จะทำประกันอุบัติเหตุยังไง ให้ได้ค่ารักษาพยาบาลสูง ใช้สิทธิ์ได้ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

1302 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันอุบัติเหตุ

ประกันอุบัติเหตุ

 คุ้มครองอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล ทั่วโลก
 คุ้มครองการเสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพจากอุบัติเหตสุาธารณะ อุบัติเหตุทั่วไป อุบัติเหตุจากการขับขี่หรือซ้อนมอเตอร์ไซด์ การฆาตรกรรม ลอบทำร้าย 
 เลือกวงเงินคุ้มครองได้สูงสุด 20,000,000 บาท
 ไม่ต้องสํารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล รพ.ในประเทศไทย ส่วนต่างประเทศมีแผนก MTL Global Connect (ติดต่อ +66 2 2902424 กด 1) คอยประสานงานให้
 เมื่อเกิดอุบัติเหตุต้องไป รพ. ใน 24 ชม. ถัดจากนั้นจะไป follow up อีกกี่ครั้งก็ได้ นานแค่ไหนก็ได้ ใช้ได้ในวงเงินที่มีในการเกิดอุบัติเหตุหนึ่งครั้ง
 ตั้งแต่แผน 1 ล้านขึ้นไปจะมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินผ่านบริการให้ความช่วยเหลือพิเศษ SOS เช่น บริการฉุกเฉินในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย, บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานพยาบาล เป็นต้น


ตัวอย่างเบี้ยและค่ารักษา

 จะให้ดูตัวอย่างเบี้ยประกันอุบัติเหตุ 2 แบบ และให้เปรียบเทียบค่ารักษาพยาบาลและเบี้ยประกัน อันไหนคุ้มค่ากว่ากัน
แบบที่ 1 เป็นประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเท่านั้น
แบบที่ 2 จะเป็นอุบัติเหตุที่ทำแนบประกันชีวิต

 แบบที่ 1 ให้ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ 10% ของวงเงินที่คุ้มครองชีวิต
   แบบที่ 2 ให้ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ 15% ของวงเงินที่คุ้มครองชีวิต
 จะเห็นว่า แบบที่ 2 ถึงแม้จะทำคู่ประกันชีวิต แต่เราสามารถเลือกแบบประกันชีวิตที่เบี้ยน้อยๆ สัก 200-300 บาทในคนอายุไม่มาก เพื่อให้ได้ค่ารักษาพยาบาลในสัดส่วนที่สูงกว่าได้ 
 แบบที่ 1 เบี้ยอุบัติเหตุ ชายและหญิง จะแตกต่างกัน
   แบบที่ 2 เบี้ยอุบัติเหตุ ชายและหญิง จะเท่ากัน
 แบบที่ 2 เบี้ยฝั่งประกันชีวิต สามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้


สรุป วิธีทำประกันอุบัติเหตุให้ได้เบี้ยถูก และ ค่ารักษาสูง
ถ้าอายุน้อย ให้เน้นทำแบบที่ 2 เพราะโดยทั่วไปคนอายุน้อย ประกันชีวิตจะน้อยด้วย ทำให้ได้ค่ารักษาสูงโดยเสียเบี้ยไม่มาก
ถ้าเป็นชาย ให้เน้นทำแบบที่ 2 เพราะโดยทั่วไป เพศชาย จะมีเบี้ยประกันอุบัติเหตุที่สูงกว่าเพศหญิง แต่การทำแบบที่ 2 จะได้ผู้ชายจะใช้เบี้ยเดียวกับผู้หญิง ทำให้ได้เบี้ยที่น้อยเมื่อเทียบกับแบบแรก
หมายเหตุ : แบบที่ 2 นี้ สามารถชำระเบี้ยด้วยบัตรเครดิตได้ (แต่แบบแรกต้องชำระเบี้ยด้วยการโอนเท่านั้น)

 

  ผู้มาให้วางแผนประกันอุบัติเหตุรายแรกเป็น ชาย อายุ 21 เกิด 2545

แบบที่ 1 เบี้ย 3300
คุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ 1,000,000
คุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุทั่วไป และฆาตรกรรม ลอบทำร้าย 500,000
คุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุมอเตอร์ไซด์ 250,000
ค่ารักษาพยาบาล 50,000 ต่ออุบัติเหตุหนึ่งครั้ง ไป รพ ใน 24 ชม ใช้กี่ครั้งก็ได้

แบบที่ 2 เบี้ย 2821.50
คุ้มครองชีวิตจากเจ็บป่วย 50,000
คุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ 1,050,000
คุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุทั่วไป และฆาตรกรรม ลอบทำร้าย 550,000
คุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุมอเตอร์ไซด์ 300,000
ค่ารักษาพยาบาล 75,000 ต่ออุบัติเหตุหนึ่งครั้ง ไป รพ ใน 24 ชม ใช้กี่ครั้งก็ได้

เบี้ยของประกันอุบัติเหตุแบบที่ 1
ประกันอุบัติเหตุ

เบี้ยของประกันอุบัติเหตุแบบที่ 2  (รวมประกันชีวิตแล้ว)

ประกันอุบัติเหตุ

 

รูปนี้คือเบี้ยของประกันอุบัติเหตุแบบที่ 2 (ยังไม่รวมประกันชีวิต) แบบนี้จะต้องทำควบคู่กับประกันชีวิตด้วย และจะได้ค่ารักษาพยาบาลสูงกว่าแบบแรก คือ 15% ของแผนอุบัติเหตุที่เลือก  
ประกันอุบัติเหตุ

สรุป จะเห็นว่ากรณีชายอายุน้อย การทำแบบที่ 2 ที่เป็นประกันอุบัติเหตุคู่กับประกันชีวิต เบี้ยจะถูกกว่า (2,821.50) และมีค่ารักษาพยาบาลมากกว่า (150,000)

 

 


  ผู้มาให้วางแผนประกันอุบัติเหตุรายต่อไป เป็น ชาย อายุ 65 เกิด 2501

แบบที่ 1 เบี้ย 6500
คุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ 2,000,000
คุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุทั่วไป และฆาตรกรรม ลอบทำร้าย 1,000,000
คุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุมอเตอร์ไซด์ 500,000
ค่ารักษาพยาบาล 100,000 ต่ออุบัติเหตุหนึ่งครั้ง ไป รพ ใน 24 ชม ใช้กี่ครั้งก็ได้

ประกันอุบัติเหตุ

 

แบบที่ 2
ทำคู่ประกันชีวิต 10/10 ทุนคุ้มครองชีวิต 50000 เบี้ย 2,548
บวกประกันอุบัติเหตุค่ารักษา 150,000 เบี้ย 5,200
รวมเบี้ย 7,748
(เบี้ยสูงกว่าแบบแรก 1,248 บาท แต่ได้ค่ารักษาเป็น 150,000 ต่อครั้งค่ะ)
และได้ความคุ้มครองดังนี้ค่ะ

คุ้มครองชีวิตจากเจ็บป่วย 50,000
คุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ 2,050,000
คุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุทั่วไป และฆาตรกรรม ลอบทำร้าย 1,050,000
คุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุมอเตอร์ไซด์ 550,000
ค่ารักษาพยาบาล 150,000 ต่ออุบัติเหตุหนึ่งครั้ง ไป รพ ใน 24 ชม ใช้กี่ครั้งก็ได้
แบบนี้จะทำอย่างอื่นเช่น ชดเชยรายได้หรือทุพพลภาพเพิ่มได้ แต่แบบที่ 1 ทำไม่ได้ค่ะ

ประกันอุบัติเหตุ

  

สรุป จะเห็นว่ากรณีชายอายุมาก การทำแบบที่ 2 ที่เป็นประกันอุบัติเหตุคู่กับประกันชีวิต เบี้ยจะสูงกว่า (7,748 บาท) แต่ก็ได้ค่ารักษาพยาบาลมากกว่า (150,000 บาท)
จึงต้องตัดสินใจเลือกระหว่างเบี้ย 6,000 ค่ารักษา 100,000 กับเบี้ย 7,748 ที่ได้ค่ารักษา 150,000

  

 =====================
สอบถามเบี้ยอายุเฉพาะคุณได้ที่ ณภัชชา พงศ์วัฒนกิจกุล ตัวแทนประกันชีวิตตำแหน่งผู้จัดการ คุณวุฒิ MDRT
ให้วางแผนดอทคอมดูแลเรื่องประกันให้คุณสิคะ เรามีบริการหลังการขายตลอดอายุสัญญาค่ะ

ฟรี…บริการออกแบบประกันของคุณความความต้องการ เพียงแจ้งชื่อ อายุ เพศ แบบประกัน สามารถกำหนดเบี้ยที่จะจ่ายและเงินที่จะรับแต่ละปี ส่งมาที่
แอดไลน์ : 0849290088 หรือคลิก https://line.me/ti/p/S4ZgdTCQoS

 

ประกันอุบัติเหตุ

 
สอบถาม เช็คเบี้ย หรือปรึกษาการวางแผนประกัน
ณภัชชา พงศ์วัฒนกิจกุล, CFP®, MDRT2021-2023
Tel&Line : 0849290088 หรือคลิกที่นี่ https://line.me/ti/p/S4ZgdTCQoS


ตัวแทนประกันชีวิต ตำแหน่งผู้จัดการขาย AAA เมืองไทยประกันชีวิต
นักวางแผนการเงิน คุณวุฒิ CFP (Certified Financial Planner)
ผู้วางแผนการลงทุน (IP License) และ ผู้แนะนำการลงทุน (IC License)

Facebook: วางแผนดอทคอม
Tiktok : www.tiktok.com/@wangpaan.com
Youtube : @wangpaan

อย่าลืมกด Like, Follow และ Subscribe จะได้ไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากพี่แผนนะครับ...

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้