ประกันสุขภาพเด็ก แรกเกิดถึงอายุ 5 ขวบ เบี้ยคงที่ จ่ายเพียง 8 ปี

839 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันสุขภาพเด็ก

ประกันสุขภาพเด็กจ่ายเบี้ยสั้น

คุณพ่อคุณแม่ที่อยากสร้างกองทุนสุขภาพให้ลูก โดยจ่ายเบี้ยระยะสั้นๆ แล้วให้ลูกได้มีประกันสุขภาพครอบคลุมไปตลอดสัญญา ขอแนะนำประกันสุขภาพที่ทำคู่กับประกันชีวิตควบการลงทุนที่มีความยืดหยุ่น และเลือกจำนวนปีจำนวนเบี้ยในการชำระได้ 
 ประกันสุขภาพ ดีคิดส์ พลัส
 ประกันสุขภาพ แยกค่าใช้จ่าย

 

ประกันสุขภาพ ดีคิดส์ พลัส
- วงเงิน 1 ล้าน (จ่ายเองส่วนแรก 20,000)
- วงเงิน 5 ล้าน (จ่ายเองส่วนแรก 30,000)

ในที่นี้ คุณแม่เลือกแบบวงเงิน 1 ล้านเนื่องจากต้องการให้เป็นการจ่ายเองส่วนแรกน้อยกว่าคือ 20,000

 คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่าย สูงถึง 1,000,000 บาทต่อการรักษาตัวหนึ่งครั้ง (ถ้าโรคเดียวกัน เข้า รพ.ห่างกันไม่ถึง 90 วันถือว่าอยู่ในวงเงินเดิม)
 จ่ายเองส่วนแรก 20,000 ซึ่งในส่วนนี้จะใช้ประกันแบบแยกค่าใช้จ่ายที่ทางเราจะทำเสริมและอธิบายด้านล่างถัดจากนี้
 คุ้มครองตั้งแต่ก่อนแอดมิท จนถึงออกจาก รพ. ก็ยังคุ้มครองต่อเนื่องทั้งค่าตรวจวินิจฉัยก่อนและหลังแอดมิท 30 วัน, ทั้งค่า follow up อาการ ค่ายาค่าหมอ, ทั้งการรักษาฟื้นฟูสภาพหลังออกจาก รพ.ที่ไม่จำกัดจำนวนวัน ให้คุณทำกายภาพจนกว่าจะหายเป็นปกติ
 ค่าห้องเป็นแบบห้องเดี่ยวมาตรฐาน นอนคนเดียว รพ.ไหนก็ได้ในประเทศไทย ราคาเท่าไหร่ก็เคลมได้
 กรณีอุบัติเหตุสามารถรักษาได้ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก โดยแบบผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุคุ้มครองภายใน 24 ชม.นับจากเกิดเหตุ
 ผ่าตัดใหญ่แบบไม่นอน รพ. เคลมได้ เช่น การส่องกล้องกระเพาะ เจาะชิ้นเนื้อเพื่อตรวจวินิจฉัย ส่องกล้องลำไส้ใหญ่ ส่องกล้องผ่าตัด
 การผ่าตัดเล็กซึ่งเป็นการผ่าตัดระดับชั้นในผิวหนังและมีการใช้ยาชาเฉพาะที่ สามารถเคลมได้โดยไม่ต้องนอน รพ. และไม่ต้องดูว่าอยู่ รพ. ถึง 6 ชม.หรือไม่
 คุ้มครองการรักษาครอบคลุม ทั้งโรคมะเร็ง โรคไต โรคร้ายแรง โรคไม่ร้ายแรง โรคทั่วไป โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ และอุบัติเหตุเล็กใหญ่ไม่ว่าจะรถเฉี่ยวชน หมากัด แมวข่วน ตกบันได
 ไม่ต้องกลัวค่าห้องเพิ่มในอนาคต เพราะเราให้เคลมค่าห้องเพิ่มได้เท่าค่าห้องที่เพิ่มขึ้นในอนาคต เหมาจ่ายตามจริง ห้องเดี่ยวมาตรฐานของโรงพยาบาล ไม่ต้องกลัวมีส่วนต่างค่าห้อง
 เหมาจ่ายตามจริง ค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยใน ค่าแพทย์ตรวจรักษาค่าแพทย์ผ่าตัด ค่าพยาบาล ค่าผ่าตัด ค่าอุปกรณ์ผ่าตัดและหัตถการ ค่าผ่าตัดใหญ่แบบไม่ต้องนอนโรงพยาบาล เช่น ส่องกล้องกระเพาะ, ส่องกล้องลำไส้, เจาะชิ้นเนื้อไปตรวจวินิจฉัย ฯลฯ ค่าตรวจวินิจฉัยก่อนและหลังเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (ก่อนแอดมิท 30วัน และ หลังแอดมิท 30 วัน) ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกต่อเนื่องจากการนอนโรงพยาบาล (30 วัน)
 เหมาจ่ายตามจริง ค่ารถพยาบาลฉุกเฉินตามความจำเป็นทางการแพทย์
 ค่ายากลับบ้านทานได้ 7 วันวงเงินค่ายา 20,000 บาทต่อครั้ง หลังออกจาก รพ. กลับมา follow up ได้ใน 30 วันจะคุ้มครองค่าแพทย์และค่ายาตามแพทย์สั่งไม่มีกำหนดจำนวนวันที่ทานยาโดยได้วงเงินตามจริง


  อ่านคำอธิบาย ดีคิดส์ พลัส เข้าใจง่ายๆ ได้ที่นี่ https://www.wangpaan.com/content/8956/d-kids-plus 

ประกันสุขภาพเด็ก

ติดต่อสอบถาม เช็คเบี้ย หรือต้องการให้ออกแบบประกันเฉพาะคุณติดต่อ https://line.me/ti/p/S4ZgdTCQoS 


  พบคำถามยอดฮิต D Health Plus ซึ่งเป็น D Kids Plus สำหรับเด็กอายุ 11 ขวบขึ้นไป อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ https://www.wangpaan.com/content/8703/d-health-question-answer 

วิธีดูตารางความคุ้มครอง ดี คิดส์ พลัส
- ส่วนแรก ข้อ 1 ถึง ข้อ 4.5 เป็นความคุ้มครองแบบนอนแอดมิทใน รพ.
- ส่วนที่ 2 ข้อ 5 ถึง ข้อ 13 คือความคุ้มครองแบบที่ไม่นอน รพ. 
ประกันสุขภาพเด็ก

ประกันสุขภาพเด็ก

 

เคสตัวอย่าง Unit-Linked แบบ mDesign  

 เป็นเด็กชายอายุ 1 ขวบ ที่คุณแม่เลือกชำระเบี้ยสั้นๆ เพียง 8 ปี (ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 9 เป็นต้นไปถึงอายุ 89 ไม่ต้องชำระเบี้ยอีก)
 เบี้ยคงที่ปีละ 150,000 รวมทั้งสัญญาเบี้ย 1,200,000
 ทำควบกับประกันสุขภาพ 2 แบบในเล่มเดียวกันคือ
1. ดีคิดส์ พลัส
ค่าห้องเป็นห้องเดี่ยวมาตรฐานเท่าไหร่ก็ได้ วงเงิน 1 ล้านต่อครั้ง จ่ายเองส่วนแรก 20,000
2. แบบแยกค่าใช้จ่าย แผนค่าห้อง 1000 (ความคุ้มครองตามตารางด้านล่าง) แบบแยกค่าใช้จ่ายนี้สามารถนำมาเคลมในส่วนที่ต้องจ่ายเองส่วนแรกของดีคิดส์พลัสได้
ด้วยเบี้ยที่ชำระรวม 1,200,000 บาทนี้ และผลตอบแทนในการลงทุนคาดการณ์ที่ 5% จะทำให้ได้ความคุ้มครองจากประกันสุขภาพทั้ง 2 แบบนี้คือ
- ดีคิดส์ พลัส ได้ตั้งแต่อายุ 1 ขวบถึงอายุ 89 ปี
- และแบบแยกค่าใช้จ่าย ได้ความคุ้มครองตั้งแต่ 1 ขวบถึงอายุ 81 ปี

 

ประกันสุขภาพเด็ก

หมายเหตุ ผลตอบแทนคาดหวังเฉลี่ย 5%

================= 

  ฟรี…บริการออกแบบประกันของคุณความความต้องการ เพียงแจ้งชื่อ อายุ เพศ แบบประกัน สามารถกำหนดเบี้ยที่จะจ่ายและเงินที่จะรับแต่ละปี 

 ประกันสุขภาพเด็ก

สอบถาม เช็คเบี้ย หรือปรึกษาการวางแผนประกัน
ณภัชชา พงศ์วัฒนกิจกุล, CFP®, MDRT2021-2023
Tel&Line : 0849290088 หรือคลิกที่นี่ https://line.me/ti/p/S4ZgdTCQoS  

ตัวแทนประกันชีวิต ตำแหน่งผู้จัดการขาย AAA เมืองไทยประกันชีวิต เลขที่ใบอนุญาต 5401078254
นักวางแผนการเงิน คุณวุฒิ CFP (Certified Financial Planner) เลขที่ CFPTH190000029
ผู้วางแผนการลงทุน IP License และ ผู้แนะนำการลงทุน IC License เลขที่ 086641
Facebook คลิก : วางแผนดอทคอม
Tiktok คลิก : www.tiktok.com/@wangpaan.com  

อย่าลืมกด Like, Follow และ Subscribe จะได้ไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากพี่แผนนะครับ... 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้