ยูนิตลิ้งค์ ประกันชีวิตควบการลงทุน ทำคู่กับประกันสุขภาพ อีลิทเฮลท์พลัส หรือประกันโรคร้ายแรง ได้หรือไม่

1449 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ยูนิตลิ้งค์

ยูนิตลิ้งค์ mDesign

 คือ ประกันชีวิตควบการลงทุน ของเมืองไทยประกันชีวิต
 สามารถทำพร้อมกับประกันสุขภาพ Elite Health Plus ในกรมธรรม์เล่มเดียวกันได้
 หรือจะทำสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ ควบคู่ไปด้วยก็ได้ เช่น ประกันสุขภาพแบบแยกค่าใช้จ่าย / สุขภาพเหมาจ่าย ดีเฮลท์พลัส / ดีคิดส์พลัส / สมาร์ทเฮลท์ /ประกันโรคร้ายแรง แคร์พลัส / ชดเชยรายวัน / Extracare / Extracare Plus รวมทั้งบันทึกสลักหลังคลอดบุตร หรือประกันสุขภาพดี Well-being plus ได้ด้วย
 เบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญา
 การเคลมจะเหมือนแบบประกันสุขภาพที่ทำพร้อมกับประกันชีวิตทั่วไป
 สามารถต่ออายุสัญญาทั้งชีวิตและสุขภาพได้ถึงอายุ 99 ปี ในกรณีที่มีมูลค่าการลงทุนเพียงพอกับเบี้ยประกันภัย

 

ตัวอย่างเบี้ย ยูนิตลิ้งค์ mDesign


แบบที่ 1

ผู้มารับคำปรึกษาเป็นชาย เกิดปี พ.ศ.2525 นับตามปีเกิดเท่ากับอายุ 41 ปี มีความต้องการดังนี้

 งบจ่ายเบี้ยปีละ 100,000 ใช้เป็นทั้งเงินในส่วนของการลงทุน เบี้ยประกันชีวิต ประกันสุขภาพ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 ทุนประกันหรือความคุ้มครองชีวิต กรณีอายุ 41 ความคุ้มครองชีวิตเริ่มต้นขั้นต่ำอย่างน้อย 10 เท่าของเบี้ย คือ 1,000,000 เป็นขั้นต่ำ 
 คำนวณผลตอบแทนเฉลี่ย 5%
 เลือกแบบประกันสัญญาเพิ่มเติมที่ต้องการ ในที่นี้สนใจเป็นประกันสุขภาพ อีลิท เฮลท์พลัส แผน 20 ล้าน พื้นที่ประเทศไทย

 

ยูนิตลิ้งค์ 

ยูนิตลิ้งค์
ยูนิตลิ้งค์
 
 ระบบจะคำนวณมูลค่าการลงทุนในแต่ละปีตั้งแต่ปีแรกถึงปีที่ผู้ทำประกันอายุ 99 ปี (ตามปีที่ยังเหลือมูลค่าการลงทุน)
 โดยผู้ทำประกันอยากดูยอดเงินมูลค่าการลงทุนและจำนวนปีที่มีความคุ้มครองสุขภาพอีลิทเฮลท์พลัส 20 ล้าน
 ในระบบจึงคำนวณผลเป็นกราฟ 3 เส้น
 มูลค่าการลงทุนเป็นกราฟเส้นสีเหลือง
 มูลค่าผลประโยชน์มรณกรรมเป็นกราฟเส้นสีฟ้า
 มูลค่ายอดเงินเบี้ยประกันที่จ่ายสะสมเป็นกราฟเส้นสีเขียว
 จะเห็นว่า ถ้าออมเงินปีละ 100,000 เป็นเวลา 20 ปี เบี้ยรวมทั้งสัญญาคือ 2,000,000
 การชำระเบี้ยเท่านี้จะได้ความคุ้มครองสุขภาพอีลิทเฮลท์พลัส 20 ล้าน ดูแลตั้งแต่ปีแรก อายุ 41 ไปจนถึงอายุ 75 ปี
 สมมติตอนอายุ 60 ปี ไม่ต้องการประกันสุขภาพและประกันชีวิต ต้องการยกเลิกกรมธรรม์นี้แล้ว จะได้เงินเวนคืนเป็นมูลค่าการลงทุน 1,343,878 บาท
 สมมติเสียชีวิตตอนอายุ 60 ปี ทายาทหรือผู้รับผลประโยชน์จะได้รับเงินผลประโยชน์มรณกรรม 1,643,878 บาท
 ผลประโยชน์ที่ได้นี้ มาจากเบี้ยที่จ่ายรวม 2 ล้าน และใช้ระยะเวลาให้เงินทำงานตั้งแต่อายุ 41 ถึง 60 เป็นเวลา 20 ปี ด้วยผลตอบแทนเฉลี่ย 5% ต่อปี
 
 
ยูนิตลิ้งค์
 
 
 
แบบที่ 2
มาจากแบบแรก คือ ยังคงใช้งบปีละ 100,000 ความคุ้มครองชีวิตเริ่มต้น 1,000,000
 ทำพร้อมประกันสุขภาพ อีลิท เฮลท์พลัส แผน 20 ล้าน 
 แต่เปลี่ยนระยะเวลาชำระเบี้ยให้ยาวขึ้นถึงอายุ 70 ปี
รวมเบี้ยที่จ่ายทั้งสัญญา คือ 3 ล้าน
 ทำให้ได้ประกันสุขภาพ อีลิทเฮลท์พลัส ยาวขึ้นถึงอายุ 83 ปี
 สมมติตอนอายุ 70 ปี ไม่ต้องการประกันสุขภาพและประกันชีวิต ต้องการยกเลิกกรมธรรม์นี้แล้ว จะได้เงินเวนคืนเป็นมูลค่าการลงทุน 2,043,793 บาท
 สมมติเสียชีวิตตอนอายุ 70 ปี ทายาทหรือผู้รับผลประโยชน์จะได้รับเงินผลประโยชน์มรณกรรม 2,343,793 บาท
 ผลประโยชน์ที่ได้นี้ มาจากเบี้ยที่จ่ายรวม 3 ล้าน และใช้ระยะเวลาให้เงินทำงานตั้งแต่อายุ 41 ถึง 70 เป็นเวลา 30 ปี ด้วยผลตอบแทนเฉลี่ย 5% ต่อปี
 
 

 

 

แบบที่ 3
มาจากแบบที่ 2
 แต่เพิ่มเบี้ยเป็น 120,000 ต่อปี และอัพแผนประกันสุขภาพ อีลิท เฮลท์พลัส แผน 40 ล้าน 

 ระยะเวลาชำระเบี้ยถึงอายุ 70 ปี 
ความคุ้มครองชีวิตเริ่มต้น 1,200,000 
 รวมเบี้ยที่จ่ายทั้งสัญญา คือ 3,600,000

 ทำให้ได้ประกันสุขภาพ อีลิทเฮลท์พลัส 40 ล้าน ถึงอายุ 79 ปี
 สมมติตอนอายุ 70 ปี ต้องการยกเลิกกรมธรรม์ จะได้เงินเวนคืนเป็นมูลค่าการลงทุน 1,901,196 บาท
 สมมติเสียชีวิตตอนอายุ 70 ปี ทายาทหรือผู้รับผลประโยชน์จะได้รับเงินผลประโยชน์มรณกรรม 2,261,196 บาท
 ผลประโยชน์ที่ได้นี้ มาจากเบี้ยที่จ่ายรวม 3,600,000 และใช้ระยะเวลาให้เงินทำงานตั้งแต่อายุ 41 ถึง 70 เป็นเวลา 30 ปี ด้วยผลตอบแทนเฉลี่ย 5% ต่อปี

ยูนิตลิ้งค์

 

 

แบบที่ 4
มาจากแบบที่ 3
 เบี้ย 120,000 ต่อปี บวกประกันสุขภาพ อีลิท เฮลท์พลัส แผน 40 ล้านและ ความคุ้มครองชีวิตเริ่มต้น 1,200,000
 แต่ลดระยะเวลาชำระเบี้ยถึงอายุเพียง 60 ปี

 รวมเบี้ยที่จ่ายทั้งสัญญา คือ 2,400,000
 ทำให้ได้ประกันสุขภาพ อีลิทเฮลท์พลัส 40 ล้าน ถึงอายุ 72 ปี
 สมมติตอนอายุ 60 ปี ต้องการยกเลิกกรมธรรม์ จะได้เงินเวนคืนเป็นมูลค่าการลงทุน 1,385,403 บาท
 สมมติเสียชีวิตตอนอายุ 60 ปี ทายาทหรือผู้รับผลประโยชน์จะได้รับเงินผลประโยชน์มรณกรรม 1,745,403 บาท
 ผลประโยชน์ที่ได้นี้ มาจากเบี้ยที่จ่ายรวม 2,400,000 และใช้ระยะเวลาให้เงินทำงานตั้งแต่อายุ 41 ถึง 60 เป็นเวลา 20 ปี ด้วยผลตอบแทนเฉลี่ย 5% ต่อปี

 ยูนิตลิ้งค์

=======================
ฟรี…บริการออกแบบประกันของคุณความความต้องการ
เพียงแจ้งชื่อ อายุ เพศ แบบประกัน สามารถกำหนดเบี้ยที่จะจ่ายและเงินที่จะรับแต่ละปี ส่งมาที่
แอดไลน์ :  0849290088 
หรือคลิก https://line.me/ti/p/S4ZgdTCQoS
วางแผนดอทคอมจะส่งแบบประกันหลากหลายให้ทางไลน์โดยเร็วที่สุดค่ะ

 ยูนิตลิ้งค์

สอบถาม เช็คเบี้ย หรือปรึกษาการวางแผนประกัน
ณภัชชา พงศ์วัฒนกิจกุล, CFP®, MDRT
Tel&Line : 0849290088 หรือ https://line.me/ti/p/S4ZgdTCQoS
ตัวแทนประกันชีวิต ตำแหน่งผู้จัดการขาย Triple A  เมืองไทยประกันชีวิต
นักวางแผนการเงิน คุณวุฒิ CFP (Certified Financial Planner)
ผู้วางแผนการลงทุน (IP License) และ ผู้แนะนำการลงทุน (IC License)

Facebook: Wangpaan
อย่าลืมกด Like, Follow และ Subscribe จะได้ไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากพี่แผนนะครับ...

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้