ประกันสุขภาพเด็ก ค่าห้องสูงสุด 6,000 พร้อมรักษามะเร็งและล้างไต

คุณสมบัติสินค้า:

ประกันสุขภาพเด็ก ค่าห้องสูงสุด 6,000 พร้อมรักษามะเร็งและล้างไต คุ้มครองค่าผ่าตัด ห้อง ICU รถพยาบาลฉุกเฉิน Day Surgery และอุบัติเหตุแบบผู้ป่วยนอก เบี้ยเริ่มต้น 6,000 บาทถึง 76,000 ขึ้นกับอายุและความคุ้มครองที่ต้องการ

Share

ประกันสุขภาพเด็ก ค่าห้องสูงสุด 6,000 พร้อมรักษามะเร็งและล้างไต

สุขภาพเหมาจ่าย Smart Baby
แผนค่าห้อง 1000

คุ้มครองชีวิต 150,000 (ต่อประกันสุขภาพถึงอายุ 80)
เคลมได้ตั้งแต่บาทแรก (ไม่มีจ่ายเองส่วนแรก)
อายุ 95 รับเงินคืน 150,000

นอน รพ.
ค่าห้อง 1,000 (ห้อง ICU 2,000)
ค่ารักษาพยาบาล 15,000/ครั้ง
ค่าแพทย์ 600/วัน ยากลับบ้าน 1,000 (7 วัน)
ค่าแพทย์ผ่าตัด 40,000 ค่าห้องผ่าตัด 4,500
ค่าแพทย์วิสัญญี 4,500
รถพยาบาลฉุกเฉิน 1,000

ไม่นอน รพ.
ผ่าตัดใหญ่ (Day Surgery) 4,500
ค่าตรวจวินิจฉัยก่อนแอดมิท 3,000
ค่า OPD อุบัติเหตุใน 24 ชม. 3,500

พ่อ/แม่
คุ้มครองชีวิต 50,000
ชดเชยรายได้ 100/แอดมิท 1 วัน
(ถ้ามีประกันสุขภาพเมืองไทยประกันชีวิต
ลดเบี้ยลงได้อีก 500-1,000 บาท)

เบี้ยประมาณ
อายุ 0-5 ปี  ชาย 32,000 หญิง 32,000
อายุ 6-10 ปี ชาย 14,500 หญิง 13,500
อายุ 11-15 ปี ชาย 6,000 หญิง 6,000

สอบถาม
ณภัชชา พงศ์วัฒนกิจกุล ตัวแทนเมืองไทยประกันชีวิต
โทร/ไลน์ 0849290088 หรือ คลิก https://line.me/ti/p/S4ZgdTCQoS


สุขภาพเหมาจ่าย Smart Baby
แผนค่าห้อง 2000

คุ้มครองชีวิต 160,000 (ต่อประกันสุขภาพถึงอายุ 80)
เคลมได้ตั้งแต่บาทแรก (ไม่มีจ่ายเองส่วนแรก)
อายุ 95 รับเงินคืน 150,000

นอน รพ.
ค่าห้อง 2,000 (ห้อง ICU 4,000)
ค่ารักษา 500,000/ครั้ง (1,000,000/ปี)
ค่าตรวจวินิจฉัยก่อนแอดมิท ในวงเงิน 500,000
ค่าแพทย์ 1,200/วัน ยากลับบ้าน 1,500 (7 วัน)
ค่าบริการพยาบาล ในวงเงิน 500,000
รถพยาบาลฉุกเฉิน ในวงเงิน 500,000

ไม่นอน รพ.
ค่า OPD รักษามะเร็ง คีโม ฉายแสง ยาฆ่ามะเร็ง ล้างไต ฟอกไต 60,000/ปี
ผ่าตัดใหญ่ (Day Surgery) ในวงเงิน 500,000
ค่าตรวจวินิจฉัยก่อนแอดมิท ในวงเงิน 500,000
ค่า OPD Follow up หลังแอดมิท 1,000 (2 ครั้ง)
ค่า OPD อุบัติเหตุใน 24 ชม. 10,000

พ่อ/แม่
คุ้มครองชีวิต 50,000
ชดเชยรายได้ 100/แอดมิท 1 วัน
(ถ้ามีประกันสุขภาพเมืองไทยประกันชีวิต
ลดเบี้ยลงได้อั้ก 500-1,000 บาท)

เบี้ยประมาณ
อายุ 0-5 ปี  ชาย 51,500 หญิง 44,000
อายุ 6-11 ปี  ชาย 23,500 หญิง 22,700
อายุ 11-15 ปี ชาย 14,200 หญิง 13,200

สอบถาม
ณภัชชา พงศ์วัฒนกิจกุล ตัวแทนเมืองไทยประกันชีวิต
โทร/ไลน์ 0849290088 หรือ คลิก https://line.me/ti/p/S4ZgdTCQoS


 
สุขภาพเหมาจ่าย Smart Baby
แผนค่าห้อง 4000

คุ้มครองชีวิต 160,000 (ต่อประกันสุขภาพถึงอายุ 80)
เคลมได้ตั้งแต่บาทแรก (ไม่มีจ่ายเองส่วนแรก)
อายุ 95 รับเงินคืน 150,000

นอน รพ.
ค่าห้อง 4,000 (ห้อง ICU 8,000)
ค่ารักษา 500,000/ครั้ง (1,000,000/ปี)
ค่าตรวจวินิจฉัยก่อนแอดมิท ในวงเงิน 500,000
ค่าแพทย์ 1,200/วัน ยากลับบ้าน 2,500 (7 วัน)
ค่าบริการพยาบาล ในวงเงิน 500,000
รถพยาบาลฉุกเฉิน ในวงเงิน 500,000
ส่วนเกินเบิกได้อีก 80% ในวงเงิน 400,000

ไม่นอน รพ.
ค่า OPD รักษามะเร็ง โม ฉายแสง ยาฆ่ามะเร็ง ล้างไต ฟอกไต 60,000 /ปี
ผ่าตัดใหญ่ (Day Surgery) ในวงเงิน 500,000
ค่าตรวจวินิจฉัยก่อนแอดมิท ในวงเงิน 500,000
ค่า OPD Follow up หลังแอดมิท 1,000 (2 ครั้ง)
ค่า OPD อุบัติเหตุใน 24 ชม. 10,000

พ่อ/แม่
คุ้มครองชีวิต 50,000
ช่ดเชยรายได้ 100/แอดมิท 1 วัน
(ถ้ามีประกันสุขภาพเมืองไทยประกันชีวิต
ลดเบี้ยลงได้อีก 500-1,000 บาท)

เบี้ยประมาณ
อายุ 0-5 ปี  ชาย 62,500 หญิง 55,000
อายุ 6-10 ปี ชาย 27,000 หญิง 24,500
อายุ 11-15 ปี ชาย 16,500 หญิง 15,500

สอบถาม
ณภัชชา พงศ์วัฒนกิจกุล ตัวแทนเมืองไทยประกันชีวิต
โทร/ไลน์ 0849290088 หรือ คลิก https://line.me/ti/p/S4ZgdTCQoS


สุขภาพเหมาจ่าย Smart Baby
แผนค่าห้อง 6000

คุ้มครองชีวิต 410,000 (ต่อประกันสุขภาพถึงอายุ 80)
เคลมได้ตั้งแต่บาทแรก (ไม่มีจ่ายเองส่วนแรก)
อายุ 99 รับเงินคืน 400,000

นอน รพ.
ค่าห้อง 6,000 (ห้อง ICU 12,000)
ค่ารักษา 500,000/ครั้ง (1,000,000/ปี)
ค่าตรวจวินิจฉัยก่อนแอดมิท ในวงเงิน 500,000
ค่าแพทย์ 1,200/วัน ยากลับบ้าน 2,500 (7 วัน)
ค่าบริการพยาบาล ในวงเงิน 500,000
รถพยาบาลฉุกเฉิน ในวงเงิน 500,000
ส่วนเกินเบิกได้อีก 80% ในวงเงิน 400,000

ไม่นอน รพ.
ค่า OPD รักษามะเร็ง คีโม ฉายแสง ยาฆ่ามะเร็ง ล้างไต ฟอกไต 60,000/ปี
ผ่าตัดใหญ่ (Day Surgery) ในวงเงิน 500,000
ค่าตรวจวินิจฉัยก่อนแอดมิท ในวงเงิน 500,000
ค่า OPD Follow up หลังแอดมิท 1,000 (2 ครั้ง)
ค่า OPD อุบัติเหตุใน 24 ชม. 10,000

พ่อ/แม่
คุ้มครองชีวิต 50,000
ชดเชยรายได้ 100/แอดมิท 1 วัน
(ถ้ามีประกันสุขภาพเมืองไทยประกันชีวิต
ลดเบี้ยลงได้อีก 500-1,000 บาท)

เบี้ยประมาณ
อายุ 0-5 ปี  ชาย 76,000 หญิง 68,000
อายุ 6-10 ปี ชาย 33,500 หญิง 29,500
อายุ 11-15 ปี ชาย 22,000 หญิง 19,500

สอบถาม
ณภัชชา พงศ์วัฒนกิจกุล ตัวแทนเมืองไทยประกันชีวิต
โทร/ไลน์ 0849290088 หรือ คลิก https://line.me/ti/p/S4ZgdTCQoS

=======================
ฟรี…บริการออกแบบประกันของคุณความความต้องการ
เพียงแจ้งชื่อ อายุ เพศ แบบประกัน สามารถกำหนดเบี้ยที่จะจ่ายและเงินที่จะรับแต่ละปี ส่งมาที่
แอดไลน์ :  0849290088 
หรือคลิก https://line.me/ti/p/S4ZgdTCQoS


วางแผนดอทคอมจะส่งแบบประกันหลากหลายให้ทางไลน์โดยเร็วที่สุดค่ะ


สอบถาม เช็คเบี้ย หรือปรึกษาการวางแผนประกัน
ณภัชชา พงศ์วัฒนกิจกุล, CFP®, MDRT
Tel&Line : 0849290088 หรือ @wangpaan
ตัวแทนประกันชีวิต ตำแหน่งผู้จัดการขาย Triple A  เมืองไทยประกันชีวิต
นักวางแผนการเงิน คุณวุฒิ CFP (Certified Financial Planner)
ผู้วางแผนการลงทุน (IP License) และ ผู้แนะนำการลงทุน (IC License)

Facebook: Wangpaan
อย่าลืมกด Like, Follow และ Subscribe จะได้ไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากพี่แผนนะครับ... 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้