คำถามยอดฮิต ประกันสุขภาพ อีลิทเฮลท์ พร้อมคำอธิบายแบบง่ายๆ

7850 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพยอดนิยมระดับพรีเมี่ยมที่ทุกคนเข้าถึงได้จากเมืองไทยประกันชีวิต "อีลิท เฮลท์ (Elite Health)" คุ้มครองอย่างไร วงเงิน 20-100 ล้านเคลมอะไร ค่าห้องเท่าไหร่ ทุกคำถาม ควรรู้คำตอบก่อนไปโรงพยาบาล วางแผนดอทคอมขอรวบรวมคำถามยอดฮิต ประกันสุขภาพอีลิทเฮลท์ พร้อมคำอธิบายแบบง่ายๆ

(ปัจจุบันปรับเพิ่มความคุ้มครองเป็น อีลิทเฮลท์พลัส Elite Health Plus เช็คเบี้ยด้วยตัวเองพร้อมดูรายละเอียดได้ที่นี่ https://www.wangpaan.com/product/35506/elitehealth-plus)
ประกันสุขภาพ

คำถาม - สัญญา Elite Health สามารถใช้บริการ OPD Cashless ได้หรือไม่ ถ้าได้...ใช้ในกรณีใดได้บ้าง

คำตอบ - OPD cashless คือการใช้สิทธิ์รักษาแบบผู้ป่วยนอกโดยไม่ต้องสำรองเงินจ่าย ณ โรงพยาบาลเครือข่ายทั่วประเทศ

ผลประโยชน์ที่สามารถใช้บริการ OPD Cashless สำหรับ Elite Health มีกรณีดังนี้
1. อุบัติเหตุ
การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกเนื่องจากอุบัติเหตุโดยไป รพ. ภายใน 24 ชม. รวมทั้งการรักษาแบบ Follow up ต่อเนื่องจากวันเกิดอุบัติเหตุ ภายใน 15 วัน
2. ผู้ป่วยนอก OPD
การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกสำหรับการเจ็บป่วยทั่วไปและโรคร้ายแรง ใช้ได้สำหรับผู้ที่ทำ Elite Health แผน 2, 3, 4 (วงเงิน 40, 75, 100 ล้าน) (ตามรายละเอียดความคุ้มครองข้อ 3.1 ค่าธรรมเนียมปรึกษาแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป และแพทย์เฉพาะทาง รวมไปถึงค่าวินิจฉัยและค่ายา)
***จ่ายสูงสุดไม่เกิน 2 ครั้งต่อวัน 

----------------

ประกันสุขภาพ

คำถาม - การรักษาต่อเนื่องกรณี OPD Follow up จาก IPD ของอีลิท เฮลท์ สามารถเคลมได้หรือไม่

คำตอบ - "OPD Follow up จาก IPD" หมายถึงการรักษาแบบผู้ป่วยนอกต่อเนื่องหลังจากแอดมิทหรือเพิ่งออกจากการนอนในโรงพยาบาลมา 

คำตอบ - หลังวันที่ 15 ก.พ. 2564 อีลิท เฮลท์ มีผลประโยชน์เพิ่มใหม่ซึ่งจะเพิ่มความคุ้มครอง OPD Follow up จาก IPD ให้ด้วย ตามรายละเอียดนี้ค่ะ

 คำตอบ- ก่อนวันที่ 15 ก.พ. 2564 อีลิท เฮลท์ จะไม่สามารถเคลมเรื่องการรักษาต่อเนื่อง OPD Follow up จาก IPD ได้ แต่อีลิทแผน 2, 3 และ 4 ก็สามารถเบิกค่ารักษาแบบ OPD ได้ในหัวข้อผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (ข้อ 3.1) โดยการเคลมแบบไม่ต้องสำรองจ่าย
----------------

ประกันสุขภาพ

คำถาม - อีลิท เฮลท์ แผน 3 และแผน 4 เรื่องผลประโยชน์การคลอดบุตร (Maternity) มีเงื่อนไขในการเคลมเรื่องค่าฝากครรภ์และเงื่อนไขความคุ้มครองต่างๆอย่างไร

คำตอบ - การเคลมเรื่องค่าฝากครรภ์และเงื่อนไขการเคลมคลอดบุตร จะมีระยะเวลารอคอย 280 วัน นั่นคือ ตั้งแต่วันที่ 281 เป็นต้นไป (นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ) จะสามารถเริ่มเคลมได้ทั้งค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตร

คำตอบ - โดยค่าฝากครรภ์ให้สำรองจ่ายแล้วนำเอกสารมาทำเรื่องเบิกกับบริษัท เอกสารที่ใช้เบิก คือใบรับรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินตัวจริง

คำตอบ - ส่วนค่าคลอด ไม่ต้องสำรองจ่ายถ้าเป็นโรงพยาบาลในเครือหรือเป็นคู่สัญญากับเมืองไทยประกันชีวิต สามารถให้ฝ่ายการเงินของ รพ. ใช้บริการแฟกซ์เคลม (Fax Claim) ให้ได้
-------------- 

ประกันสุขภาพ
คำถาม - เงื่อนไขผลประโยชน์ของอีลิท เฮลท์ สามารถใช้ Fax Claim ได้ในกรณีใดบ้าง

คำตอบ - "Fax Claim" คือ รูปแบบการจ่ายสินไหมหรือการเคลมประกันที่พิจารณาอนุมัติผ่านทางแฟกซ์ โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคู่สัญญาของบริษัทประกัน เป็นผู้แจ้งสิทธิ์เมื่อผู้เอาประกันเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน

คำตอบ - สามารถใช้ "Fax Claim" ได้ 2 กรณี
            1.  เจ็บป่วยและแอดมิทนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลที่เป็นเครือข่ายคู่สัญญา
            2. คุ้มครองค่าผ่าตัดในกรณี Day case surgery  21 หัตถการ ในโรงพยาบาลเครือข่ายคู่สัญญา (ดูรายละเอียด Day case ที่นี่ https://www.wangpaan.com/content/8703/d-health-question-answer )

----------------

ประกันสุขภาพ

คำถาม - การรักษาต่อเนื่องกรณี OPD Follow up จาก IPD ของอีลิท เฮลท์ สามารถเคลมได้หรือไม่

คำตอบ - "OPD Follow up จาก IPD" คือการหาหมอแบบผู้ป่วยนอกเพื่อติดตามอาการหลังจากการแอดมิทนอนโรงพยาบาลแล้ว
คำตอบ - ถึงแม้ว่า Elite Health ทุกแผนจะไม่สามารถเคลมการรักษาต่อเนื่องหลังออกจากการแอดมิท แต่อีลิทแผน 2, 3 และ4 สามารถเบิกเคลมได้ในหัวข้อ "ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก" (ข้อ 3.1)
-----------------

ประกันสุขภาพคำถาม - ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลของ อีลิท เฮลท์ ในข้อ 2.3 เรื่องค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชม. มีเงื่อนไขความคุ้มครองอย่างไร

คำตอบ - ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ จะต้องไปโรงพยาบาลภายใน 24 ชม. หลังเกิดอุบัติเหตุ โดยสามารถใช้สิทธิ์ได้ทั้งแบบเป็นผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ซึ่งการเป็นผู้ป่วยนอกจะคุ้มครองการรักษาต่อเนื่องติดต่อกันภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับอุบัติเหตุ โดยไม่ต้องสำรองจ่าย
-----------------

ประกันสุขภาพคำถาม - หากป่วยเป็นมะเร็งแล้วไปรับยาเคมีบำบัดแบบผู้ป่วยนอก อีลิท เฮลท์ คุ้มครองหรือไม่

คำตอบ - อีลิท เฮลท์ทุกแผน สามารถเบิกได้ในผลประโยชน์ค่ารักษาโรคมะเร็งแบบผู้ป่วยนอก โดยสำรองจ่ายและส่งเอกสารใบรับรองแพทย์กับใบเสร็จรับเงินตัวจริงเคลมบริษัท

คำตอบ - อีลิท เฮลท์ ทุกแผนสามารถเบิกค่ารักษาโรคมะเร็ง รวมถึงเคมีบำบัด รังสีบำบัด การรักษาแบบออกฤทธิ์จำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง (Targeted Therapy) ได้ด้วย (แบบสำรองจ่าย)
-----------------

 

ติดต่อตัวแทน

ติดต่อสอบถาม เช็คเบี้ย หรือปรึกษาการวางแผนประกัน
ณภัชชา พงศ์วัฒนกิจกุล, CFP® , MDRT
นักวางแผนการเงิน คุณวุฒิ CFP (Certified Financial Planner)
ผู้วางแผนการลงทุน (IP License) และ ผู้แนะนำการลงทุน (IC License)
ผู้จัดการขาย Triple A  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

หากใครมีข้อสงสัย ต้องการสอบถามหรือปรึกษาเพิ่มเติม
ติดต่อ และ ติดตามอัพเดตเรื่องน่ารู้ทางการเงินกับพี่แผน ได้ทาง
วางแผน.com (wangpaan.com)
Line: @Wangpaan
Facebook: Wangpaan
Twitter: @Wangpaan
Youtube: Wangpaa

อย่าลืมกด Like, Follow และ Subscript จะได้ไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากพี่แผนนะครับ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้