อายุ 55 สร้างมรดก 10 ล้าน จากเงิน 3 ล้าน ได้อย่างไร

4205 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สร้ามรดก

สำหรับกรณีผู้ต้องการวางแผนเป็นหญิงอายุ 55 ได้กันเงินส่วนหนึ่งสำหรับใช้จ่ายยามเกษียณแล้ว และอยากวางแผนสร้างกองมรดกโดยมีเงินเริ่มต้น 3 ล้าน และอยากให้เพิ่มเป็นมรดก 10 ล้านเมื่ออายุ 90 ปี จะทำอย่างไร

เรามีวิธีที่น่าสนใจวิธีหนึ่งมานำเสนอค่ะ โดยสร้างมรดก 10 ล้าน จากการทยอยออมเงินผ่านประกันชีวิตควบการลงทุนในกองทุนรวม ซึ่งได้ทั้งผลตอบแทนและความคุ้มครองชีวิตในเวลาเดียวกัน

สมมติฐานแบบที่ 1

  หญิง อายุ 55
มีเงินตั้งต้น 3 ล้าน
มีเวลาที่จะให้เงินงอกเงยจากการลงทุนทั้งหมด 35 ปี 
คือ ณ อายุ 90 ต้องการมีมรดกให้คนข้างหลัง 10 ล้าน
ทำประกันชีวิตควบการลงทุนหรือยูนิตลิ้งค์
แบบชำระเบี้ยเท่าๆ กันรายปี ติดต่อกัน 5 ปี
โดยในปีแรกมีการลงทุนในกองทุนรวมเพิ่มขึ้นอีก 1 เท่า เพื่อให้เงินมีเวลาทำงานและงอกเงยมูลค่า
และมีผลตอบแทนเฉลี่ย 5%

แบบที่ 1 

ชำระเบี้ยประกันเข้าประกันชีวิตแบบควบการลงทุน และมีการลงทุนในกองกองทุนตามความเสี่ยงของผู้รับคำปรึกษา ปีแรก 500,000 และลงทุนเพิ่มอีก 500,000 
รวมปีแรกออมเงินทั้งหมด 1 ล้าน
และได้ความคุ้มครองชีวิต 3,750,000 ตั้งแต่ปีแรกแล้วค่อยๆ เพิ่มขี้นตามกราฟ
ส่วนปีที่ 2 ถึง 5 ออมเงินเข้าในยูนิตลิ้งค์ปีละ 500,000 ต่อเนื่องอีก 4 ปี
รวมช่วงเวลาทยอยชำระเบี้ยทั้งหมด 5 ปี เป็นเงิน 6 ล้าน

ประกันชีวิต
สรุปแบบแรก


ชำระเบี้ยในยูนิตลิ้งค์ปีแรก อายุ 55 = 500,000+500,000
ปี 2 อายุ 56 = 500,000
ปี 3 อายุ 57 = 500,000
ปี 4 อายุ 58 = 500,000
ปี 5 อายุ 59 = 500,000
จากนั้นไม่ต้องชำระเบี้ยอีก
สามารถนำเงินออกปีไหนก็ได้ตามเส้นสีเหลือง
เช่น ณ อายุ 90
หากมีชีวิตและปิดเล่ม รับเงินไปใช้เองจะได้ 8.7 ล้าน
หากเสียชีวิต ทายาทรับเงิน 10.2 ล้าน


สมมติฐานที่ 2 (เมื่อมีความต้องการที่เพิ่มขึ้น)

คือ ต้องการให้มีความคุ้มครองสุขภาพแบบอีลิทเฮลท์ที่วงเงินเหมาจ่ายปีละ 20 ล้าน ตั้งแต่ปีที่อายุ 55 นี้ไปจนถึงอายุ 99

เมื่อความต้องการของผู้รับคำปรึกษาเปลี่ยนแปลงไป การออมเงินจึงต้องปรับจาก 5 ปีเพิ่มเป็น 10 ปี ตามรูปแบบที่ 2 คือ ชำระเงินเข้าประกันยูนิตลิ้งค์ซึ่งเป็นประกันชีวิตและประกันสุขภาพควบการลงทุน แล้วให้ผลตอบแทนสามารถไปชำระเบี้ยประกันสุขภาพอีลิทได้ตลอดถึงอายุ 99

แบบที่ 2
ในกองทุนแบบประกันชีวิตควบการลงทุน ปีแรก 500,000 และลงทุนเพิ่มอีก 500,000 

รวมปีแรกออมเงินทั้งหมด 1 ล้าน
และได้ความคุ้มครองชีวิต 3,750,000 ตั้งแต่ปีแรก
ส่วนปีที่ 2 ถึง 10 ออมเงินเข้าในยูนิตลิ้งค์ปีละ 500,000 ต่อเนื่องอีก 9 ปี
รวมช่วงเวลาทยอยชำระเบี้ยทั้งหมด 10 ปี เป็นเงิน 11 ล้าน

จะได้มูลค่าการลงทุนตามเส้นสีเหลืองของกราฟ และมูลค่าที่ได้เมื่อเสียชีวิตตามเส้นสีน้ำเงินค่ะ
 ประกันชีวิต

สรุปแบบที่ 2 
ถ้าต้องการลงทุนแบบมีประกันสุขภาพอีลิทเหมาจ่ายรักษาปีละ 20 ล้านด้วย ควรเพิ่มจำนวนปีที่ลงเงินเป็น 10 ปี เพื่อให้มูลค่าเงินเพียงพอชำระเบี้ยประกันถึงอายุ 97
ปีแรก อายุ 55 ชำระเบี้ยยูนิตลิ้งค์ = 500,000+500,000
ปี 2 อายุ 56 = 500,000
ปี 3 อายุ 57 = 500,000
ปี 4 อายุ 58 = 500,000
ปี 5 อายุ 59 = 500,000
ปี 6 อายุ 60 = 500,000
ปี 7 อายุ 61 = 500,000
ปี 8 อายุ 62 = 500,000
ปี 9 อายุ 63 = 500,000
ปี 10 อายุ 64 = 500,000
แบบนี้เน้นมีประกันสุขภาพคุ้มครองตลอดชีวิตถึงอายุ 99
แต่ถ้าจากไปก่อน เช่นอายุขัยที่ 80 ก็มีมรดกให้ทายาท 8.7 ล้าน หรือหากมีชีวิตอยู่และอยากปิดเล่ม นำเงินมาใช้เอง จะได้มูลค่า 7.2 ล้าน

 
สมมติฐานที่ 3 (เมื่อมีทุนทรัพย์ลดลง)

คือ ต้องการให้มีความคุ้มครองสุขภาพแบบอีลิทเฮลท์ที่วงเงินเหมาจ่ายปีละ 20 ล้าน ตั้งแต่ปีที่อายุ 55 นี้ไปจนถึงอายุ 99

เมื่อเงินตั้งต้นของผู้รับคำปรึกษาลดลงจากเดิม เหลือปีละ 100,000 และรวมทั้งสิ้น 600,000 เน้นสร้างมรดกเป็นหลัก ไม่เน้นประกันสุขภาพ

การลงทุนในประกันชีวิตควบการลงทุนก็สามารถทำได้ โดยปรับจาก 500,000 ลดเหลือ 100,000 เป็นเวลา 5 ปี ตามรูปแบบที่ 3 คือ ชำระเงินเข้าประกันยูนิตลิ้งค์ซึ่งเป็นประกันชีวิตและประกันสุขภาพควบการลงทุนรวมเป็นเงิน 600,000 ดังนี้

แบบที่ 3
ในกองทุนแบบประกันชีวิตควบการลงทุน ปีแรก 100,000 และลงทุนเพิ่มอีก 100,000 
รวมปีแรกออมเงินทั้งหมด 200,000
และได้ความคุ้มครองชีวิตประมาณ 900,000 ตั้งแต่ปีแรกแล้วค่อยๆ เพิ่ม
ส่วนปีที่ 2 ถึง 5 ออมเงินเข้าในยูนิตลิ้งค์ปีละ 100,000 ต่อเนื่องอีก 4 ปี
รวมช่วงเวลาทยอยชำระเบี้ยทั้งหมด 5 ปี เป็นเงิน 600,000

จะได้มูลค่าการลงทุนตามเส้นสีเหลืองของกราฟ และมูลค่าที่ได้เมื่อเสียชีวิตตามเส้นสีน้ำเงินค่ะ

ประกันชีวิตสรุปแบบที่ 3 

ชำระเบี้ยในยูนิตลิ้งค์ปีแรก อายุ 55 = 100,000+100,000
ปี 2 อายุ 56 = 100,000
ปี 3 อายุ 57 = 100,000
ปี 4 อายุ 58 = 100,000
ปี 5 อายุ 59 = 100,000
จากนั้นไม่ต้องชำระเบี้ยอีก มูลค่าการลงทุนและมูลค่าที่จะได้เมื่อเสียชีวิตจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นตามผลตอบแทนเฉลี่ยปีละ 5%
โดยเราสามารถนำเงินออกปีไหนก็ได้ตามเส้นสีเหลือง
เช่น ณ อายุ 90
หากมีชีวิตและปิดเล่ม รับเงินไปใช้เองจะได้ 1.6 ล้าน
หากเสียชีวิต ทายาทรับเงิน 1.9 ล้าน

หากสนใจสมัครประกันยูนิตลิ้งค์ สามารถให้ทางเราคำนวณเบี้ยประกันหรือแนะนำแบบที่เหมาะสมกับคุณได้ค่ะ ติดต่อณภัชชา ผู้จัดการขายเมืองไทยประกันชีวิต โทร/ไลน์ 0849290088 

ประกันชีวิต

 

ติดต่อสอบถาม เช็คเบี้ย หรือปรึกษาการวางแผนประกัน
ณภัชชา พงศ์วัฒนกิจกุล, CFP® , MDRT

นักวางแผนการเงิน คุณวุฒิ CFP (Certified Financial Planner)
ผู้วางแผนการลงทุน (IP License) และ ผู้แนะนำการลงทุน (IC License)
ผู้จัดการขาย Triple A  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

หากใครมีข้อสงสัย ต้องการสอบถามหรือปรึกษาเพิ่มเติม
ติดต่อ และ ติดตามอัพเดตเรื่องน่ารู้ทางการเงินกับพี่แผน ได้ทาง
วางแผน.com (wangpaan.com)
Line: @Wangpaan
Facebook: Wangpaan
Twitter: @Wangpaan
Youtube: Wangpaan

อย่าลืมกด Like, Follow และ Subscript จะได้ไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากพี่แผนนะครับ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้