให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน SOS แล้ว ดูรายละเอียดได้ที่นี่ https://www.wangpaan.com/content/14343/sos)
เพราะผู้ป่วยทุกคนย่อมอยากได้คำแนะนำในการรักษาที่ดีที่สุด บริการ Best Doctors (MTL Health Buddy) เป็นบริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมตั้งแต่โรคทั่วไปจนถึงโรคร้ายแรง ที่จะทำให้ลูกค้าที่เจ็บป่วยสามารถมั่นใจในการเลือกการรักษาได้มากขึ้นจากการได้รับคำแนะนำแนวทางการรักษาเพิ่มเติมอย่างตรงจุด โดยแพทย์ชั้นนำเฉพาะทางในต่างประเทศ

นอกจากเมืองไทยประกันชีวิตจะให้บริการนี้แก่ลูกค้าแล้ว ยังเป็นบริการที่ครอบคลุมไปถึงคู่สมรส และบุตรอายุต่ำกว่า 19 ปีที่อยู่ในความดูแลก็จะได้รับบริการนี้โดยอัตโนมัติอีกด้วย

มั่นใจขึ้น        ได้คำแนะนำแนวทางการรักษาเพิ่มเติม
ตรงจุด         โดยแพทย์ชั้นนำเฉพาะทางจากต่างประเทศ
ครอบคลุม      รวมทั้งคนในครอบครัวคือทั้งคู่สมรสและบุตร

ทำไมต้องเป็นบริการ Best Doctors   (MTL Health Buddy)

ลูกค้าที่สนใจใช้บริการ Best Doctors ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมในการดูแลรักษาอาการของโรคที่เป็นอยู่ เนื่องจากหลากหลายเหตุผล แบ่งสัดส่วนการแก้ปัญหาให้ผู้ใช้บริการดังนี้
   32% อาการของโรคไม่ดีขึ้น
   30% มีข้อสงสัยในเรื่องความจำเป็นที่จะต้องเข้ารับการผ่าตัด
   11%  ไม่มีผลวินิจฉัยเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง
   10% ไม่เข้าใจผลวินิจฉัยจึงไม่สามารถตัดสินใจได้
   10% ต้องการให้ Best Doctors ช่วยตัดสินใจเลือกแนวทางการรักษาที่ดีที่สุด
    7% ด้วยเหตุผลอื่นๆ

ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดที่เราอยากได้ความคิดเห็นที่ 2 จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับโลก บริการนี้สามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี

 

"Best Doctors”  คือใคร

คือ ผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกกว่า 53,000 คน
คือ ผู้เชี่ยวชาญกว่า 450 คนในแต่ละสาขาหลักและสาขาย่อย
คือ ผู้เชี่ยวชาญที่ส่วนหนึ่งอยู่ในกลุ่มที่ได้รับการจัดอันดับเป็นแพทย์ชั้นนำ 5% แรกของโลก
คือ ผู้เชี่ยวชาญที่มีสมาชิก 30 ล้านรายใน 100 ประเทศทั่วโลก

ขั้นตอนการใช้บริการปรึกษาแพทย์

ขั้นตอนที่ 1 :
ลูกค้าสามารถติดต่อ Best Doctors (MTL Health Buddy) ได้ทางฟรีค่าบริการเมื่อโทรจากประเทศไทย จะได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อติดต่อเรื่องการเก็บข้อมูลประวัติการรักษาของคุณ

ขั้นตอนที่ 2 :
ลูกค้าสามารถส่งคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ได้ เพื่อปรึกษาเรื่องสุขภาพกับผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์

ขั้นตอนที่ 3 :
เจ้าหน้าที่จะจัดส่งแบบฟอร์มให้กรอกและเซ็นต์เพื่อยินยิมให้ Best Doctors รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพของคุณ

ขั้นตอนที่ 4 :
ทาง Best Doctors จะเลือกผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์มาศึกษาประวัติการรักษาตามความจำเป็นของคุณ

ขั้นตอนที่ 5 :
ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของ Best Doctors จะทำการวินิจฉัยและแนะนำแนวทางการรักษาเพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 6 :
ลูกค้าจะได้รับรายงานการวินิจฉัยโดยทีมงาน Best Doctors จะชี้แจงข้อมูลให้คุณผ่านทางโทรศัพท์ โดยคุณสามารถสอบถามข้อสงสัยที่มีได้

แนวทางการให้บริการของ Best Doctors  (MTL Health Buddy)

  InterConsultation™
ในการขอความคิดเห็นที่ 2 ทางการแพทย์ โดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลกจะวิเคราะห์จากข้อมูลที่เราให้ไป และจะมีผลวินิจฉัยเชิงลึกพร้อมคำแนะนำแนวทางการรักษาให้แก่เรา โดยเราจะได้รับรายงานการวิเคราะห์ผลวินิจฉัยพร้อมคำแนะนำว่าแนวทางการรักษาที่เรากำลังเลือกอยู่ เป็นแนวทางที่ดีที่สุดแล้วหรือไม่ (โดยเฉลี่ยแล้ววิธีนี้จะใช้เวลา 15-20 วันทำการ หากไม่มีการขอให้ทบทวนการตรวจทางพยาธิวิทยา)

   AskTheExpert
ถ้าเราต้องการคำถามในลักษณะที่ไม่จำเป็นต้องดูประวัติการรักษาทั้งหมด เราสามารถขอให้ Ask The Expert จะช่วยเราได้โดยไม่ต้องใช้ประวัติการรักษาทั้งหมด Ask The Expert จะให้รายงานจากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญชั้นนำระดับโลก (โดยเฉลี่ยแล้ววิธีนี้จะใช้เวลา 7-10 วันทำการ)

   DocOnline
ในกรณีที่เรามีคำถามพื้นฐานทั่วไปด้านการแพทย์หรือด้านสุขภาพ เราสามารถโทรศัพท์ติดต่อ Best Doctors เพื่อส่งคำถามให้แก่ผู้เชี่ยวชาญผ่านระบบออนไลน์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ จะให้คำตอบเรากลับมาได้

แบบประกันสุขภาพที่สามารถใช้บริการ Best Doctors (MTL Health Buddy) ได้ฟรี

สิทธิ์การใช้บริการความเห็นที่ 2 ทางการแพทย์จาก Best Doctors โดยอัตโนมัติ ในกรณีดังนี้
1. สำหรับลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตที่ทำประกันสุขภาพในแบบต่อไปนี้
   1.1  อีลิทเฮลท์ (ทุกแผน) ดูรายละเอียดที่นี่  https://www.wangpaan.com/insurance-03
   1.2 สมาร์ทเฮลท์ (ทุกแผน) ดูรายละเอียดที่นี่  https://www.wangpaan.com/content/7640/health-insurance-for-kids
   1.3 ซีไอ เพอร์เฟคแคร์ ดูรายละเอียดที่นี่  https://www.wangpaan.com/insurance-02
   1.4 มัลติเพิล ซีไอ ดูรายละเอียดที่นี่  https://www.wangpaan.com/insurance-01
   1.5 แฮปปี้ เลดี้
   1.6 แฮปปี้ เลดี้ พลัส
โดยสามารถใช้บริการ Best Doctors ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าสัญญาประกันสุขภาพดังกล่าวจะสิ้นผลบังคับ (แล้วแต่กรณีใดเกิดขึันก่อน)

2. ลูกค้าที่ใช้สิทธิ์การเคลมจากสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพหรือโรคร้ายแรง ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2563 จะยังคงใช้บริการ Best Doctors นี้ได้ต่อไปถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ถึงแม้ว่าสัญญาเพิ่มเติมนั้นๆ จะสิ้นผลบังคับไปแล้ว

สอบถามเช็คเบี้ยและทำประกัน

หากใครมีข้อสงสัย ต้องการสอบถามหรือปรึกษาเพิ่มเติม
ติดต่อ และ ติดตามอัพเดตเรื่องน่ารู้ทางการเงินกับพี่แผน ได้ทาง

ณภัชชา พงศ์วัฒนกิจกุล, CFP®, MDRT2021-2023
Tel&Line : 0849290088 หรือคลิกที่นี่ https://line.me/ti/p/S4ZgdTCQoS 

อย่าลืมกด Like, Follow และ Subscript จะได้ไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากพี่แผนนะครับ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้