คำถามยอดฮิต ประกันสุขภาพ ดีเฮลท์ พร้อมคำอธิบายแบบง่ายๆ

9578 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันสุขภาพ

จากประสบการณ์ที่ได้พบและพูดคุยกับลูกค้าจำนวนมากที่เน้นประกันสุขภาพ จึงขอรวบรวมคำถามที่ถูกถามบ่อยที่สุด พร้อมคำตอบที่อธิบายแบบเข้าใจง่ายๆ ของประกันสุขภาพยอดนิยมตัวใหม่จากเมืองไทยประกันชีวิต "ดี เฮลท์ (D Health)" คุ้มครองอย่างไร เหมาจ่ายคิดยังไง รวมทั้งค่าห้องเดี่ยวมาตรฐานเท่าไหร่ก็ได้จริงหรือไม่ ทุกคำถาม ควรรู้คำตอบก่อนเข้านอนโรงพยาบาล
----------

ประกันสุขภาพ

คำถาม - D Health มีผลประโยชน์ความคุ้มครองอะไรบ้าง

คำตอบ - ความคุ้มครองของ D Health
--> ค่ารักษาพยาบาลเมื่อเป็นผู้ป่วยใน (IPD) เท่านั้น
--> ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลประจำวัน ไม่เกินค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน (คือห้องที่อยู่คนเดียว ที่ราคาต่ำสุดของโรงพยาบาลในคืนที่เราต้องแอดมิท) สูงสุดไม่เกิน 180 วัน ต่อการเข้า รพ. หนึ่งครั้ง
--> ค่าห้องผู้ป่วยหนักหรือ ICU สูงสุดไม่เกิน 60 วันต่อการเข้า รพ. หนึ่งครั้ง
--> ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ (รวมค่ายากลับบ้านไม่เกิน 7 วัน และไม่เกิน 20,000 บาท) ต่อการเข้า รพ. หนึ่งครั้ง
*** ทั้งหมดนี้ คิดแบบเหมาจ่ายคือรวมค่าใช้จ่ายต่างๆ จ่ายตามจริงในวงเงินที่ซื้อ แผน 1 ล้าน หรือ แผน 5 ล้าน ***
*** โดย D Health มีแผนคุ้มครองให้เลือก 7 แบบ ทั้งที่ไม่มีความรับผิดส่วนแรก และแบบที่มีความรับผิดส่วนแรก (Deductible) ซึ่งหมายถึง จ่ายเองส่วนแรกตามจำนวนเงินที่เลือกไว้ ***
----------

ประกันสุขภาพ

 

คำถาม - หากเกิดอุบัติเหตุ และไปรักษาแบบผู้ป่วยนอก  D Health คุ้มครองหรือไม่

คำตอบ
1. กรณีอุบัติเหตุ ถ้าต้องนอน รพ. จะคุ้มครองแบบผู้ป่วยใน (IPD) และใช้บริการ Fax Claim คือ รพ. ส่งเคลมไปที่บริษัทประกันเลย ผู้ป่วยไม่ต้องสำรองจ่าย
2. ถ้าไม่นอน รพ.  D Health จะไม่คุ้มครองการรักษาอุบัติเหตุแบบผู้ป่วยนอก เนื่องจาก D Health ไม่คุ้มครองผู้ป่วยนอก (OPD)
----------ประกันสุขภาพ
คำถาม - ในกรณีที่ห้องเดี่ยวมาตรฐานของ รพ. เต็ม ทำให้ต้องเข้าพักรักษาห้องประเภทอื่นที่ราคาสูงกว่า  D Health เคลมค่าห้องได้หรือไม่

คำตอบ - สามารถเบิกได้ในค่าห้องที่มีราคาสูงกว่าค่าห้องเดี่ยวมาตรฐานได้ โดยจ่ายตามจริง โดยต้องให้ รพ. ทำเอกสารรับรองว่าห้องพักประเภทห้องเดี่ยวที่ราคาถูกสุดของ รพ. เต็มในคืนที่เราเข้าแอดมิท โดยให้ รพ.แนบเอกสารรับรองนี้ไปพร้อมกับการส่งเคลมเข้ามายังบริษัท
----------

ประกันสุขภาพ

คำถาม - หากวันที่เข้าพักรักษา ห้องเดี่ยวมาตรฐานของ รพ. เต็ม จึงทำให้ต้องเข้ารักษาด้วยห้องประเภทอื่น หากผ่านไป 1-2 วัน ห้องพักเดี่ยวมาตรฐานว่างแล้ว ต้องย้ายกลับมาอยู่ห้องมาตรฐานหรือไม่

คำตอบ - ระหว่างที่แอดมิทรักษาตัวอยู่นั้น ห้องเดี่ยวมาตรฐานว่าง แพทย์จะพิจารณาตามอาการของผู้ป่วยว่าสามารถเคลื่อนย้ายได้หรือไม่ ถ้าสามารถเคลื่อนย้ายได้ ก็ต้องย้ายไปยังห้องเดี่ยวมาตรฐาน (Standard Single Room) ตามเงื่อนไขของ D Health
----------

ประกันสุขภาพคำถาม - กรณีที่เราต้องการเข้าพักห้องที่มีค่าใช้จ่ายมากก่าห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน D Health สามารถเคลมได้หรือไม่

คำตอบ - เคลมค่าใช้จ่ายได้ในราคาเท่ากับค่าห้องพักเดี่ยวมาตรฐานได้  โดยผู้เอาประกันต้องรับผิดชอบในส่วนที่เกินนั้นเอง
----------

ประกันสุขภาพ

คำถาม - วงเงินความคุ้มครองของ D Health 1 ล้านหรือ 5 ล้าน เป็นวงเงินต่อปีหรือต่อครั้ง

คำตอบ - เป็นความคุ้มคครองต่อการเข้านอน รพ. ครั้งใดครั้งหนึ่ง เป็นการจ่ายตามจริง แต่สูงสุดจะไม่เกินวงเงินตามที่ซื้อประกันไว้
* คำว่าการเข้า รพ. ครั้งหนึ่ง หมายถึงการเข้า รพ. ที่ห่างกันในแต่ละครั้งเกิน 90 วัน เช่น หากมีการออกจาก รพ. หลังแอดมิทครั้งแรก และเข้า รพ. อีกครั้งด้วยโรคเดิม หรือเป็นการรักษาต่อเนื่องด้วยโรคเดียวกัน
----------ประกันสุขภาพ

คำถาม - D Health คุ้มครองการรักษาในกรณี 21 หัตถการ ที่เรียกว่า Day Case หรือไม่

คำตอบ - ถ้าไม่ได้รักษาแบบค้างคืนที่ รพ. จะสามารถเคลมได้ในกรณีที่มีการผ่าตัด Day Case หรืหัตถการแบบผู้ป่วยนอก Day case เฉพาะ 21 รายการนี้ จะเคลมได้เหมือนการแอดมิท 1 คืน

ㆍ การสลายนิ่ว
ㆍ การจัดกระดูกให้เข้าที่
ㆍ การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี
ㆍ การเจาะตับ
ㆍ การผ่าตัดต้อกระจก
ㆍการเจาะไขกระดูก
ㆍ การผ่าตัดโดยการส่องกล้อง
ㆍ การเจาะช่องเยื่อหุ้มไขสันหลัง
ㆍ การตรวจโดยการส่องกล้อง
ㆍ การเจาะเยื่อหุ้มปอด
ㆍ การผ่าตัดหรือเจาะไซนัส
ㆍ การรักษาริดสีดวงทวารโดยการฉีดยาหรือผูก
ㆍ การเจาะเยื่อบุช่องท้อง
ㆍ การขูดมดลูก
ㆍ การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม
ㆍ การตัดชิ้นจากปาดมดลูก
ㆍ การตัดชิ้นเนื้อจากกระดูก
ㆍ การรักษา Bartholin's Cyst
ㆍ การตัดชิ้นเนื้อเพื่อการวินิจฉัยจากอวัยวะใดๆ
ㆍ คารรักษาโรคด้วยรังสีแกมม่า
ㆍ การตัดนิ้วมือหรือนิ้วเท้า
----------

ประกันสุขภาพ

คำถาม - D Health คุ้มครองกรณีเจ็บป่วยต่างประเทศหรือไม่ และสามารถเรียกใช้บริการ MTL Global Connect ได้หรือไม่

คำตอบ - แม้ D Health จะเป็นประกันสุขภาพที่คุ้มครองในประเทศไทยเป็นหลัก แต่จะให้ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นนอกอาณาเขตประเทศไทยได้ในกรณีที่
- ได้รับบาดเจ็บทางร่างกายจากอุบัติเหตุ
- เจ็บป่วยฉุกเฉินในต่างประเทศ (ตามคำนิยามที่ระบุในสัญญา)
- โดยวันที่เริ่มเข้ารับการรักษาที่ รพ. ในต่างประเทศ จะต้องอยู่ใน 90 วันแรกของการเดินทางออกนอกประเทศไทยในแต่ละครั้ง
*** หากเข้าเงื่อนไขข้างบนนี้  จะสามารถใช้บริการ MTL Global Connect ติดต่อแนะนำสถานพยาบาลและดูแลอำนวยความสะดวกต่างๆ ขณะอยู่ต่างประเทศ
----------

ประกันสุขภาพ

คำถาม - ในกรณีที่ซื้อ D Health ในแผนทีมีความรับผิดส่วนแรกหรือ deduct (DD) จะมีความคุ้มครองอย่างไร ค่าห้องคุ้มครองเลยหรือไม่

คำตอบ - บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ทั้งค่าห้องและค่ารักษาพยาบาลตามจำนวนที่จ่ายจริง (ตามวงเงินเหมาจ่ายที่เราซื้อ คือ 1 ล้าน หรือ 5 ล้าน) หลังจากที่มีการหักความรับผิดส่วนแรกแล้ว
***ความรับผิดส่วนแรก คือยอดที่เราต้องจ่ายเอง โดยสามารถจ่ายด้วยประกันตัวอื่นที่เรามีอยู่ก่อนแล้ว หรืออาจเป็นปรเกันกลุ่ม หรือแม้แต่จ่ายด้วยเงินสดของเราเองก็ได้ ที่เหลือบริษัทประกันจึงจะจ่ายให้ ในจำนวนเงินไม่เกินวงเงินที่ซื้อไว้***
***ค่ารับผิดส่วนแรก คิดค่าใช้จ่ายทุกอย่างรวมกันหมดเป็นก้อนเดียว รวมถึงค่าห้องด้วย***
----------ประกันสุขภาพ

คำถาม - D Health คุ้มครองการปลูกถ่ายอวัยวะหรือไม่

คำตอบ - คุ้มครอง หากเป็นการรักษาโรคที่ไม่ได้เป็นข้อยกเว้นของสัญญาเช่น ไม่ใช่โรคที่เป็นมาก่อนการทำประกัน ไม่ใช่โรคทางพันธุกรรม เป็นต้น
----------
ประกันสุขภาพ
คำถาม - D Health แบบที่มีค่ารับผิดส่วนแรก 30,000 บาท หากค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด (รวมค่าห้องด้วย) 26,000 บาท สามารถเบิกค่าห้องได้ตามจริงหรือไม่

คำตอบ - ดี เฮลท์ แบบมีส่วนรับผิดส่วนแรก (Deductable) ตามเงื่อนไขสัญญา ผู้เอาประกันต้องจ่ายเอง 30,000 แรกหรือใช้ประกันอื่นที่มีเช่น ประกันกลุ่ม ประกันสุขภาพที่มีส่วนตัว ในการเคลมให้ครบ 30,000 แรกก่อน ดังนั้นในกรณีนี้ มีค่ารักษา 26,000 จึงไม่สามารถเบิกค่าห้องได้ เนื่องจากค่าใช้จ่ายยังไม่ถึงยอดของความรับผิดส่วนแรกด
(ปัจจุบันปรับเพิ่มความคุ้มครองเป็น ดีเฮลท์พลัส D Health Plus เช็คเบี้ยด้วยตัวเองพร้อมดูรายละเอียดได้ที่นี่ https://www.wangpaan.com/content/14286/super-health
)

----------

หากมีข้อสงสัย ต้องการสอบถาม หรือเช็คเบี้ย หรือต้องการให้จัดแบบประกันตรงใจคุณ  กรุณาแจ้งชื่อ อายุ (ปีเกิด) Line ID และทิ้งคำถามที่กล่องข้อความหรือแอดไลน์ด้วยเบอร์ 0849290088

สอบถาม

ติดต่อสอบถาม เช็คเบี้ย หรือปรึกษาการวางแผนประกัน
ณภัชชา พงศ์วัฒนกิจกุล, CFP® , MDRT
นักวางแผนการเงิน คุณวุฒิ CFP (Certified Financial Planner)
ผู้วางแผนการลงทุน (IP License) และ ผู้แนะนำการลงทุน (IC License)
ผู้จัดการขาย Triple A  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

หากใครมีข้อสงสัย ต้องการสอบถามหรือปรึกษาเพิ่มเติม
ติดต่อ และ ติดตามอัพเดตเรื่องน่ารู้ทางการเงินกับพี่แผน ได้ทาง
วางแผน.com (wangpaan.com)
Line: https://line.me/ti/p/S4ZgdTCQoS

Facebook: Wangpaan
Youtube: Wangpaan

อย่าลืมกด Like, Follow และ Subscript จะได้ไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากพี่แผนนะครับ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้