คำถามยอดฮิต ประกันโรคร้ายแรง คืออะไร มีเงื่อนไขยังไงบ้าง

5517 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันโรคร้ายแรง

ประกันโรคร้ายแรงคืออะไร

 คำว่าประกันโรคร้ายแรงในที่นี้ จะหมายถึงประกันที่คุ้มครองเป็นเงินก้อนเพียงแค่ตรวจพบโรคตามระยะหรือข้อกำหนดของแบบประกัน มีแค่ใบรับรองแพทย์ ก็สามารถรับเงินสดมาใช้จ่ายอะไรก็ได้ โดยไม่ต้องเคลมด้วยใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
 ทำให้เป็นการทำประกันที่ไม่ซ้ำซ้อนกับการประกันสุขภาพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความคุ้มครองผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอก ซึ่งต้องใช้ใบเสร็จในการเคลม ต้องมีการรักษาตัวในโรงพยาบาล ต้องมีค่าใช้จ่ายเกิดขี้นก่อนถึงทำเรื่องเบิกประกันได้

คำถามยอดฮิต
พร้อมคำตอบแบบเข้าใจง่ายๆ ของประกันสุขภาพยอดนิยมและประกันโรคร้ายแรง ทั้งที่เจอ จ่าย จบและที่ เจอ จ่าย แต่ไม่จบ 
คุ้มครองต่อไปแบบฟรีๆอีก 10 ปี

ประกันโรคร้ายแรง

ประกันสุขภาพ

คำถาม - ถ้าลูกค้าเคยเจ็บป่วยเป็น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) มาก่อน ทางบริษัทฯ จะรับประกันหรือไม่
คำตอบ - แนวทางในการพิจารณาเพื่ออนุมัติกรมธรรม์ประกันสุขภาพ จะแบ่งเป็น 2 แบบคือ
แนวทางที่ 1 ถ้าหากเพิ่งจะรักษาอาการป่วยหาย และไม่มีภาวะแทรกซ้อนรวมทั้งไม่มีการติดเชื้อในปอด ก็สามารถทำประกันได้ปกติ
แนวทางที่ 2 ถ้าหากเป็น Covid-19 ที่มีภาวะแทรกซ้อน ปอดติดเชื้อ ทางบริษัทจะขอเลื่อนการรับประกันออกไป 3 เดือนเพื่อดูผลการรักษา
------

ประกันสุขภาพ

คำถาม - หากลูกค้ามีประกันสุขภาพ และป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) จะเคลมได้หรือไม่

คำตอบ - Covid-19 จัดอยู่ในกลุ่มโรคที่มีระยะรอคอย 30 วัน หากลูกค้าได้ทำประกันสุขภาพไปแล้วเกิน 30 วันนั่นคือ เลยระยะเวลารอคอย 30 วันมาแล้ว ก็สามารถใช้สิทธิ์เคลมได้ภายใต้เงื่อนไขของประกันสุขภาพที่ได้ทำไว้
------
 ประกันสุขภาพ

คำถาม - ประกันสุขภาพที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน กรณีรักษาต่อเนื่อง นับกี่วันถึงเริ่มใช้วงเงินใหม่

คำตอบ - คำว่า "รักษาต่อเนื่อง" หมายถึง แอดมิทและออกจาก รพ. เนื่องจากป่วยโรคหนึ่ง แล้วเข้าแอดมิทอีกครั้งด้วยการป่วยโรคเดิม
คำตอบ - และหากทำประกันสุขภาพที่มีวงเงินต่อการเข้า รพ.หนึ่งครั้ง การนับว่าการเข้าแอทมิดครั้งหลังจะใช้วงเงินใหม่หรือใช้วงเงินเดิม จะนับจากวันที่ออกจาก รพ. ครั้งสุดท้าย ว่าห่างจากวันที่กลับเข้าไปใหม่กี่วัน หากเกิน 90 วันนับจากที่ออกจาก รพ. ครั้งสุดท้ายก็สามารถใช้เป็นวงเงินใหม่ได้
------
ประกันสุขภาพ

คำถาม - หากเข้าแอดมิทที่ รพ. และเมื่อโรงพยาบาลส่งเอกสารเพื่อเคลมแบบ Fax Claim ซึ่งปกติลูกค้าไม่ต้องสำรองจ่าย แต่ในกรณีไหนบ้างที่ลูกค้ายังคงต้องสำรองจ่าย ทั้งๆ ที่กรมธรรม์ประกันสุขภาพที่ทำเลยระยะเวลารอคอยมา 30 วันแล้ว

คำตอบ - ในกรณีที่ลูกค้านอน Admit ที่ รพ. และมารักษาด้วยโรคที่ทางบริษัทสงสัยว่า โรคดังกล่าวอาจจะเป็นโรคเรื้องรังที่เป็นมาก่อนการทำประกัน  ดังนั้น ในครั้งแรกที่ Admit ทางเจ้าหน้าที่แผนก Fax Claim จึงอาจให้ลูกคาทำการสำรองจ่าย และทำการสอบประวัติในครั้งนั้น หากการสอบประวัติแล้วไม่พบว่าลูกค้าเป็นโรคดังกล่าวก่อนการทำประกัน ทางบริษัทจะพิจารณาจ่ายค่าสินไหมให้เคลมตามวงเงินความคุ้มครองที่ลูกค้าทำประกันไว้

คำตอบ - คำนิยามโรคเรื้อรัง หมายถึง โรคประจำตัวหรืออาการป่วยเรื้อรังที่มีระยะเวลานานกว่า 3 เดือนขึ้นไป และอาจป่วยเรื้อรังต่อไปอย่างไม่มีกำหนด
-------
 ประกันสุขภาพ

คำถาม - ลูกค้าตรวจพบนิ่วในระยะเวลารอคอย (คือทำประกันสุขภาพไปแล้วยังไม่ถึง 120 วัน) หากไปรักษาช่วงเลยระยะรอคอยไปแล้ว จะคุ้มครองหรือไม่

คำตอบ - หากตรวจสอบประวัติแล้วไม่พบว่าเป็นโรคที่เป็นมาก่อนการทำประกัน เมื่อลูกค้าไปรักษาตั้งแต่วันที่ 121 เป็นต้นไปถือว่าพ้นระยะรอคอยแล้วก็ให้ความคุ้มครองตามแบบประกันสุขภาพและวงเงินที่ทำไว้
-------

ประกันสุขภาพ

คำถาม - หากลูกค้า Admit ด้วย 2 โรค โดยที่โรคหนึ่งเป็นโรคที่เคลมได้ และอีกโรคเป็นโรคในข้อยกเว้นทั่วไป กรมธรรม์ประกันสุขภาพจะคุ้มครองอย่างไร ค่าห้องต้องหารกันหรือไม่ เคลมได้หรือไม่

คำตอบ - จะต้องพิจารณาว่าลูกค้าเข้าแอดมิทด้วยโรคใดเป็นสาเหตุหลัก หากโรคหลักที่เข้ารับการรักษาเป็นโรคที่เคลมได้ก็ได้รับความคุ้มครองเต็มตามความคุ้มครองที่ทำไว้ในกรมธรรม์ โดยจะตัดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโรคที่ยกเว้นออก 
          ***แต่หากการ Admit นั้นเป็นการรักษาโรคที่ยกเว้นเป็นหลักก็จะไม่คุ้มครองทั้งหมด***
------

ประกันสุขภาพ 

คำถาม - ประกันสุขภาพค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก OPD หากไปรักษาที่คลินิกคุ้มครองหรือไม่

คำตอบ - ไม่คุ้มครอง เนื่องจากเงื่อนไขสัญญาของ OPD หรือผู้ป่วยนอก กำหนดว่าจะเป็นความคุ้มครองกรณีเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลหรือในสถานพยาบาลเวชกรรม เท่านั้น
คำตอบ - โดยที่ "สถานพยาบาลเวชกรรม" หมายถึง สถานพยาบาลใดๆซึ่งจัดให้บริการทางการแพทย์โดยสามารถรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน และได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนดำเนินการเป็น "สถานพยาบาลเวชกรรม" ตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ
=========================

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
 เงินจากการเคลมประกันโรคร้ายแรง เอาไปทำอะไรได้บ้าง https://www.wangpaan.com/content/9411/critical-illness
 ประกันโรคร้ายแรง แบบไหนดี https://www.wangpaan.com/content/7195/ci
 Multiple CI เคลมแล้ว เคลมอีก เบี้ยก็ไม่แพง https://www.wangpaan.com/insurance-01

=========================
ฟรี…บริการออกแบบประกันของคุณความความต้องการ
เพียงแจ้งชื่อ อายุ เพศ แบบประกัน สามารถกำหนดเบี้ยที่จะจ่ายและเงินที่จะรับแต่ละปี ส่งมาที่
แอดไลน์ :  0849290088 หรือคลิก https://line.me/ti/p/S4ZgdTCQoS

วางแผนดอทคอมจะส่งแบบประกันหลากหลายให้ทางไลน์โดยเร็วที่สุดค่ะ

ประกันสุขภาพ


ติดต่อสอบถาม เช็คเบี้ย หรือปรึกษาการวางแผนประกัน
ณภัชชา พงศ์วัฒนกิจกุล Line: 0849290088
นักวางแผนการเงิน คุณวุฒิ CFP® (Certified Financial Planner)
ผู้วางแผนการลงทุน (IP License) และ ผู้แนะนำการลงทุน (IC License)
ผู้จัดการขาย Triple A บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

หากใครมีข้อสงสัย ต้องการสอบถามหรือปรึกษาเพิ่มเติม
ติดต่อ และ ติดตามอัพเดตเรื่องน่ารู้ทางการเงินกับพี่แผน ได้ทาง
วางแผน.com (wangpaan.com)
Line: @Wangpaan
Facebook: Wangpaan
Youtube: Wangpaan
อย่าลืมกด Like, Follow และ Subscript จะได้ไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากพี่แผนนะครับ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้