รวมโปรบัตรเครดิต ทุกค่าย ทุกธนาคาร สำหรับเบี้ยประกันกรมธรรม์ใหม่หรือเบี้ยต่ออายุ

7230 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โปรบัตรเครดิต

มัดรวมโปรโมชั่นบัตรเครดิต

เมื่อทำประกันผ่านเว็บวางแผนดอทคอม และต้องการชำระเบี้ยด้วยบัตรเครดิต ทางเราจะตรวจสอบโปรโมชั่นที่สามารถใช้กับแบบประกันนั้นๆ

 มีทั้งโปรโมชั่น ผ่อน 0% 3 เดือน, 6 เดือน และ/หรือ แลกคะแนนรับเงินคืน

 สำหรับบัตรเครดิตกสิกร/ กรุงศรี/ ยูโอบี/ KTC/ ttb/ ออมสิน/ CardX SCB/ First Choice
 

โปรบัตรเครดิต


รายละเอียดโปรโมชั่นแต่ละบัตร
สแกน QR code ได้เลยค่ะ

โปรบัตรเครดิต


รายละเอียดโปรผ่อน 0% 

1. โปรโมชั่นผ่อน 0% 3 เดือน ยอดชำระเบี้ยประกันภัยรวมตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป/กรมธรรม์/เซลล์สลิป บัตรเครดิตกสิกรไทย บัตรเครดิตเครือกรุงศรีคอนชมเมอร์ 

2. โปรโมชั่นผ่อน 0% 6 เดือน ยอดชำระเบี้ยประกันภัยรวมตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป/กรมธรรม์/เซลล์สลิป บัตรเครดิตกสิกรไทย บัตรเครดิตเครือกรุงศรีคอนชมเมอร์ 

เงื่อนไขการผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต 0%
1. แบบประกัน : ต้องเป็นแบบที่มีระยะเวลาชำระเบี้ยประกันตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป และคุ้มครองตั้งเต่ 10 ปีขึ้นไป สำหรับการชำระเบี้ยปีแรก โหมดรายปีเท่านั้น
2. ต้องแนบสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ หรือ โรคร้ายแรง
- ยกเวันเบี้ยของ WP (ยกเว้นการชำระเบี้ยของผู้เอาประกันภัย), PB (ยกเว้นการชำระเบี้ยของผู้ชำระเบี้ย),TPD (ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร)
3. จำนวนเบี้ยประทันภัยทั้งกรมธรรม์ (ต่อกรมธรรม์/เซลล์สลิป) ไม่สามารถรวมหลายกรมธรรม์ได้
3.1 ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป รับโปรผ่อน 0% 3 เดือน ผ่านบัตรเครดิตกสิกรและเครือกรุงศรีทุกประเภท!
3.2 ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป รับโปรผ่อน 0% 6 เดือน ผ่านบัตรเครดิตกสิกรและเครือกรุงศรีทุกประเภท!
4. กรณีแบบประกันบำนาญ ไม่ต้องแนบสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ หรือ โรคร้ายแรง
4.1 เบี้ย 10,000 บาท รับโปรผ่อน 0% 3 เดือน
4.2 เบี้ย 10,000 บาท รับโปรผ่อน 0% 6 เดือน
***แบบประกันบำนาญที่เข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ ได้แก่ 
- เมืองไทย 8505 (บำนาญลดหย่อนได้)
- เมืองไทย 9960 (บำนาญลดหย่อนได้)
- เมืองไทย 8555 จี20 (บำนาญลดหย่อนได้)
- เมืองไทย 8560 จี15  (บำนาญลดหย่อนได้)
- เมืองไทย 9555 (บำนาญลดหย่อนได้)


Q&A
Q
: เบี้ยประกันต่อกรมธรรม์ที่ใช้โปรผ่อนได้ นับรวมเบี้ยของสัญญาเพิ่มเติม เช่น สุขภาพ หรือโรคร้ายแรง ในกรมธรรม์นั้นหรือไม่

A : นับรวมเบี้ยประกันภัยทั้งสัญญาหลัก คือประกันชีวิต และสัญญาเพิ่มเติม สุขภาพหรือโรคร้ายแรง

Q : แบบประกันอะไรบ้างที่เข้าร่วมโปรโมชั่นผ่อนชำระเบี้ย 0% 3 เดือน
A : แบบประกันทุกแบบที่สามารถชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิตได้ ซึ่งส่วนใหญ่คือแบบที่จ่ายเบี้ยตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป เช่น 99/7   15/6   99/20 เป็นต้น (ยกเว้นแบบประกันชีวิตควบการลงทุน Unit-linked รับโปรไม่ได้) โดยมียอดเบี้ยตั้งแต่ 10,000
**สำหรับการชำระเบี้ยประกันภัยปีแรกและชำระแบบรายปี ต้องแนบสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพหรือโรคร้ายแรงด้วย​​ (แบบประกันบำนาญที่สามารถชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิตได้ ไม่ต้องทำประกันสุขภาพหรือโรคร้ายแรงพ่วงมาด้วย)

Q : แบบประกันอะไรบ้างที่เข้าร่วมโปรโมชันผ่อนชำระเบี้ยประกันภัย 0% 6
เดือน
A : แบบประกันภัยทุกแบบที่สามารถชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิตได้ (ยกเว้นแบบประกันชีวิตควบการลงทุน Unit-linked) โดยมียอดเบี้ยตั้งแต่ 30,000
- สำหรับการชำระเบี้ยประกันภัยปีแรกและชำระแบบรายปี ต้องทำพร้อมแบบสุขภาพหรือโรคร้ายแรงด้วย)
- แบบประกันบำนาญที่สามารถชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิตได้ ไม่จำเป็นต้องแนบสุขภาพหรือโรคร้ายแรง

Q : แบบประกันภัยใดบ้างที่เข้าร่วมโปรโมชั่นเครดิตเงินคืน
A : แบบประกันภัยทุกแบบที่สามารถชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิตได้ (ยกเว้นแบบประกันชีวิตควบการลงทุน Unit-linked)

Q : แบบประกันอะไรบ้างที่เข้าร่วมโปรโมชั่นแลกคะแนนรับเงินคืน
A : แบบประกันภัยทุกแบบที่สามารถชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิตได้

Q : กรณีผู้เอาประกันภัยกับเจ้าของบัตรเครดิต ไม่ใช่ชื่อเดียวกัน รับโปรได้หรือไม่ ต้องมีเอกสารประกอบใดเพิ่มเติมหรือไม่
A : ใช้รูดได้ แต่ต้องแนบหนังสือยินยอมชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิต สำหรับการชำระเบี้ยประกันภัยเพียงครั้งเดียว

Q : หากชำระเบี้ยประกันแบบรายเดือน ยอดต่อเดือนถึง 10,000 บาท สามารถรับโปรโมชันบัตรได้หรือไม่
A : แบบรายเดือน, ราย 3 เดือน หรือ ราย 6 เดือน ไม่สามารถรับโปรโมชั่นได้ 

Q : การใช้โปรโมชันบัตรเครดิตต้องมีเบี้ยประกันภัยขั้นต่ำหรือไม่
A : สำหรับโปรโมชันผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัย 0% 3 เดือนและ 6 เดือน ต้องมีขั้นต่ำเบี้ยประกัน โดยมีรายละเอียดการชำระเบี้ยประกันภัยปีแรกและชำระแบบรายปี ดังนี้
1.1 สำหรับผ่อนชำระ 3 เดือน ยอดชำระเบี้ยประกันภัยรวมตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป/กรมธรรม์/เซลล์สลิป
1.2 สำหรับผ่อนชำระ 6 เดือน ยอดชำระเบี้ยประกันภัยรวมตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป/กรมธรรม์/เซลล์สลิป

หมายเหตุ
ㆍแบบประกันภัยทุกแบบที่สามารถชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิตได้
ยกเว้นแบบประกันชีวิตควบการลงทุน Unit-linked
ㆍแนบสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพหรือโรคร้ายแรงแบบใดก็ได้
*ถ้าเป็นแบบประกันบำนาญที่สามารถชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิตได้ ไม่
จำเป็นต้องแนบสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ หรือโรคร้ายแรงก็สามารถรับโปรผ่อนได้ตามปกติ

===================
สอบถามเบี้ยอายุเฉพาะคุณได้ที่ ณภัชชา พงศ์วัฒนกิจกุล ตัวแทนประกันชีวิตตำแหน่งผู้จัดการ คุณวุฒิ MDRT
ให้วางแผนดอทคอมดูแลเรื่องประกันให้คุณสิคะ เรามีบริการหลังการขายตลอดอายุสัญญาค่ะ

ฟรี…บริการออกแบบประกันของคุณความความต้องการ เพียงแจ้งชื่อ อายุ เพศ แบบประกัน สามารถกำหนดเบี้ยที่จะจ่ายและเงินที่จะรับแต่ละปี ส่งมาที่
แอดไลน์ : 0849290088 หรือคลิก https://line.me/ti/p/S4ZgdTCQoS

โปรบัตรเครดิต

 สอบถาม เช็คเบี้ย หรือปรึกษาการวางแผนประกัน
ณภัชชา พงศ์วัฒนกิจกุล, CFP®, MDRT2021-2023
Tel&Line : 0849290088 หรือคลิกที่นี่ https://line.me/ti/p/S4ZgdTCQoS

ตัวแทนประกันชีวิต ตำแหน่งผู้จัดการขาย AAA เมืองไทยประกันชีวิต เลขที่ใบอนุญาต 5401078254
นักวางแผนการเงิน คุณวุฒิ CFP (Certified Financial Planner) เลขที่ CFPTH190000029
ผู้วางแผนการลงทุน IP License และ ผู้แนะนำการลงทุน IC License เลขที่ 086641

Facebook คลิก : วางแผนดอทคอม
Tiktok คลิก : www.tiktok.com/@wangpaan.com
Youtube คลิก : @wangpaan

อย่าลืมกด Like, Follow และ Subscribe จะได้ไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากพี่แผนนะครับ... 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้