ข่าวดี วันนี้ เว็บวางแผนดอทคอม เปิดรับสมัครทีมงานเพิ่มแล้วนะ

คุณสมบัติสินค้า:

เป็นตัวแทนกับเราดียังไง? สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก มีคลิปสอน เราพร้อมเทรนความรู้ให้คุณแบบเต็มที่ เทรนฟรี ไม่มีกั๊ก มีบัดดี้คอยดูแลเมื่อมีปัญหา ทั้งกับตัวแทน และลูกค้า สอนโดยตัวแทนคุณวุฒิระดับโลก ประสบการณ์มืออาชีพ

Share

ข่าวดี วันนี้ เว็บวางแผนดอทคอม เปิดรับทีมงานเพิ่มแล้วนะ
เป็นตัวแทนกับเราดียังไง?
สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก มีคลิปสอน
* เราพร้อมเทรนความรู้ให้คุณแบบเต็มที่ เทรนฟรี ไม่มีกั๊ก
* มีบัดดี้คอยดูแลเมื่อมีปัญหา ทั้งกับตัวแทน และลูกค้า
* เช็คเรทค่าคอมมิชชั่น และโบนัส ทักแชท
* สอนโดยตัวแทนคุณวุฒิระดับโลก ประสบการณ์มืออาชีพ

ดูตัวอย่างการสอน ที่นี่ https://www.wangpaan.com/online-job 
และ https://www.wangpaan.com/category/4246/สมัครตัวแทนประกันชีวิต 

**รับข้อมูลเพิ่มเติม โทร/ไลน์ 0849290088
หรือ แอดไลน์คลิก https://line.me/ti/p/S4ZgdTCQoS 

#วางแผนดอทคอม #สมัครตัวแทน
สมัครตัวแทน
6 ขั้นตอนการสมัครเป็นตัวแทนประกันชีวิตกับ
#พี่จั๊กสอนขายประกัน

 ง่าย ๆ กับการสมัครเป็นตัวแทนประกันชีวิตเพื่อรับคอร์สอบรมจาก #พี่จั๊กสอนขายประกัน สังกัดบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต ซึ่งมีขั้นตอนการสมัคร ดังนี้

1. ดูคลิปติวสอบตัวแทนประกันชีวิต
เทคนิคการสอบ ทางเรามีคลิปติวให้เรียนฟรี สมัครรับลิ้งค์ติวสอบได้ที่พี่จั๊ก ณภัชชา พงศ์วัฒนกิจกุล ตัวแทนประกันชีวิต ผู้จัดการสำนักงานใหญ่ 
Line: https://line.me/ti/p/S4ZgdTCQoS
หรือ 0849290088
พี่จั๊กจะเช็คกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบให้ พร้อมคำแนะนำลักษณะการทำงาน รายได้ ความก้าวหน้า สวัสดิการและคอร์สอบรมให้แบบตัวต่อตัว สามารถสมัครตัวแทนประกันชีวิตได้ทั่วประเทศ ต่างจังหวัดก็มีศูนย์สอบค่ะ


2. อบรมหลักสูตรขอรับใบอนุญาติและ e-KYC
***ซึ่งในการขอรับใบอนุญาตต้องมีหนังสือรับรองว่าผ่านการอบรมหลักสูตรเพื่อขอรับใบอนุญาตและมีใบประกาศนียบัตรการอบรม e-KYC แนบไปด้วย

อบรมขอรับฯ 6 ชม. และอบรม e-KYC 6 ชม. แบบออนไลน์ที่บ้าน ติดต่อรับลิ้งค์พร้อมเลือกวันเวลาเรียนได้ที่  #พี่จั๊กสอนขายประกัน Line: https://line.me/ti/p/S4ZgdTCQoS

3. ส่งเอกสารการสมัครสอบทางไลน์ ประกอบด้วย

*ใบสมัครสอบ (พี่จั๊กจัดทำให้)
*ส่งรูปสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนามาทางไลน์​พี่จั๊ก 0849290088
*เบอร์สำหรับรับ SMS และอีเมล์
*ค่าสมัครสอบ 200 บาท

4. การสอบ

หัวข้อวิชาที่จะต้องสอบประกอบด้วย
4.1 จรรยาบรรณและศีลธรรมของตัวแทนประกันชีวิต 10 ข้อ
4.2 หลักการประกันชีวิต 20 ข้อ
4.3 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการประกันภัย 10 ข้อ
4.4 พ.ร.บ.ประกันชีวิต  10 ข้อ
***เกณฑ์ในการสอบผ่าน
ข้อ 4.1 ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 70%
ข้อ 4.2-4.4 ได้คะแนน 3 วิชารวมกันไม่น้อยกว่า 60%


สอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เมื่อส่งคำตอบแล้วจะทราบผลสอบทันที หรือสามารถตรวจสอบภายหลังได้ที่เว็บไซต์สมาคมประกันชีวิตไทย (www.tlaa.org) หรือที่บริษัทที่สมัครสอบ หรือที่สถาบันประกันภัยไทย (www.tiins.com)

5. นกรณีที่สอบผ่าน ตัวแทนประกันชีวิตต้องติดต่อพี่จั๊ก เพื่อให้ยื่นขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต โดยพี่จั๊กจะจัดเตรียมเอกสารหลักฐานและยื่นคำขอรับใบอนุญาตที่สำนักงาน คปภ. ให้ โดยเอกสารประกอบด้วย

5.1 แบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาตและหนังสือแสดงความต้องการของบริษัท (ขอรับไฟล์หรือแบบฟอร์มได้ที่พี่จั๊ก Line ID : napatcha0088)
5.2 สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาอย่างละ 3 ชุด
5.3 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
5.4 สำเนาวุฒิการศึกษา (ไม่จำเป็นต้องจบปริญญาตรี)
5.5 หนังสือลาออกจากบริษัทเดิม และใบอนุญาตเป็นตัวแทนฯ เดิม (กรณีเป็นตัวแทนฯ ย้ายบริษัท)
5.6 หนังสือค้ำประกัน แนบสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนพร้อม พร้อมเอกสารแสดงรายได้หรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือรับรองบริษัท

***ผู้ขอรับใบอนุญาต (ผู้สมัครตัวแทน) ต้องลงลายมือชื่อในใบคำขอรับใบอนุญาตและรับรองสำเนาทุกแผ่นด้วยตนเอง
***หากสอบไม่ผ่าน สามารถสมัครสอบใหม่ได้ทันที โดยมีค่าสอบต่อครั้ง 200 บาท

***กรณีขาดสอบ ถือว่าสละสิทธิ์การสอบในครั้งนั้น และต้องสมัครใหม่

6. ได้รับบัตรตัวแทนเมืองไทยประกันชีวิต
- เมื่อสำนักงาน คปภ. ตรวจสอบคุณสมบัติ/เอกสารหลักฐานประกอบคำขอเรียบร้อยแล้วและหากคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง จะต้องชำระค่าธรรมเนียมขอรับใบอนุญาต 300บาท ค่าตรวจสอบประวัติ พร้อมอากร 140 บาท โดยใบอนุญาตที่ออกครั้งแรกจะมีอายุ 1 ปี
- และจะได้รับรหัสตัวแทนของเมืองไทยประกันชีวิต รวมทั้งรหัสผ่านสำหรับเข้าเว็บไซด์ต่างๆ ที่ใช้ในการทำงาน รวมทั้งสามารถดาวน์โหลด Application และ Bizbox เพื่อใช้เช็คเบี้ยและส่งงานแบบ Digital


***หากยังไม่ได้รับใบอนุญาตอาจจะเป็นไปได้หลายกรณี เช่น ยื่นคำขอรับใบอนุญาตผ่านบริษัท บริษัทยังไม่ได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตกับสำนักงาน คปภ. เอกสารไม่ครบ และคุณสมบัติไม่ครบตามที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น

การต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต 
สามารถต่ออายุได้ล่วงหน้า 2 เดือนก่อนใบอนุญาตหมดอายุ (วันหมดอายุดูในใบอนุญาต) และผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตต้องลงลายมือชื่อคำขอต่ออายุใบอนุญาตและรับรองสำเนาทุกแผ่นด้วยตนเอง โดยติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตได้ที่สำนักงาน คปภ. ทุกแห่งทั่วประเทศ เอกสารในการต่ออายุประกอบด้วย


- คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต
- สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนา (เฉพาะกรณีย้ายที่อยู่)
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
- หนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวผู้รับมอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนา (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต
*ใบอนุญาตที่ออกครั้งแรกจะมีอายุ 1 ปี
*ต่ออายุใบอนุญาตครั้งที่ 1 มีอายุ 1 ปี ค่าธรรมเนียมต่ออายุ 200 บาท
*ต่ออายุใบอนุญาตครั้งที่ 2 มีอายุ 1 ปี ค่าธรรมเนียมต่ออายุ 200 บาท
*ต่ออายุใบอนุญาตครั้งที่ 3 และครั้งต่อๆ ไป มีอายุ 5 ปี ค่าธรรมเนียมต่ออายุ 800 บาท
***กรณีใบอนุญาตหมดอายุแล้วไม่สามารถต่ออายุได้ แต่สามารถยื่นขอรับใบอนุญาตใหม่ได้โดยไม่ต้องสอบ

=============

อย่ารอช้า!!! การตัดสินใจของคุณวันนี้ อาจพลิกชีวิตคุณในวันหน้า แค่เปิดใจ ก็เปิดโอกาสสู่ความสำเร็จได้

หากสนใจข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการทราบรายละเอียดต่างๆ  
LINE หาพี่จั๊กโดยตรง 


#พี่จั๊กสอนขายประกัน
ณภัชชา พงศ์วัฒนกิจกุล ตัวแทนประกันชีวิต ผู้จัดการเมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่ 
Line: https://line.me/ti/p/S4ZgdTCQoS
หรือ 0849290088

สมัครตัวแทน

สมัครตัวแทน

สมัครตัวแทน

ที่นี่เรามีทีมสอน พร้อมเครื่องมือสนับสนุนการทำงาน
นำโดย #พี่จั๊กสอนขายประกัน ณภัชชา พงศ์วัฒนกิจกุล ตัวแทนประกันชีวิต ผู้จัดการ Triple A
นักวางแผนการเงินคุณวุฒิ CFP® (CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™) จากสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
เจ้าของเว็บวางแผนดอทคอม คุณวุฒิ MDRT, GAMA, NAA
ผู้จัดการ Magenta Bkk4 และ Bkk6 เมืองไทยประกันชีวิต
รับข้อมูลเพิ่มเติม โทร/ไลน์ 0849290088
หรือ แอดไลน์คลิก https://line.me/ti/p/S4ZgdTCQoS

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้