ประกันสุขภาพ "อีลิท" เบี้ยคงที่ถึงอายุ 60 คุ้มครองถึง 99 ได้อย่างไร?

2524 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ "อีลิท" เบี้ยคงที่ถึงอายุ 60 คุ้มครองถึง 99 ได้อย่างไร?

อยากวางแผนประกันสุขภาพในวันนี้ เผื่อให้วันหน้ามีความคุ้มครองโดยไม่ต้องกังวลเรื่องเบี้ยประกันใช่ไหมคะ ถ้าอย่างนั้น เราลองมารู้จักการวางแผนสร้างกองทุนสุขภาพผ่านประกันชีวิตและสุขภาพควบการลงทุนที่เรียกว่า ยูนิตลิงค์+อีลิท เฮลท์ กันนะคะ

➢ จะใช้ concept การลงทุนในกองทุนรวมทั้งกองทุนหุ้น/กองทุนพันธบัตรตราสารหนี้และกองทุนผสม บวกสัญญาสุขภาพ Elite health
➢ โดยให้ชำระเบี้ยเพื่อคุ้มครองชีวิตและแบ่งเงินเข้าลงทุนในกองทุน
➢ ในบทความนี้ จะกำหนดว่า การลงทุนในกองทุนจะทำแค่ถึงวันเกษียณเท่านั้น หลังอายุ 60 ไม่ต้องชำระเงินอีก ก็สามารถมีประกันสุขภาพวงเงินสูงคุ้มครองไปได้ต่อเนื่อง
➢ ให้การชำระเบี้ยคงที่ตั้งแต่ปีที่เริ่มทำประกัน (เริ่มทำก่อนเกษียณ ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตาม) จะชำระเบี้ยเพียงแค่ถึงอายุ 60 ปี (ยิ่งทำเร็ว จำนวนเงินต่อปีที่ต้องออมจะยิ่งน้อย)
➢ เป็นการกันเงินไว้เป็นกองทุนสุขภาพซึ่งจะดูแลค่ารักษาไปได้ตลอดในช่วงหลังเกษียณ ทำให้ยอดเบี้ยที่จะชำระต่อปีของแต่ละอายุไม่เท่ากันนะคะ
➢ ในการลงทุนยูนิตลิ้งค์ เราสามารถเลือกกองทุนที่ต้องการลงทุนได้ค่ะ ซึ่งมีทั้งกองทุนหลากหลาย บลจ. และหลากหลายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
➢ คุ้มครองสุขภาพจะได้ยาวสูงสุดถึงอายุกี่ปีขึ้นอยู่กับผลตอบแทนที่จะได้จากการลงทุน เพราะเบี้ยอีลิทจะตัดกับมูลค่าการลงทุนในเล่มกรมธรรม์โดยเราจะทำการจำลองผลตอบแทนแต่ละแบบมาให้ดูเพื่อประกอบการพิจารณาค่ะ

กองทุนสุขภาพ

ตัวอย่าง

เป็นชาย อายุ 35 ปี โดยจะเปรียบเทียบเบี้ยที่ต้องชำระของแบบประกันที่เรียกว่า mDesign เป็นยูนิตลิ้งค์ที่แนบประกันสุขภาพอีลิท กำนหดเป็น Elite health วงเงินเหมาจ่าย 20 ล้าน ของเมืองไทยประกันชีวิต (ผู้เขียนเป็นผู้จัดการอยู่ที่เมืองไทยประกันชีวิต จึงขออนุญาตยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของบริษัทนี้นะคะ)

และเพื่อให้ไม่เสี่ยงเกินไปเราจะทำแบบผลตอบแทนในกองทุนเฉลี่ย 5% ซึ่งเป็นความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ หากเราลงทุนจริงและได้ผลตอบแทนมากหรือน้อยกว่านี้ ก็จะได้มูลค่าในเล่มกรมธรรม์สูงต่ำกว่าตามที่ประมาณการด้านล่างนี้ได้ค่ะ

สมมติเราเริ่มทำตอนอายุ 35 ก็คือจ่ายเบี้ยคงที่ (ไม่เพิ่มตามอายุ) ตั้งแต่ปีนี้จนถึงอายุ 60 เท่านั้น (รวมจ่าย 26 ปี)
➢ ยอดปีละ 122,000 หลังจากนั้นจะหยุดจ่าย
➢ เราจะมี Elite Health Thai แผน 1 คุ้มครองตั้งแต่อายุ 35 จนถึงอายุ 99 ปี

➢ ที่เป็นเช่นนี้เพราะเราจะมีมูลค่าการลงทุนมากพอที่จะใช้เป็นเบี้ยสุขภาพไปได้ตลอดสัญญา
➢ การสร้างกองทุนสุขภาพตามวิธีนี้ ใช้เงินปีละ 122,000 คูณ 26 ปี รวมเบี้ย 3,172,000 บาทค่ะ


ประกันสุขภาพ
แสดงว่าชายคนนี้สามารถทำประกันสุขภาพอีลิทควบ Unit link ชำระเบี้ยเพียง 25 ปี ปีละ 122,000 บาท (ชำระตั้งแต่ปัจจุบันจนถึงวันเกษียณอายุ 60 ปี หลังจากนั้นสามารถหยุดพักชำระเบี้ยไปตลอดสัญญา) ซึ่งใช้เบี้ยทั้งหมดเพียงประมาณ 3 ล้านเท่านั้น ก็จะได้คุ้มครองชีวิตและสุขภาพอีลิทแผน 1 ถึงอายุ 99 โดยจัดพอร์ตการลงทุนแบบที่ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำคือผลตอบแทนอยู่ที่เพียง 5%เท่านั้น


แต่หากกองทุนจะให้ผลตอบแทนเฉลี่ยน้อยกว่า 5% แล้วผลจะเป็นอย่างไร
ดูได้จากกราฟนี้ค่ะ


ประกันสุขภาพ

แต่ละเส้นของกราฟแสดงความคุ้มครองสุขภาพของแต่ละผลตอบแทน
เช่น
➢ หากการลงทุนมีผลตอบแทนเฉลี่ย 5% จะได้ประกันสุขภาพอีลิทวงเงินเหมาจ่าย 20 ล้าน โดยสามารถพักการชำระเบี้ยไปจนถึงอายุ 99 ปีค่ะ

➢ หากผลตอบแทน 4% จะได้ความคุ้มครองสุขภาพถึง 89 ปี
➢ 3% จะได้ความคุ้มครองสุขภาพถึงอายุ 83 ปี
➢ 2% จะได้ประกันสุขภาพถึงอายุ 79 ปี
➢ กรณีขาดทุน เช่นผลตอบแทนติดลบ -1% ก็ยังคงได้ประกันสุขภาพถึงอายุ 71 ปีค่ะ

วิธีดูเบี้ยสำหรับแต่ละคน (ชำระคงที่ถึงอายุ 60) 
แต่ละอายุจะมีเบี้ยต่อปีแตกต่างกัน (หญิงชายเท่ากัน) ดูตารางที่ ณ ปีที่เริ่มซื้อสุขภาพอีลิทเฮลท์(แผน 1 ไทย วงเงิน 20 ล้าน) ควบยูนิตลิ้งค์มีอายุเท่าไหร่ ก็ดูค่าเบี้ยตามอายุในตาราง ตัวเลขนี้จะคงที่ตลอดจนถึงคุณอายุ 60 ปี
ตัวอย่างเช่น
➢ เริ่มทำประกันอายุ 20 เบี้ยปีละ 60,000 ตั้งแต่ปีนี้ถึงอายุ 60 ได้อีลิทวงเงิน 20 ล้านถึงอายุ 99
➢ เริ่มทำประกันอายุ 30 เบี้ยปีละ 93,000 ตั้งแต่ปีนี้ถึงอายุ 60 ได้อีลิทวงเงิน 20 ล้านถึงอายุ 99
➢ เริ่มทำประกันอายุ 40 เบี้ยปีละ  171,000 ตั้งแต่ปีนี้ถึงอายุ 60 ได้อีลิทวงเงิน 20 ล้านถึงอายุ 99
➢ เริ่มทำประกันอายุ 50 เบี้ยปีละ 492,000 ตั้งแต่ปีนี้ถึงอายุ 60 ได้อีลิทวงเงิน 20 ล้านถึงอายุ 99


เบี้ยประกัน
เมื่ออายุที่เริ่มสร้างกองทุนเปลี่ยน จำนวนเงินที่ต้องใช้ต่อปีก็จะเปลี่ยนด้วย เพราะเรามีเวลาให้เงินทำงานน้อยลง จึงต้องใช้ยอดเงินลงทุนต่อปีที่สูงขึ้น

ซึ่งในการคำนวณผลตอบแทนโดยเฉลี่ย เราจะเน้นแบบอนุรักษ์นิยมคือไม่ใช้ค่าคาดการณ์ผลตอบแทนสูงเกินไป แต่ใช้ค่าเฉลี่ยเพียง 5% ซึ่งหากได้รับผลตอบแทน 5% ก็สามารถให้คุ้มครองสุขภาพได้ถึงอายุ 99 คือสิ้นสุดสัญญาค่ะ
➢ ถ้าได้มากกว่า 5% ก็จะมีมรดกมากขึ้นหรือสามารถเบิกถอนเงินไปใช้ระหว่างสัญญาได้
➢ หากได้น้อยกว่า 5% ระยะเวลาความคุ้มครองของประกันสุขภาพก็จะลดจำนวนปีลงหรืออาจต้องลงทุนเพิ่มเติมค่ะ

สรุปข้อดีของการซื้อประกันสุขภาพเหมาจ่ายแบบ อีลิท เฮลท์ ควบกับ ยูนิต ลิ้งค์แบบ mDesign

1. สามารถปรับเปลี่ยนการชำระเบี้ยในแต่ละปีให้เหมาะกับตัวเองได้ โดยตัดสินใจปีต่อปี ไม่ต้องกำหนดตายตัวล่วงหน้า
2. ไม่ต้องกังวลว่าตอนสูงอายุจะมีเงินมาจ่ายค่าเบี้ย Elite Health หรือไม่
3. มีความคุ้มครองชีวิตตามวงเงินที่คุณกำหนดได้เองเพื่อสร้างมรดกให้คนที่รัก อีกทั้งยังเป็นการสร้างวินัยในการออม พร้อมมีประกันสุขภาพวงเงินสูง
4. หากต้องการใช้เงินหรือผลตอบแทนสูง ทำให้มีมูลค่าการลงทุนสูงกว่าที่คาดการณ์สามารถถอนเงินบางส่วนไปใช้ได้
5. สามารถลดเบี้ยหลักหรือหยุดพักชำระเบี้ยบางช่วงเวลาได้ โดยเมื่อกลับมาชำระเบี้ยใหม่ ไม่ต้องจ่ายย้อนหลังของปีที่เราหยุดไป
6. สามารถเติมเงินเข้าไปเพื่อสร้างกองทุนสุขภาพให้เติบโต ช่วยให้จำนวนปีในการจ่ายเบี้ยสั้นลงได้ หรือเติมเงินเพื่อลงทุนเพิ่มเติมในปีที่บรรยากาศการลงทุนดีเพื่อเป็นการรับผลตอบแทนดีๆ ก็ทำได้เช่นกันค่ะ

ปรึกษาและวางแผนการเงินกับวางแผนดอทคอมได้ที่
เพียงแจ้งชื่อ อายุ เพศ เป้าหมายที่ต้องการ หรือ งบประมาณเบี้ยประกันต่อปี
แอดไลน์ : @wangpaan  หรือ  0849290088

ประกันสุขภาพ
ติดต่อสอบถาม เช็คเบี้ย หรือปรึกษาการวางแผนประกัน
ณภัชชา พงศ์วัฒนกิจกุล, CFP®, MDRT
นักวางแผนการเงิน คุณวุฒิ CFP (Certified Financial Planner)
ผู้วางแผนการลงทุน (IP License) และ ผู้แนะนำการลงทุน (IC License)
ผู้จัดการขาย Triple A  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

หากใครมีข้อสงสัย ต้องการสอบถามหรือปรึกษาเพิ่มเติม
ติดต่อ และ ติดตามอัพเดตเรื่องน่ารู้ทางการเงินกับพี่แผน ได้ทาง

วางแผน.com (wangpaan.com)
Line: @Wangpaan
Facebook: Wangpaan
Youtube: Wangpaan

อย่าลืมกด Like, Follow และ Subscript จะได้ไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากพี่แผนนะครับ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้