กองทุนสุขภาพ ต้องใช้เงินเท่าไหร่ ถึงจะได้ "อีลิท เฮลท์" คุ้มครองตลอดชีวิต

5097 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันสุขภาพ

สิ่งสำคัญที่เราต้องเตรียมไว้ในอนาคตคือความคุ้มครองด้านสุขภาพ หลายๆ คนมีความกังวลว่า เมื่อสูงวัยและไม่มีรายได้ จะไม่สามารถจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพได้ จึงอยากจะสร้างกองทุนสุขภาพด้วยตัวเองตั้งแต่วันนี้ แต่จะต้องใช้เงินเท่าไหร่ล่ะ ถึงจะได้ประกันสุขภาพดีๆ ระดับพรีเมี่ยม อย่าง "อีลิท เฮลท์" คุ้มครองไปจนตลอดชีวิต เราจะมาลองคำนวณกันนะคะ

(ปัจจุบันปรับเพิ่มความคุ้มครองเป็น อีลิทเฮลท์พลัส Elite Health Plus เช็คเบี้ยด้วยตัวเองพร้อมดูรายละเอียดได้ที่นี่ https://www.wangpaan.com/product/35506/elitehealth-plus )

สิ่งที่ต้องการและสมมุติฐาน

 ผู้มาปรึกษาเป็นหญิง อายุ 37 ปี
 ประกันสุขภาพที่ต้องการคือแบบอีลิทเฮลท์ (กำลังเลือกระหว่างแผน 1 วงเงินรักษาปีละ 20 ล้าน หรือ แผน 2 วงเงิน 40 ล้าน) เพื่อที่จะมาดูแลให้ความคุ้มครองสุขภาพตลอดชีวิต
 แบบที่จะทำเพื่อใช้เป็นกองทุนสำหรับประกันสุขภาพอีลิทคือ ยูนิตลิ้งค์หรือประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked) ซึ่งเป็นการประกันชีวิตที่มีการลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ต่างๆ ซึ่งเราสามารถเลือกกองทุนได้ตามต้องการ โดยต้องอยู่บนพื้นฐานของความเสี่ยงที่เรายอมรับได้
 ยูนิตลิ้งค์เป็นแบบที่สามารถเลือกว่าจะชำระเบี้ยจนถึงเมื่อไหร่ได้ ก็คือ จะหยุดการชำระเบี้ยปีไหนก็ได้ และถ้ามีเงินอยากจะลงทุนเพิ่มเติมเมื่อไหร่ก็ทำได้ อีกทั้งถ้าต้องการใช้เงิน ก็สามารถถอนออกมาใช้ได้โดยไม่มีดอกเบี้ย เพราะถือว่าเป็นการนำเงินที่เราลงทุนในกองทุนรวมมาใช้ ไม่ถือว่าเป็นการกู้กรมธรรม์
 ผลตอบแทนในที่นี้จะคาดการณ์ไว้ที่ 5% เป็นผลตอบแทนแบบเฉลี่ยตลอดช่วงเวลาการลงทุน ทั้งๆที่ถ้าดูผลตอบแทนย้อนหลังของตลาดหุ้นเกิน 10 ปี จะมีผลตอบแทนเฉลี่ยมากกว่า 10% ก็ตาม แต่เพื่อเป็นการคำนวณแบบ Conservative จึงใช้ผลตอบแทนเพียง 5% )
 จำนวนปีที่จะออมเงินลงทุน กำลังเลือกว่า จะทำแบบออมไปเรื่อยๆ เท่าๆ กันตลอด หรือ แบบออมเงินแค่ถึงปีที่เกษียณคืออายุ 60 และหยุดการชำระเบี้ยตั้งแต่ปีที่อายุ 61

Scenario 1 : จ่ายเบี้ยทุกปีอย่างต่อเนื่อง

แบบที่ 1-2-3 มีการชำระเบี้ยแบบไม่มีหยุดพัก โดยแบบที่ 2 จะทำควบกับอีลิทแผน 1 และแบบที่ 3 ทำควบอีลิทแผน 2 แล้วเปรียบเทียบมูลค่าการลงทุนในแต่ละปีของแต่ละแบบ

ประกันสุขภาพ


แบบที่ 1
---> จะลองเริ่มจากจำนวนเงินที่สามารถออมได้ในแต่ละเดือน เช่น ถ้าปกติมีเงินออมเดือนละ 12,000 ก็คิดแบบประมาณได้เป็นปีละ 150,000
---> เราจะลองออมปีละ 150,000 ตั้งแต่ปีนี้ คืออายุ 37 ไปจนอายุ 98 และสิ้นสุดสัญญาที่อายุ 99 แต่เราจะขายกองทุนทั้งหมดเพื่อปิดกรมธรรม์เมื่อไหร่ก็ได้ 
---> ลองพล็อตกราฟ 3 เส้น
      สีเขียว เป็นเบี้ยประกันที่ชำระรวมสะสม
      สีฟ้า เป็นเงินที่จะได้หากเสียชีวิตในแต่ละปี
      สีเหลือง เป็นมูลค่าการลงทุนในกองทุนรวม คือเป็นค่า NAV (Net Asset Value) ของกองทุนรวมทั้งหมด
---> จะเห็นว่า กราฟสีเหลืองจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และในปีที่เราอายุ 99 จะมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 52 ล้าน
---> หากปีไหนต้องการนำเงินออกมาใช้ก็สามารถถอนมาได้ แต่ก็จะทำให้มูลค่าการลงทุนในกองทุนของเราลดลงตามเงินที่เราถอนออกมา
---> นี่คือเงินที่เราจะนำมาเป็นกองทุนสุขภาพนั่นเอง ดังนั้น ในแบบถัดไป ก็จะมีการนำเงินนี้มาใช้เป็นเบี้ยประกันอีลิท โดยลองทำอีลิทแผน 1 กับอีลิท แผน 2 เทียบกัน

 ประกันสุขภาพ


แบบที่ 2
---> ทำเหมือนแบบที่ 1 เพียงแต่มีการเพิ่มประกันสุขภาพแบบอีลิท เฮลท์ แผน 1 วงเงินรักษา 20 ล้านเข้ามาในยูนิตลิ้งค์ และเริ่มคุ้มครองตั้งแต่ปีแรกที่จ่ายเบี้ย 150,000 ไปโดยไม่มีการจ่ายเบี้ยอีลิทเพิ่มอีก แต่ใช้ผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นผู้จ่ายเบี้ยแทนให้
---> จากกราฟ ณ ปีที่อายุ 99 จะมีเงินเหลือในกองทุนประมาณ 22 ล้าน
แสดงว่า มีเงินสำหรับจ่ายเบี้ยของอีลิทตลอดสัญญา
---> วิธีนี้ทำให้เรามีอีลิทดูแลจนถึงสิ้นสุดสัญญาที่อายุ 99 โดยจ่ายเบี้ยคงที่ปีละ 150,000 และยังมีเงินเหลือไว้ใช้จ่ายหรือเป็นมรดกด้วย หรือจะถอนเงินบางส่วนออกมาใช้บ้างก็ยังทำได้โดยไม่กระทบกองทุนสุขภาพของเรา

ประกันสุขภาพ
แบบที่ 3
---> เหมือนแบบที่ 2 แต่เปลี่ยนจากอีลิทเฮลท์ แผน 1 เป็นอีลิทเฮลท์ แผน 2 
---> เนื่องจาก อีลิทแผน 2 มีความคุ้มครองมากกว่า และเบี้ยสูงกว่าอีลิท แผน 1  ทำให้ยอดเงินในหน่วยลงทุนที่คงเหลือ ณ ปีที่เราอายุ 99 น้อยกว่าแบบที่ 2 คือเหลือประมาณ 10 ล้าน 
---> ได้อีลิท เฮลท์ แผน 2 คุ้มครองฟรีไปตลอดชีวิตคือถึงสิ้นสุดสัญญาอายุ 99

Scenario 2 : หยุดจ่ายเบี้ยหลังเกษียณ
---> เนื่องจากแบบที่ 1-2-3 มีการชำระเบี้ยแบบไม่มีหยุดพัก แต่แบบที่ 4-5-6 จะขอทำแบบหยุดพักชำระเบี้ยตั้งแต่อายุ 61 เป็นต้นไปจนถึงอายุ 98  หรือหยุดพักตั้งแต่เกษัยณจนสิ้นสุดสัญญา
--->  โดยแบบที่ 4 จะทำเหมือนแบบที่ 1  แต่ชำระเบี้ยถึงแค่อายุ 60
           แบบที่ 5 จะทำเหมือนแบบที่ 2  แต่ชำระเบี้ยถึงแค่อายุ 60
           แบบที่ 6 จะทำเหมือนแบบที่ 3  แต่ชำระเบี้ยถึงแค่อายุ 60

ประกันสุขภาพ
แบบที่ 4
---> เหมือนแบบที่ 1 แต่ชำระเบี้ย 150,000 ถึงแค่ปีเกษียณคือตั้งแต่อายุ37 ถึงอายุ 60 หลังจากนั้นหยุดพักการชำระเบี้ยตลอดไปทุกปี

---> ไม่มีการทำประกันสุขภาพอีลิท

---> ดูมูลค่าการลงทุน ณ ปีที่อายุ 98 มีเงินในกรมธรรม์รวาม 36.5 ล้าน โดยเราจะขายกองทุนทั้งหมดเพื่อปิดกรมธรรม์เมื่อไหร่ก็ได้ ซึ่งก็จะได้มูลค่าตามแต่ละปีที่เราปิดกรมธรรม์ 
ประกันสุขภาพ

แบบที่ 5
---> จะเหมือนแบบที่ 2 คือควบประกันสุขภาพอีลิทแผน 1 ด้วย แต่จะมีการออมเงินเพียงแค่ถึงอายุ 60 เท่านั้น 
---> แบบนี้จะได้กองทุนสุขภาพที่ทำให้มีอีลิทแผน 20 ล้านคุ้มครองตลอดชีวิตถึงอายุ 99
---> ณ ปีสิ้นสุดสัญญามีมูลค่าการลงทุน 5 ล้านไว้เป็นมรดกหรือสามารถถอนเงินออกมาใช้ในปีก่อนๆหน้านี้ก็ได้ค่ะ

ประกันสุขภาพ

แบบที่ 6
---> จะเหมือนแบบที่ 3 คือควบประกันสุขภาพอีลิทแผน 2 ด้วย แต่จะมีการออมเงินเพียงแค่ถึงอายุ 60 เท่านั้น 
---> แต่การทำอีลิทแผน 40 ล้านซึ่งมีความคุ้มครองสูง ทำให้
แบบนี้จะได้กองทุนสุขภาพสำหรับอีลิทแผน 40 ล้านคุ้มครองถึงอายุ 92 
---> และ ณ ปีสิ้นสุดสัญญาไม่มีมูลค่าการลงทุนเหลือ ซึ่งหากต้องการมีเงินไว้ใช้ยามสูงวัยหรือต้องการทิ้งเงินไว้เป็นมรดก ก็อาจเติมเงินเข้ากองทุนในระหว่างสัญญาปีใดก็ได้หรือเพิ่มเงินลงทุนในแต่ละปีจากปีละ 150,000 เป็นปีละ 200,000 ก็ดีค่ะ 
---> เรามาลองดูผลจากการเพิ่มเงินลงทุนจะได้ดังกราฟที่ 7 นี้

ประกันสุขภาพ

แบบที่ 7
---> จะเหมือนแบบที่ 3 คือควบประกันสุขภาพอีลิทแผน 2 ด้วย แต่จะมีการออมเงินเพียงแค่ถึงอายุ 60 เท่านั้น 
---> ผลจากการเพิ่มเงินลงทุนจากปีละ 150,000 เป็นปีละ 200,000 ทำให้ได้กองทุนสุขภาพสำหรับอีลิทแผน 40 ล้านคุ้มครองถึงอายุ 99 
---> และ ณ ปีสิ้นสุดสัญญายังมีมูลค่าการลงทุนเหลืออีก 6.9 ล้านอีกด้วย ซึ่งอาจไว้ใช้ยามสูงวัยหรือส่งมอบเป็นเงินมรดกก็ได้

ประกันสุขภาพ


ในแบบที่ 7 นี้ ถ้าลองมาคำนึงถึงผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตบ้าง ว่าหากจากไปก่อนวันสิ้นสุดกรมธรรม์ ผู้รับผลประโยชน์จะได้เงินเท่าใด เช่น จากไปเมื่ออายุ 86 ก็ให้ดูผลประโยชน์กรณีมรณกรรม คือเส้นกราฟสีฟ้า
จะพบว่า อายุ 86 จะมีเงินกรณีเสียชีวิตอยู่ที่ประมาณ 10.2 ล้าน
------
 

ติดต่อสอบถามประกัน
ติดต่อสอบถาม เช็คเบี้ย หรือปรึกษาการวางแผนประกัน
ณภัชชา พงศ์วัฒนกิจกุล, CFP® , MDRT
นักวางแผนการเงิน คุณวุฒิ CFP (Certified Financial Planner)
ผู้วางแผนการลงทุน (IP License) และ ผู้แนะนำการลงทุน (IC License)
ผู้จัดการขาย Triple A  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

หากใครมีข้อสงสัย ต้องการสอบถามหรือปรึกษาเพิ่มเติม
ติดต่อ และ ติดตามอัพเดตเรื่องน่ารู้ทางการเงินกับพี่แผน ได้ทาง
วางแผน.com (wangpaan.com)
Line: @Wangpaan
Facebook: Wangpaan
Twitter: @Wangpaan
Youtube: Wangpaan

อย่าลืมกด Like, Follow และ Subscript จะได้ไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากพี่แผนนะครับ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้