อธิบายตารางความคุ้มครองประกันสุขภาพเหมาจ่ายยอดนิยม อีลิท เฮลท์ พลัส ให้เข้าใจง่ายๆ

884 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพมาตรฐานใหม่ New Health Standard

  ปัจจุบันประกันสุขภาพได้มีการปรับให้มีรูปแบบตารางความคุ้มครองเป็นแบบฟอร์มเดียวกัน ทำให้ผู้ทำประกันง่ายแก่การทำความเข้าใจและเปรียบเทียบในหลายๆ แบบประกัน
  แต่หลายๆ คนเมื่อดูตารางความคุ้มครองที่มี 13 หมวด และอาจมีการขยายความคุ้มครองเพิ่มเติมแนบท้ายอีก ทำให้ยากแก่การเข้าใจ
  วางแผนดอทคอมจึงขออธิบายทีละหมวด ทีละหัวข้อให้เข้าใจ โดยยกแบบประกันสุขภาพเหมาจ่ายยอดนิยม อีลิท เฮลท์ พลัส มาเป็นตัวอย่าง

 

ตารางความคุ้มครองอีลิท เฮลท์ พลัส แบ่งเป็น 3 ส่วน

ส่วนที่ 1 
หมวดที่ 1 ถึงหมวดที่ 4 เป็นกรณีนอนแอดมิท รพ.

ส่วนที่ 2
หมวดที่ 5 ถึงหมวดที่ 13 เป็นกรณีไม่นอนแอดมิท รพ.

ส่วนที่ 3
ผลประโยชน์ส่วนขยายเพิ่มเติมของอีลิท เฮลท์ พลัส ซึ่งประกันสุขภาพปกติอื่นมักไม่มี

 
ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ

 

อธิบายตารางความคุ้มครองอีลิท เฮลท์ พลัส แบบเข้าใจง่ายๆ

หมวดที่ 1 ค่าห้อง
 ทุกครั้งที่แอดมิท เลือกได้ว่าต้องการค่าห้อง 10,000
หรือห้องเดี่ยวมาตรฐาน (ห้องที่นอนคนเดียว ราคาเริ่มต้นของ รพ.นั้นๆ) ใช้ได้ทุก รพ. ในประเทศไทย

 กรณีนอนต่างประเทศ จะได้ค่าห้อง 10,000 (ซึ่ง ตปท. ใช้ได้เมื่อเดินทางออกจากไทยไม่เกิน 90 วัน จะคุ้มครองทั่วโลกในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยแบบฉุกเฉินวิกฤตที่หากไม่รักษาอาจถึงแก่ชีวิตหรือพิการได้)

 ห้องผู้ป่วยวิกฤต จ่ายตามจริง เท่าไหร่ก็ได้อยู่ในวงเงิน 20 ล้านต่อปี ซึ่งห้องผู้ป่วยวิกฤต เช่น ICU / CCU / NICU / RCU / และอื่นๆ (ของเราจึงให้เคลมได้กว้างกว่าแบบประกันสุขภาพที่ระบุแค่คำว่าห้อง ICU ค่ะ)

 ห้องปกติและห้องผู้ป่วยวิกฤต รวมกันต่อปีใช้ได้ 365 วัน

 

หมวดที่ 2
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ขณะแอดมิท เท่าไหร่ก็ได้ ใน 20 ล้านต่อปี
- สิ่งที่เคลมไม่ได้คือของที่เอากลับมาใช้ที่บ้านได้ เช่น walker /ถ้วยยา/ Hot pad/ Cool pad
- ยากลับบ้าน จำนวนวันที่กินยาคือ ไม่เกิน 30 วัน ในราคาไม่เกิน 100,000 บาทต่อการแอดมิทหนึ่งครั้ง

 

หมวดที่ 3
ค่าแพทย์ ใช้ได้ปีละ 365 วัน ในวงเงิน 20 ล้านต่อปี


หมวดที่ 4
ค่าแพทย์ผ่าตัด ค่าผ่าตัด และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการผ่าตัด ในวงเงิน 20 ล้านต่อปี (โดยเปลี่ยนอวัยวะได้ 1 ครั้ง)ตั้งแต่หมวดที่ 5 เป็นแบบไม่ต้องนอน รพ นะคะ


หมวดที่ 5 
การตัด/ เจาะ / ส่องกล้อง แบบผ่าตัดใหญ่ที่เข้าห้องผ่าตัดแต่ไม่ต้องนอนค้างคืน เคลมได้เหมือนนอน รพ 1 คืน และสามารถเคลมข้อ 6.2 (ที่เป็นการ follow up แบบผู้ป่วยนอกหลังแอดมิท) ต่อได้ด้วย

- เช่น ส่องกล้องกระเพาะ ไปเช้าเย็นกลับ พบเชื้อในกระเพาะให้ยากลับไปกิน ค่าส่องกล้องนี้เคลมได้
- รออีก14 วันมาตรวจ follow แบบผู้ป่วยนอก ก็เคลมข้อ 6.2 ต่อได้
- รูปด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างการผ่าตัดใหญ่ไม่นอน รพ. ที่เคลมได้ (ความจริง ได้มากกว่านี้ ในรูปเป็นแค่ตัวอย่าง)


หมวดที่ 6
6.1 ก่อนแอดมิท 30 วันและหลังแอดมิท 30 วัน ถ้ามีการตรวจอะไร เช่น X ray ตรวจเลือดแบบผู้ป่วยนอก ให้เอาค่าตรวจนั้นมาเคลมได้ใน 20 ล้าน
6.2 หลังแอดมิท หมอให้ติดตามอาการ ตรวจต่อแบบผู้ป่วยนอกได้ใน 30 วัน วงเงินใน 20 ล้าน โดยจะ follow กี่ครั้งก็ได้

หมวดที่ 7
อุบัติเหตุผู้ป่วยนอก ใช้ได้ใน 24 ชม เช่น ตกบันไดไป รพ. เข้าเฝือก รับยากลับบ้าน ค่าเข้าเฝือกและค่ายา เคลมได้ใน 20 ล้าน แต่การเคลมนี้จะใช้ได้ 24 ชม. คือเคลมได้ในวันแรกที่ไป รพ.  
- หลังจากนั้นถ้ามาตัดเฝือก จะใช้ในอีลิทนี้ไม่ได้ (แต่ถ้าเรามีการทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลแผนที่มีค่ารักษา 15,000 บาทต่อการเกิดอุบัติเหตุ 1 ครั้ง นำมาเคลมค่าตัดเฝือกหรือ follow ได้ค่ะ)


หมวดที่ 8
ถ้าออกจาก รพ แล้ว แต่ยังต้องทำฟื้นฟูร่างกายต่างๆ สามารถมาทำไม่จำกัดจำนวนครั้ง จำนวนวัน วงเงิน 20 ล้าน ส่ิงที่ทำได้ เช่น กายภาพบำบัด วจีบำบัด ธาราบำบัด หรือทำหัตถการอื่นๆ การใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ ช่วย


หมวดที่ 9
ล้างไต ฟอกไต ไม่ต้องนอน รพ. ไม่ต้องมีการแอดมิทก่อนหน้า ก็สามารถเคลมได้เลย แบบผู้ป่วยนอกธรรมดา ไม่จำกัดจำนวนครั้ง นับในวงเงิน 2 0 ล้าน


หมวดที่ 10 และหมวดที่ 11
รักษามะเร็ง ไม่ว่าจะระยะไหน ขอแค่แพทย์สั่ง ทั้งวิธี เคมีบำบัด หรือคีโม รังสีรักษาหรือฉายแสง รวมทั้งรับยาทาร์เก็ตหรือยามุ่งเป้า Targeted therapy รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์ ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ทันสมัยก็เคลมได้ใน 20 ล้าน ใช้ได้ทั้งแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ไม่จำกัดจำนวนครั้ง


หมวดที่ 12
กรณีป่วยหนักไม่สามารถไป รพ. ด้วยตนเองหรือจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิตระหว่างเดินทาง เคลมค่ารถพยาบาลฉุกเฉินได้ตามจริง


หมวดที่ 13
การผ่าตัดเล็กเคลมได้ใน 20 ล้าน ไม่ต้องนอน รพ. เป็นการผ่าตัดชั้นใต้ผิวหนังโดยมีการใช้ยาชา เช่นเจาะไซนัสที่ผิวผนังจมูก เคลมได้โดยไม่ต้องวางยาสลบข้อต่อไปนี้เป็นผลประโยชน์ส่วนขยายของอีลิท เฮลท์ พลัส

1. ค่าแพทย์เฉพาะทางเมื่อแอดมิท จ่ายตามจริง
2. ฉุกเฉิน
- อุบัติเหตุ เช่นรถชนฟันหัก จะรักษาทันตกรรมจากแผลบาดเจ็บเคลมได้ (ค่าทำฟันปกติเคลมไม่ได้)
- ค่าบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์หรือ SOS ตามรูปด้านล่าง
3. ภาพวินิจฉัยขั้นสูง คือ MRI / CT scan / PET scan /GAIN scan ไม่ต้องนอน รพ เคลมได้ใน 20 ล้าน เช่นหกล้มหัวฟาดพื้น เกรงเลือดคั่งในสมอง ทำ CT scan ได้เลยไม่ต้องแอดมิท
 

ประกันสุขภาพ

  

ประกันสุขภาพกรมธรรม์ประกันชีวิตแนบอีลิทเฮลท์พลัส

 เนื่องจากอีลิท เฮลท์ พลัส เป็นประกันสุขภาพสัญญาเพิ่มเติมต้องทำคู่กับประกันชีวิต และถ้าต้องการชีวิตน้อยสุด มีให้เลือก 2 แบบค่ะ

1 . แบบ 99/20 จ่าย 20 ปี
คุ้มครองน้อยสุด 200,000
อายุ 99 รับเงินคืน 200,000

2. แบบ 99/99 จ่ายถึงอายุ 99
คุ้มครองน้อยสุด 50,000
อายุ 99 รับเงินคืน 50,000

ตัวอย่างเบี้ยรวมทั้งกรมธรรม์

แบบที่ 1

- ประกันชีวิต 99/20 จ่าย 20 ปี
คุ้มครองน้อยสุด 200,000
อายุ 99 รับเงินคืน 200,000
(บังคับเป็นแพคเกจที่แนบอุบัติเหตุที่มีค่ารักษาจากอุบัติเหตุ 15000)
- อีลิท เฮลท์พลัส แผน 20 ล้าน เบี้ยปรับตามอายุ

ชาย เกิด 2533 อายุ 33 เบี้ยรวม 34,309 ต่อปี


แบบที่ 2

- ประกันชีวิต 99/99 จ่ายถึงอายุ 99
คุ้มครองน้อยสุด 50,000
อายุ 99 รับเงินคืน 50,000
(บังคับเป็นแพคเกจที่แนบอุบัติเหตุที่มีค่ารักษาจากอุบัติเหตุ 15000)
- อีลิท เฮลท์พลัส แผน 20 ล้าน เบี้ยปรับตามอายุ

ชาย เกิด 2533 อายุ 33 เบี้ยรวม 30,432 ต่อปี

 

ประกันสุขภาพ

 

 

ประกันสุขภาพ

 

สิทธิพิเศษ
เฉพาะลูกค้าที่ทำประกันผ่านทีมงานเว็บวางแผนดอทคอม ซึ่งเป็นตัวแทนที่มีคุณวุฒิ MDRT และ GAMA จะได้รับโปรโมชั่นจาก รพ.ต่างๆ คลิกดูรายละเอียดที่นี่
https://www.wangpaan.com/content/14030/mdrt-health

===================

สอบถาม เช็คเบี้ย หรือปรึกษาการวางแผนประกัน
ณภัชชา พงศ์วัฒนกิจกุล, CFP®, MDRT2021-2023
Tel&Line : 0849290088 หรือคลิกที่นี่ https://line.me/ti/p/S4ZgdTCQoS


ตัวแทนประกันชีวิต ตำแหน่งผู้จัดการขาย AAA เมืองไทยประกันชีวิต เลขที่ใบอนุญาต 5401078254
นักวางแผนการเงิน คุณวุฒิ CFP (Certified Financial Planner) เลขที่ CFPTH190000029
ผู้วางแผนการลงทุน IP License และ ผู้แนะนำการลงทุน IC License เลขที่ 086641

Facebook คลิก : วางแผนดอทคอม
Tiktok คลิกwww.tiktok.com/@wangpaan.com
 

อย่าลืมกด Like, Follow และ Subscribe จะได้ไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากพี่แผนนะครับ...    

ประกันสุขภาพ

 
สอบถามเบี้ยอายุเฉพาะคุณได้ที่ ณภัชชา พงศ์วัฒนกิจกุล ตัวแทนประกันชีวิตตำแหน่งผู้จัดการ คุณวุฒิ MDRT
ให้วางแผนดอทคอมดูแลเรื่องประกันให้คุณสิคะ เรามีบริการหลังการขายตลอดอายุสัญญาค่ะ

ฟรี…บริการออกแบบประกันของคุณความความต้องการ เพียงแจ้งชื่อ อายุ เพศ แบบประกัน สามารถกำหนดเบี้ยที่จะจ่ายและเงินที่จะรับแต่ละปี ส่งมาที่
แอดไลน์ : 0849290088 หรือคลิก https://line.me/ti/p/S4ZgdTCQoS

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้