เปรียบเทียบเบี้ยและความคุ้มครองประกันโรคร้ายแรง (CI)

8172 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันโรคร้ายแรง

ในบทความนี้จะพูดถึงประกันโรคร้ายแรง หรือ Critical Illness (CI) ในเชิงเปรียบเทียบ ซึ่งประกันโรคร้ายแรงยอดนิยม 3 แบบของเมืองไทยประกันชีวิต เงื่อนไขแต่ละแบบได้เคยเขียนไว้แล้ว คลิกดูได้นะคะ

    CI Perfect care ดูรายละเอียด
    Multiple CI ดูรายละเอียด
    คุ้มครองโรคมะเร็ง 


ประกันหลักต้องคู่กับประกันโรคร้ายแรง

ประกันโรคร้ายแรงเป็นสัญญาเพิ่มเติม
ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่า ประกันโรคร้ายแรงทั้ง 3 แบบนี้เป็นสัญญาสุขภาพเพิ่มเติม ซึ่งหมายความว่ามีลักษณะเหมือนปาท่องโก๋ ที่จะอยู่เดี่ยวๆเส้นเดียวไม่ได้ จะต้องมีคู่มาอยู่ด้วย จึงทำให้เบี้ยประกันโดยรวมเกิดจากเบี้ยประกันของสัญญาหลักบวกด้วยสัญญาประกันโรคร้ายแรงที่เป็นสัญญาเพิ่มเติมนี้

ในการเปรียบเทียบเบี้ยประกัน ในที่นี้ เราจะพูดเบี้ยทีละส่วน คือ เปรียบเทียบเบี้ยโรคร้ายแรงเพียงส่วนเดียวก่อน แล้วหลังจากนั้นจะคำนวณเบี้ยของโรคร้ายแรงรวมกับเบี้ยของสัญญาหลัก จึงจะเป็นเบี้ยรวมของทั้งกรมธรรม์

และจะพูดถึงข้อแตกต่าง หรือข้อดีข้อเสียของแต่ละแบบเมื่อเทียบกันที่อายุผู้เอาประกันเดียวกันและวงเงินความคุ้มครองเท่ากันค่ะ

เบี้ยประกัน (เฉพาะประกันโรคร้ายแรง)
ตัวอย่างที่ยกมาให้ดูเปรียบเทียบในแต่ละอายุวันนี้ จะเป็นครอบครัว คุณพ่อกับคุณลูกที่เป็นพี่น้อง 3 คน ต่างอายุกัน คือ
ชาย อายุ 63
ชาย อายุ 47
หญิง อายุ 26
ชาย อายุ 23

ทั้ง 4 คนต้องการทำประกันโรคร้ายแรงทั้ง 3 แบบ ในวงเงินแบบละ 1,000,000 เท่ากัน เปรียบเทียบเบี้ยในแต่ละอายุ 

เบี้ยประกันโรคร้ายแรง

เบี้ยในส่วนของประกันสุขภาพที่เป็นสัญญาเพิ่มเติมนี้ จะเพิ่มขึ้นในแต่ละช่วงอายุ ทุกๆ ประมาณ 5 ปีจะมีการปรับหนึ่งครั้ง โดยจะชำระแบบรายปี ปีต่อปี ซึ่งความคุ้มครองจะเป็นไปตามการชำระเบี้ยของเรา

ความคุ้มครองที่ทำไว้ 1 ล้านบาท ก็จะแยกจากกันในแต่ละแบบ เช่นถ้าป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย จะเคลมได้ในแต่ละตัว

      คุ้มครองโรคมะเร็ง ได้ 1,000,000 
      Multiple CI ได้ 1,000,000 (และไม่ต้องชำระเบี้ยอีกแต่ได้ความคุ้มครองโรคหมวดอื่นต่อไปอีก 10 ปี)
      CI Perfect care ได้ 1,000,000

ความคุ้มครองแต่ละแบบประกันโรคร้ายแรง

  คุ้มครองโรคมะเร็ง :

- เคลมเฉพาะโรคมะเร็งในทุกอวัยวะ
- เคลมระยะไม่ลุกลาม 15%
- เคลมระยะลุกลาม 85%
- รับเงินชดเชยกรณีนอน รพ. รักษามะเร็ง กรณีทำแบบวงเงิน 1 ล้าน รับเงินสดชดเชย 5,000 ต่อคืน
ความคุ้มครองตามตารางนี้

ประกันโรคร้ายแรง (รับเป็นเงินสดในการเคลมทุกกรณี โดยไม่ต้องใช้ใบเสร็จ) 

  มัลติเพล ซีไอ (Multiple CI) :

- แบ่งโรคร้ายแรงออกเป็น 4 หมวด
- แต่ละหมวดเคลมได้ 1 ครั้ง
- เมื่อเคลมครั้งแรกแล้ว จะได้รับการยกเว้นเบี้ยแต่มีสิทธิ์เคลมหมวดอื่นๆ ที่เหลือต่อไปอีก 10 ปี
- การเคลมไม่แบ่งตามระยะของโรค แต่ใช้ระบุตามนิยามของโรคโดยดูจากคำวินิจฉัยของแพทย์
ถ้าทำวงเงินคุ้มครอง 1 ล้าน รับสูงสุด 4,000,000 (ได้หมวดละ 1 ล้าน) ตามรูปนี้

ประกันโรคร้ายแรง(รับเป็นเงินสดในการเคลมทุกกรณี โดยไม่ต้องใช้ใบเสร็จ) 

  ซีไอ เพอร์เฟคแคร์ (CI Perfect care) :
- คุ้มครองทุกโรค กรณีเจ็บป่วยระยะสุดท้าย
- เคลมโรคร้ายแรงระยะแรก 25%
- เคลมโรคร้ายแรงระยะกลาง 50%
- เคลมโรคร้ายแรงระยะสุดท้าย 100%
- เคลมโรคแทรกซ้อนเบาหวาน 10%
- เคลมทำบายพาสหัวใจ 10%
- คุ้มครองเสียชีวิตทุกกรณี ทั้งอุบัติเหตุ เจ็บป่วยธรรมดา เจ็บป่วยโรคร้ายแรง หรือโรคชรา 100%
- ถ้าทำวงเงินคุ้มครอง 1 ล้าน รับสูงสุด 1,200,000 ตามตารางนี้

ประกันโรคร้ายแรง(รับเป็นเงินสดในการเคลมทุกกรณี โดยไม่ต้องใช้ใบเสร็จ) 

การต่ออายุประกันโรคร้ายแรง
   CI Perfect care - ต่ออายุได้ถึง อายุ 85 ปี
   Multiple CI - ต่ออายุได้ถึง อายุ 80 ปี
   คุ้มครองโรคมะเร็ง - ต่ออายุได้ถึง อายุ 70 ปี

เบี้ยประกัน (เมื่อรวมสัญญาหลัก)
หากต้องการทำประกันโรคร้ายแรงให้สามารถคุ้มครองเราไปได้จนถึงตอนสูงอายุ ก็แนะนำให้ทำควบคู่ไปกับแบบออมเงินระยะยาวที่ให้ความคุ้มครองชีวิตเกือบตลอดชีพ คือสิ้นสุดสัญญาหลักเมื่ออายุ 99 ปี โดยชำระเบี้ยเพียง 20 งวด และมีเงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา คือเมื่อจากไปหรือเมื่ออยุ๋จนถึงอายุ 99 ปี คือแบบสมาร์ทโพรเทคชั่น 99/20 ที่คุ้มครองชีวิตต่ำสุดคือ 200,000 ซึ่งเบี้ยในส่วนสัญญาหลักนี้จะขึ้นกับอายุในปีที่ทำประกัน แล้วจะคงที่ต่อไปอีก 20 ปี 

เปรียบเทียบเบี้ยประกัน (สัญญาหลักแบบ 99/20 + สัญญาโรคร้ายแรง) ทั้ง 4 อายุ

ประกันโรคร้ายแรง

วิธีคำนวณเบี้ยประกันรวมคือ เลือกแบบสัญญาประกันชีวิตหลัก 1 แบบ และเลือกแบบโรคร้ายแรง 1, 2 หรือ 3 แบบ แล้วนำเบี้ยมารวมกัน ก็จะเป็นเบี้ยรวมต่อปีค่ะ 

จะเห็นว่า คนที่อายุมากกว่า ก็จะมีเบี้ยประกันสูงกว่า เพราะมีอัตราความเสี่ยงในการเจ็บป่วยโรคร้ายแรงมากกว่านั่นเอง

โดยเบี้ยสัญญาหลักจะคงที่ โดยสัญญาหลักแบบ 99/20 จะชำระเบี้ยเพียง 20 งวดและคุ้มครองถึงอายุ 99 ส่วนเบี้ยโรคร้ายแรงจะเพิ่มขึ้นตามอายุ และสามารถต่ออายุแบบโรคร้ายแรงแต่ละแบบตามเกณฑ์ที่แจ้งไว้ด้านบนแล้ว

ประกันโรคร้ายแรง

การสมัครทำประกัน
- สามารถเช็คเบี้ยประกันเฉพาะคุณได้โดยติดต่อ Line : @wangpaan
- ทุกแบบสามารถทำได้โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพในวันสมัครทำ แต่มีแบบฟอร์มให้กรอกประวัติและข้อมูลส่วนตัว
- สามารถจ่ายบัตรเครดิตได้หากทำควบกับสัญญาหลักที่มีการชำระเบี้ยตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป
- ใช้เอกสารการสมัครเพียงสำเนาบัตรประชาชนกับสำเนาบัตรเครดิต

สมัครทำประกันชีวิต

สอบถาม เช็คเบี้ย หรือปรึกษาการวางแผนประกัน
ณภัชชา พงศ์วัฒนกิจกุล, CFP®, MDRT
Tel&Line : 0849290088 
คลิก https://line.me/ti/p/S4ZgdTCQoS

ตัวแทนประกันชีวิต ตำแหน่งผู้จัดการขาย Triple A  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ใบอนุญาตเลขที่ 5401078254
นักวางแผนการเงิน คุณวุฒิ CFP (Certified Financial Planner)
ผู้วางแผนการลงทุน (IP License) และ ผู้แนะนำการลงทุน (IC License ใบอนุญาตเลขที่ 086641)

Facebook: Wangpaan
อย่าลืมกด Like, Follow และ Subscribe จะได้ไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากพี่แผนนะครับ...

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้